Yli puolet suomalaisista ottaisi uudeksi autokseen joko täyssähköauton tai hybridin – miten kävisi sähköverkkojen?

Onko sähköautosta talvikeleihin? Nämä seikat tulisi ottaa huomioon 4:15
Onko sähköauto hyvä talviauto?

Suomalaisia kiinnostaa sähköautoissa erityisesti niiden kokonaiskustannukset, kotilataus, pienipäästöisyys sekä valtion tarjoama tuki.

Suomalaisista 55 prosenttia valitsisi uudeksi autokseen ladattavan mallin eli täyssähköauton tai lataushybridin. 39 prosenttia suosii bensiini- tai dieselmoottoria ja 3 prosenttia kaasua. Jäljelle jäänyt kaksi prosenttia ei osannut valita näistä vaihtoehdoista.

Nämä luvut selviävät sähköverkkoyhtiö Carunan teettämästä, Bilendin toteuttamasta ja Pohjoisranta BCW:n analysoimasta verkkopaneelikyselystä, johon vastasi tuhat suomalaista.

Kysely toteutettiin syys–lokakuussa eli ennen loppusyksyn ja alkutalven aikana puhjennutta Euroopan laajuista sähkön hinnan nousua. Toistaiseksi ei ole tiedossa, miten tilanne on vaikuttanut eri tekniikoiden suosioon, vai onko vaikuttanut lainkaan.

Tärkeimpinä sähkö- tai hybridiautoa puoltavina tekijöinä suomalaiset pitävät auton elinkaarikustannuksia, mahdollisuutta ladata kotipihassa, pienipäästöisyyttä ja valtion hankintatukea. Esimerkiksi elinkaarikustannuksia 46 prosenttia piti erittäin tärkeinä ja 42 prosenttia melko tärkeinä; muut kolme tekijää nousivat lähelle näitä lukuja.

Trendikkyys ei juuri kiinnosta

Auton hiljaisuudella tai työnantajan mahdollisilla kannustimilla oli paljon vähemmän väliä. Sama pätee nopeaan kiihtyvyyteen ja trendikkyyteen: ainakaan suomalaiset eivät myönnä piittaavansa näistä asioista. Trendikkyyden lumon tunnusti vain 23 prosenttia suomalaisista, kiihtyvyyden houkutukset 48 prosenttia.

Sähkön hintaa verrattuna polttoaineen hintaan suomalaiset pitivät alkusyksyllä kolmanneksi tärkeimpänä sähköautoilua puoltavana tekijänä heti elinkaarikustannusten ja latausmahdollisuuden jälkeen. Sittemmin puhjenneen sähkökriisin vuoksi tätä nimenomaista kyselytulosta voidaan kuitenkin pitää – valitettavasti – jo julkaisuhetkellä vanhentuneena tietona.

Sukupuoli, ikä ja asuinseutu vaikuttivat vastauksiin suhteellisen vähän tai ei lainkaan lähes kaikissa kysymyksissä.

Polttomoottoriautojen suosio on kuitenkin säilynyt pitkien välimatkojen Pohjois-Suomessa selvästi korkeammalla kuin muualla maassa: vain 40 prosenttia pohjoissuomalaisista suosisi sähköä. Ikäryhmistä 45–54-vuotiaat ovat sähköautoista hieman muita vähemmän kiinnostuneita (45 %), siinä missä kaksi heitä nuorempaa 10 vuoden ikäluokkaa eli 25–44-vuotiaat suosivat sähköä hieman enemmän (65 %).

Valtion hankintatuesta nuoremmat ikäpolvet eivät piittaa. Päästökysymys taas on naisille jossain määrin tärkeämpi tekijä kuin miehille: naisista 80 prosenttia pitää sitä ainakin melko tärkeänä, miehistä 68 prosenttia.

Suomalaisista noin 30 prosenttia ei osannut arvioida, kumpi tulee halvemmaksi: täyssähköauton lataaminen vai bensa-auton tankkaus. 15 prosentin mielestä sähköauton lataus tulee kalliimmaksi, 43 prosenttia vastasi sähkön olevan halvempaa, ja 12 prosenttia arveli hintojen olevan yhtä suuret.

Kuinka sähköautoilun suosio vaikuttaa sähköverkkoihin?

Kyselyn tulosten esittelyn ohella Carunan tiedotustilaisuudessa yhtiön innovaatiopäällikkö Mika Suomi esitteli näkymiä siitä, miten sähköautoilun suosio ja yleisemmin yhteiskunnan energiankulutuksen sähköistyminen vaikuttavat sähköverkkoihin.

Suomen mukaan Suomessa sähkönkulutuksen nopea nousu tuskin aiheuttaa sähköverkolle sellaista kuormaa, josta verkko ei selviäisi. Meillä sähköverkko on jo perinteisesti mitoitettu muun muassa sähkölämmityksen ja -saunojen eli runsaasti sähköä nielevien talvisten kulutushuippujen mukaan.

Paikallisia häiriöitä saattaa Suomen mukaan kuitenkin joskus ilmetä.

Sen sijaan monissa Keski-Euroopan maissa, kuten Saksassa, Alankomaissa ja Belgiassa on keskusteltu vakavissaan siitä, miten hyvin sähköverkko kestää.

Suomi suosittelee sähköverkon kuorman tasaamiseksi muun muassa älylatureita, jotka tarkkailevat, miten paljon kotitalous käyttää sähköä. Jos kulutus talossa tai asunnossa on korkealla, älylaturi lykkää auton akkujen täyttöä esimerkiksi yöhön, jolloin suurin osa sähkölaitteista suljetaan.

Lue myös:

    Uusimmat