Rakenna rajat itsellesi: Näin herkkä ihminen pärjää hektisessä työelämässä

Ympäristön jatkuva äänien, kuvien ja kontaktien tulva käy erityisherkän ihmisen voimille. Erityisen herkkä voi kuitenkin opetella sulkemaan asioita ulkopuolelleen.

Erityinen herkkyys voi vaikeuttaa elämää, sillä herkkä kuormittuu helpommin. Jos on luonnostaan herkkä ärsykkeille ja käsittelee niitä syvällisesti, ympäristön jatkuva äänien, kuvien ja kontaktien tulva käy voimille. Esimerkiksi avokonttorissa voi olla vaikeaa rauhoittaa tilaa itselleen.

Moni herkkä kuitenkin säätelee ärsykkeiden tulvaa automaattisesti.

– Suurin osa tekee sitä ihan huomaamattaan: viihtyy yksin, kävelee luonnossa, tavallaan palauttaa itsensä, kertoo kirjailija Janna Satri.

Satri on kirjoittanut erityisestä herkkyydestä teoksen Sisäinen lepatus – herkän ihmisen tietokirja.

Apua liikunnasta?

Erityisen herkkä voi opetella sulkemaan asioita ulkopuolelle ja rakentamaan rajoja itselleen. Satri kehottaa rakentamaan rajoja sisältä päin.

– Kun tietää, mitkä asiat merkitsevät itselle paljon, pystyy ohittamaan niitä, mitkä eivät merkitse. Ihmiset on aika erilaisia sen suhteen, kuinka helposti he pystyvät sulkemaan jotain ulkopuolelleen. Joillekin se on helpompaa.

Ihminen voi esimerkiksi rakentaa itselleen työminän, jonka avulla tietyissä tilanteissa päälle otetaan tietty rooli. Herkkä ihminen käy muita helpommin ylikierroksilla, joten on tärkeää tunnistaa, millaisissa tilanteissa hän kuormittuu ja miten se puolestaan vaikuttaa esimerkiksi fyysiseen hyvinvointiin. Lepoon ja yksinoloon herkän kannattaa varata tietoisesti aikaa, niin, että ylikuormittumisen aiheuttama jännitystila purkautuu.

Liikunta voi auttaa, mutta hyvin herkän kannattaa suosia rentouttavia, rauhallisia lajeja, jotka eivät entisestään nosta sykettä. On tärkeää päästää irti "pakkoliikunnasta" ja löytää laji, jota haluaa suorittaa itse, omin ehdoin. Luovuus, taide ja musiikki voivat olla tapoja käydä läpi omia tuntemuksia ja päästää kuormitusta ulos. Herkällä ihmisellä voi olla erityisiä luovia kausia, jolloin hänen on suorastaan pakko toteuttaa itseään ja työstää elämäänsä.

Älä turhaudu itseesi!

Hektisessä elämässä rentoutumisharjoituksista voi olla herkälle apua, mutta jos rentoutuminen ei onnistu, omaan itseen ei kannata turhautua. Myös eläinmaailmassa herkät yksilöt ovat niitä, jotka varoittavat laumatovereitaan vaaroilta! Oman herkkyyden tiedostaminen ja sen ymmärtäminen poistaa erilaisuuden leiman ja siitä aiheutuvan miksen pärjää -stressin.

Kuten muillekin, myös herkälle uni on tärkeää. Jos virittyneisyystaso vaikeuttaa unensaantia, tilanteeseen kannattaa puuttua, sillä riittävä lepo on elinehto. Monet herkät myös kaipaavat säännöllisiä aterioita, ja pienet ateriat tasaisin väliajoin nautittuna pitävät vireystason tasaisena.

Herkkä voi ohjailla elämäänsä haluamaansa suuntaat lukujärjestyksen ja aikataulujen avulla. Sen sijaan, että joka aamu heräisi uudenlaiseen kaaokseen, elämässä on jo rajat ja tieto siitä, mitä tänään tehdään. Unelma tai tavoite voi auttaa arkisessa puurtamisessa; tärkeintä on pysyä ratkaisukeskeisenä ja ymmärtää, ettei elämän tarvitse olla pisteestä A alkava katu suoraan pisteeseen Ö. Herkän elämä voi heitellä.

Turhautumista tai pahaa mieltä voi purkaa puhumalla ystävän kanssa. Samalla kannattaa muistaa, ettei aina tarvitse puhua tai lohduttaa: joskus voi vain olla hiljaa, yhdessä.


Lue myös:


Maria Aarnio, maria.aarnio(at)mtv.fi

Lue myös:

    Uusimmat