Sähköautojen määrä kaksinkertaistui alle vuodessa – näin yrmeää on boomer-polven suhtautuminen nuoriin verrattuna

Uusi selvitys lyö jauhot suuhun väärää tietoa sähköautoista levittäville 9:33
Uusi selvitys lyö jauhot suuhun heille, jotka levittävät väärää tietoa sähköautoista.

Kaikille sähköauto ei vielä ole vaihtoehto, mutta tilastot osoittavat, että yhä useammalle on.

Täyssähköautojen ensirekisteröinnit ovat kuluvan vuoden aikana karanneet jyrkkään kasvuun Suomessa. Jotakin vauhdista kertoo se, että täyssähköautojen määrä on syyskuun loppuun mennessä kaksinkertaistunut viime vuodesta.

Vuoden 2020 joulukuussa tasavallan maanteillä liikkui 9 673 täyssähköautoa. Syyskuun lopulle tultaessa määrä oli kasvanut 18 000 täyssähköautoon.

Kaikkiaan Suomessa on rekisteröity 90 000 ladattavaa autoa. Ladattavien autojen määrät ovat vielä toistaiseksi suhteellisen pieniä, mutta kasvun vauhti ennakoi tulevaa.

Suosion kasvaessa sähköautoiluun liittyvät kysymykset kuitenkin askarruttavat kansaa entistä enemmän.

Suurimmat huolet liittyvät toimintamatkan riittävyyteen ja latausmahdollisuuksiin. Alueelliset ja sosioekonomiset erot vaikuttavat varsin voimakkaasti sähköauton hankintaan.

Miehet näyttävät olevan taipuvaisempia sähköauton hankintaan kuin naiset. Tutkimukseen osallistui yli 2000 ihmistä.

Lähes 70 prosenttia arvioi, että auto on heille tärkeä kulkutapa.

Suosio suurinta Uudellamaalla

Eniten sähköautoilu kerää kannatusta Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla. Lähes puolet alueella asuvista voisi harkita seuraavaksi autokseen täyssähköautoa, Autoalan Tiedotuskeskuksen tuore tutkimus kertoo.

Vajaa neljännes uusmaalaisista suhtautuu täyssähköauton hankintaan varauksellisesti. Varauksellisten osuus on tosin noin kymmenen prosenttiyksikköä alemmalla tasolla kuin muualla Suomessa.

Muilla alueilla vastaavia asenteita elätteli joka kolmas vastaaja. Pitkien etäisyyksien Pohjois-Suomessa hankintaan erittäin kielteisesti suhtautuvia oli eniten, lähes 40 prosenttia vastanneista.

Erittäin suurella tai melko suurella varmuudella täyssähköauton hankkisi vajaat 40 prosenttia kyselyyn vastanneista. Innokkaimmin ajatukseen suhtautuvat alle 45-vuotiaat ikäluokat.

Sopiva tuki 6 000 euroa

Suurinta kiinnostusta asiaa kohtaan tunnetaan 15–24-vuotiaiden keskuudessa. Reilu puolet ikäluokasta elättelee ajatuksia sähköauton ostamisesta.

Kyseisen ikäryhmän ostovoima on toisaalta kaikkein vähäisin. Myönteisiä asenteita elättelevät myös 25–44-vuotiaat, 40 prosenttia vastanneista hankkisi täyssähköauton erittäin tai melko varmasti.

On tuskin yllättävää, että juuri tässä ryhmässä sähköautojen hankintatuki herätti eniten kiinnostusta. Tutkimuksen mukaan sopiva tuen määrä on vastaajien mukaan noin 6 000 euroa.

Vähiten hankintatuki kiinnosti yli 65-vuotiaita. Varsinaista sähköautokuumetta ei tässä ryhmässä podeta, sillä 44 prosenttia pitää täyssähköauton hankintaa erittäin epätodennäköisenä. Vakavissaan täyssähköauton ostoa pohtii viidennes 65 vuotta täyttäneistä.

Huolena hinta ja toimintamatka

Suurinta huolta vastaajissa herättää edelleen sähköauton toimintamatkan riittävyys. Muutaman viime vuoden kuluessa huolet ovat jopa lievästi lisääntyneet.

Lähes yhtä paljon kysymyksiä herättää autojen lataukseen liittyvät ongelmat. Iso osa vastaajista pitää sekä yksityistä että julkista latausinfraa edelleen riittämättömänä.

Yllätys tuskin lienee sekään, että sähköautojen korkeaa hintaa pidetään yhtenä merkittävimmistä hankintaa jarruttavista syistä. Valtion myöntämään 2 000 euron hankintatukeen oikeuttavia alle 50 000 euroa maksavia täyssähköautoja alkaa tosin olla tarjolla jo kohtuullinen määrä.

Suomessa rekisteröidyn uuden auton keskihinta liikkuu kuitenkin 33 000 eurossa, mikä kertoo jotakin asiakkaiden reaalisesta ostovoimasta. Altteimpia sähköautonhankkijoita ovatkin suurituloiset.

Ladattavat hybridit rohkaisevat

Karkeasti ottaen puolet 60 000 ja yli 100 000 euroa tienaavista voisi vakavasti harkita täyssähköauton ostamista. Alemmissa tuloryhmissä kiinnostus liikkuu kolmanneksen molemmin puolin.

Ladattavat hybridimallit näyttävät edistävän siirtymistä täyssähköautoihin. Peräti 84 prosenttia ladattavan hybridiauton omistajista kertoo voivansa harkita vakavasti täyssähköauton ostamista.

Myös yli puolet hybridiauton omistajista on tullut samaan johtopäätökseen. Bensiini- ja diesel-mallien omistajista noin kolmannes voi harkita seuraavaksi autokseen täyssähköistä menopeliä.

Autoalan Tiedotuskeskuksen Suomalaisten autoilu 2021 -tutkimus toteutettiin verkkopaneelitutkimuksena kesäkuussa 2021. Tutkimukseen vastasi 2011 henkilöä. Lähes 70 prosenttia vastaajista arvioi, että auto on heille tärkeä kulkutapa. Verkkopaneelin on toteuttanut Innolink Research. Tutkimus tehtiin ensimmäisen kerran keväällä 2019.

Lue myös:

    Uusimmat