7 tapaa, joilla narsisti tekee hallaa myös itselleen

Narsistin taipumus itsekeskeiseen ja ylimieliseen käyttäytymiseen voi vaikeuttaa selviytymistä työelämässä sekä aiheuttaa paheksuntaa julkisilla paikoilla. Kaikkivoipaisuus voi kostautua myös liikenteessä.

Videolla treffeillä itsensä elättävä nainen kertoo työstään.

Narsistinen persoonallisuushäiriö aiheuttaa äärimäisen itsekästä, röyhkeää sekä ylimielistä käyttäytymistä. Tämä johtuu siitä, että narsistin kyky tuntea empatiaa on hyvin puutteellinen.

Sen lisäksi, että narsisti vie voimat läheisiltä, aiheuttaa persoonallisuushäiriö ongelmia myös narsisti omassa elämässä.

Psychology Today -sivusto listasi, miten narsistinen käytös vaikuttaa narsistin omaan elämään ja onnellisuuteen.

1. Hankaloittaa työelämässä selviytymistä

Narsistit näkevät oman etunsa ajamisen olevan tärkeintä, mikä voi saada muut ihmiset tuntemaan olonsa epäkunnioitetuiksi. Esimerkiksi töissä työtoverit toivoisivat, ettei ihminen puhuisi jatkuvasti vain itsestään, vaan keskittyisi olennaiseen – töiden tekoon.

Nykyisessä hektisessä maailmassa ihmiset reagoivat voimakkaasti kanssaeläjiin, jotka eivät kunnioita toisten aikaa. Siksipä narsistinen käyttäytyminen voi aiheuttaa narsistin selän takana pyörivän huhumyllyn, jonka seurauksena narsisti menettää työtovereidensa kunnioituksen tai jopa työpaikkansa.

2. Paheksuntaa julkisilla paikoilla

Narsisteilla on usein selkeä kuva siitä, miten asioiden kuuluisi tapahtua. Tällainen jääräpäisyys saattaa ajaa narsistin kiusallisiin tilanteisiin muiden edessä esimerkiksi asiakaspalvelutilanteissa, joissa narsisti vaatii itselleen tietynlaista kohtelua. Mahdollisen porttikiellon lisäksi narsisti joutuu tällaisissa tilanteissa paheksuvien katseiden kohteeksi.

3. Toisten rajojen ylittäminen saa pyörittelemään silmiä

Narsistit ovat tavallisesti niin jumiutuneita omaan ajatusmaailmaansa, etteivät edes tajua ylittävänsä toisten ihmisten moraalisia rajoja. Narsisti saattaakin ajautua tilanteisiin, joissa hänen empatiakyvyttömyytensä saa hänet näyttämään muiden silmissä oudolta ja kylmältä ihmiseltä.

4. Sääntöjen rikkomisella on seurauksensa

Narsistit eivät useinkaan näe sääntöjen koskevan heitä itsejään, minkä vuoksi heidän on myös vaikea ymmärtää tekojensa seurauksia. Lopputuloksena narsisti joutuu vastuuseen välinpitämättömyydestään sääntöjä, lakeja ja sosiaalisia normeja kohtaan.

5. Kyvyttömyys vastaanottaa palautetta hankaloittaa elämää

Kun narsisti pyytää palautetta, hän haluaa usein tosiasiassa vain ihailua. Koska narsistit itse väheksyvät muita ihmisiä, he ovat tavallisesti kyvyttömiä ottamaan vastaan saamaansa palautetta – vaikka siitä olisi heille itselleen hyötyä. Palautteenantaja – esimerkiksi esimies – kokee itsensä tällaisen käytöksen seurauksena epäkunnioitetuksi, mikä muokkaa henkilön käsityksiä narsistista kielteiseen suuntaan.

6. Omien taitojen yliarviointi saa ottamaan riskejä

Narsisti yliarvioi helposti omia kykyjään, mikä voi ajaa henkilön – sekä tämän seuralaiset – vakaviin onnettomuuksiin esimerkiksi liikenteessä. Narsistilla voi liikenteessä olla samanlainen kuolemattomuuden tunne kuin nuorilla mieskuskeilla, jotka ovat liikenne-onnettomuustilastojen surullisessa kärjessä.

7. Avun saaminen muuttuu hankalaksi

Narsisti ottaa hyödyn muista ihmisistä, mutta tarjoutuu harvoin itse vastavuoroisesti avuksi. Narsisti ei näe, että hänen avullaan olisi merkitystä, vaikka apua tarvitseva kokisi päinvastoin. Kun narsistin ympärillä elävät ihmiset huomaavat tällaisen käyttäytymismallin, heidän halunsa auttaa narsistia vähenee vähenemistään. Se vaikeuttaa narsistin etenemistä elämässä.

***


Lue myös:

    Uusimmat