Ikääntyminen vaikuttaa ajamisen turvallisuuteen – näin otat sen huomioon

Millainen auto sopii ikäihmiselle? 7:34
Millainen auto sopii ikäihmiselle? Autoliiton koulutuspäällikkö ja ikäautoilijoiden haasteet tunteva Teppo Vesalainen kertoo.

Varautuminen ikääntymisen myötä terveydessä tapahtuviin muutoksiin on tärkeä turvallisuustekijä myös liikenteessä.

Valtaosa Liikenneturvan kyselyyn vastanneista 65 vuotta täyttäneistä on miettinyt ajokuntoaan etenkin väsyneenä tai huonolla kelillä. Ajoterveysasioita ajatellaan sen sijaan harvemmin.

Vaikka ikääntymisen myötä tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös liikkumisen turvallisuuteen, ei vaikutusten alkamiseen ole mitään tiettyä tarkkaa ikää.

Muutokset tapahtuvat yksilöllisesti, eikä esimerkiksi ikävuosia voi käyttää tarkkana mittarina ajokuntoa tai -terveyttä määritellessä. Iän karttuminen herättelee kuitenkin kuljettajia tarkkaavaisemmaksi ajokunnon suhteen.

– Ajoterveys liitetään usein ikäihmisiin, mutta todellisuudessa sairaus voi muodostua riskiksi liikenteessä ja esteeksi ajoneuvon käytölle myös nuoremmilla. Sairauksien ja lääkitysten todennäköisyys lisääntyy kyllä iän myötä, mikä näkyy myös onnettomuuksissa, toteaa suunnittelija Mia Koski Liikenneturvasta.

Ikääntymisen vaikutuksiin autoilulle ei juuri varauduta

Useampi kuin joka toinen Liikenneturvan kyselyyn vastanneista yli 65-vuotiaista ei ole miettinyt ollenkaan ajoterveyden mahdollisia vaikutuksia omaan autoiluun. Koski kuitenkin muistuttaa, että vanhuuteen olisi hyvä varautua.

– Oman olotilan tunnustelu, auton valinta sekä arkimatkojen kulkutapojen moninaistaminen ovat kaikki tapoja, joilla liikkumisessa tapahtuvia muutoksia voi ennakoida. Jos huoli omasta terveydentilasta alkaa painaa, lääkäriin kannattaa aina mennä. Sairauden hoito tukee usein myös ajoterveyden säilyttämistä.

Valitse oikeanlainen auto

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen tuntee ikäautoilijoiden haasteet.

– Eri puolilla Suomea pitämissäni ikäautoilijakoulutuksissa nousevat esiin samanlaiset haasteet vuodesta toiseen, Vesalainen sanoo.

Paikkojen kangistuminen, hämäränäön heikkeneminen sekä ajoneuvon käsittelyyn liittyvät vaikeudet ovat monille ikäautoilijoille arkipäivää.

Vanhuuteen voi myös varautua – näin se käy

1. Jousta tarvittaessa

Eläkkeelle siirtyminen muuttaa myös ajotottumuksia. Ajamisen turvallisuutta lisää myös mahdollisuus joustaa tarvittaessa esimerkiksi siirtämällä lähdön toisen ajankohtaa, jos ajokeli on huono. Koski kannustaa ottamaan tavaksi oman voinnin tunnustelun.

– Hetkellisesti ajokunto voi heikentyä lääkkeiden, alkoholin, väsymyksen tai voimakkaiden tunnetilojen takia. Myös sairauden kanssa voi olla parempia ja huonompia päiviä. Jos olo tuntuu normaalista poikkeavalta, väsyneeltä tai tokkuraiselta, autoa ei pidä lähteä ajamaan, Koski muistuttaa.

2. Kokeile eri kulkutapoja

Jos terveydentila estää turvallisen ajamisen, useimmat Liikenneturvan kyselyyn vastanneista luottaisivat julkiseen liikenteeseen (68 %). Lähes joka kolmas suosisi polkupyörää (30 %) ja senioriskootteria joka kymmenes.

– Jos mahdollista, erilaisia tapoja liikkua kannattaa kokeilla, vaikka ajaminen sujuisi ongelmitta. Kylille voi välillä lähteä linja-autolla tai lähikauppaan polkupyörällä, Koski ehdottaa, mutta muistuttaa myös, että esimerkiksi polkupyörä ja skootteri ovat ajoneuvoja, joilla ajaminen edellyttää kuljettajan terveydentilan olevan kunnossa.

3. Tutustu apuvälineisiin

Erilaiset apuvälineet helpottavat autoon istumista tai sieltä pois nousemista. Myös turvavyön kurotteluun on apuvetimiä. Kolmasosa (34 %) Liikenneturvan kyselyyn vastanneista 65 vuotta täyttäneistä oli sitä mieltä, että apuvälineiden käyttö on ainakin jollain tapaa merkki vanhuudesta.

– Apuvälineiden käyttöä saatetaan ehkä turhaan arastella raihnaiseksi leimautumisen pelossa. Apuvälineet on suunniteltu mahdollistamaan kulkemista ja tekemään siitä turvallisempaa, kun omat voimat syystä tai toisesta ovat vähissä. Apuvälinevalikoimaan kannattaakin tutustua ja ottaa tarvittaessa käyttöön, Koski kannustaa.

4. Liiku myös omin voimin

Liikkuminen ennaltaehkäisee sairauksia, pitää kehon ja mielen virkeänä ja auttaa lihaskunnon ja tasapainon ylläpidossa. Päivässä on monia tilaisuuksia kerryttää kävelyaskeleita tai pyöräilymetrejä. Joskus kohteesta hieman kauaksi jäävä parkkipaikka voikin olla hyödyksi.

Lähde: Liikenneturva

Lue myös:

    Uusimmat