Selvitys: Näiden tahojen apuun ikääntyvät eivät luota!

Kun ikää tulee lisää ja arjessa toimimisen kyky alenee, tarvitaan apua kotona pärjäämiseen. Katso, kenen apuun ikääntyvä väestö pääosin luottaa, ja keneltä vastanneet eivät usko saavansa helpotusta elämään.

Tuoreessa Ikääntyminen ja asuminen 2012 -tutkimuksessa selvitettiin, keltä ikääntyvä väestö uskoo saavansa apua arjen keskellä omassa asunnossa selviytymiseen. Tutkimukseen vastasi 562 iältään 55-74 -vuotiasta henkilöä ympäri Suomen.

Tutkimukseen vastanneista kolmannes luottaa saavansa ikääntyessään apua lapsilta ja lähiomaisilta, mikäli tarve niin vaatii. Keskimääräistä paremmin vakuuttuneita asiasta olivat yhdessä puolisonsa tai lastensa kanssa asuvat henkilöt. Yksin elävistä vastanneista vain joka toinen luottaa lähipiirin apuun.

Luottamus muihin alemmalla tasolla

Muut kyselyn mahdolliset auttajavaihtoehdot saivat vastanneilta hieman kylmempää kyytiä. Esimerkiksi ainoastaan kaksi viidestä vastanneesta uskoi saavansa apua yhteiskunnalta tai ystäviltään.

Toinen tutkimuksessa esiin tullut seikka oli se, että luottamus naapureihin ja järjestöihin oli melko vähäistä. Naapureiden antamaan apuun luotti vain 24 prosenttia vastanneista, ja järjestöjen antamaan apuun uskoi ainoastaan 12 prosenttia vastanneista.

Miesten ja naisten välillä eroja

Tutkimuksessa selvinnyt yllättävä seikka oli se, että miehet luottivat avun saantiin enemmän kuin naiset. Erityisen suuria eroja löytyi luottamuksessa naapureiden tarjoamaan apuun: naisista vain alle viidennes luotti naapureihin, kun miesten lukema kyselyssä oli peräti kolmannes.

Myös asumismuoto vaikutti naapuriluottamukseen, sillä rivi- ja paritaloissa asuvat uskoivat saavansa apua useammin kuin kerros- tai omakotitaloissa asuvat. Myös korkeasti koulutetut ja hyvätuloiset luottivat yhteiskunnan apuun useammin kuin matalammin palkatut.

Tutkimuksen teettivät Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi KIRA sekä Käyttäjälle Kätevä teknologia (KÄKÄTE) -projekti. Tutkimuksen toteutti TNS Gallup.

Paula Koski / MTV3

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja