Poliisi saa keskeyttää autoilijan matkan vaikka jo yhden kaljan jälkeen

Tältä näyttää autoilu rattijuopon silmin 1:52
Tältä näyttää autoilu rattijuopon silmin.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme liikenneturvallisuusaiheisiin kysymyksiin joka lauantai. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen autot@mtv.fi.

Kysymys: Voiko poliisi keskeyttää autoilijan matkan jo yhden kaljan jälkeen?

Vastaus: Kesäkuun alussa voimaan tullut uusi tieliikennelaki toi poliisille mahdollisuuden estää ajaminen, vaikka rattijuopumuksen tunnusmerkistö ei täyttyisikään. Päihtymyksen on pitänyt tällöin vaikuttaa selvästi kuljettajan ajokykyyn. 

Perusteet ajon estämiselle löytyvät poliisilaista sekä tieliikennelaista. Poliisilaissa määritellään poliisille mahdollisuus antaa velvoittavia kieltoja ja käskyjä.

Uudessa tieliikennelaissa taas todetaan, että jos nautitun alkoholin toteamiseksi tehtävässä kokeessa moottorikäyttöisen ajoneuvon tai raitiovaunun kuljettajan havaitaan nauttineen alkoholia, mutta kokeen tuloksen perusteella ei ole todennäköisiä syitä epäillä hänen syyllistyneen rattijuopumukseen, ja päihtymys selvästi vaikuttaa kuljettajan ajokykyyn, poliisimies, rajavartiomies ja tullimies voivat kieltää ja tarvittaessa estää häntä kuljettamasta moottorikäyttöistä ajoneuvoa tai raitiovaunua, kunnes hänen elimistössään ei enää ole havaittavaa määrää alkoholia.

Tieliikennelaissa on myös listattu ajoneuvon kuljettajaa koskevat yleiset vaatimukset: Ajoneuvoa ei saa ajaa se, jolta sairauden, vian, vamman, väsymyksen tai päihtymyksen vuoksi taikka muusta vastaavasta syystä puuttuu siihen tarvittavat edellytykset.

Miten ajon estämiseen käytännössä sitten päädytään?

Jos puhalluskoe jää alle rangaistavuuden, mutta kuljettajan ajokyky on selvästi heikentynyt, tehdään kuljettajalle huumepikatesti, jonka avulla poissuljetaan huumaavien aineiden vaikutukset. Mikäli huumaantuneena ajamisesta ei ole kysymys, määrätään ajo keskeytettäväksi, kuljettajan kunnon mukaan, enintään kahdeksi tunniksi. Tuo aika käytännössä usein riittää, koska alle rattijuopumusrajan oleva alkoholimäärä alenee melko nopeasti. Muita sanktioita ei keskeyttämiseen ole kytketty.

Poliisin tehtävärekisterin lokitietoihin kirjataan tuo keskeytysmääräys ja sen kesto, joten seuraavan partion on helppo todeta määräyksen mahdollinen rikkominen. Mikäli kuljettaja, jonka ajo on keskeytetty, on jatkanut ajamista ennen kuin määrätty keskeytysaika on kulunut, saa hän päiväsakkoja niskoittelusta (normaali päiväsakkomäärä on 10, liukuma 5–20). 

Yhden kaljan vaikutus on yksilöllistä

Se, että yhden kaljan jälkeen ajokyky olisi niin heikentynyt, että se olisi päältä tai ajovirheistä havaittavissa, on varsin epätodennäköistä – toisaalta 45-kiloisen teinin, joka juo ensimmäistä kertaa alkoholia ja lähtee sen jälkeen ajelemaan mopolla, ajokyky saattaa olla alentunut jo pienestäkin määrästä alkoholia. Tällaisessa tilanteessa poliisilla on säännösten tuoma mahdollisuus estää ajaminen. Asia siis arvioidaan aina tapaus- ja kuljettajakohtaisesti, huomioiden esimerkiksi ajovirheet tai kuljettajassa esiintyvät selvät merkit ajokyvyn heikkenemisestä. 

Rattiin vain selvin päin

Rattijuopumusta ei tule hyväksyä missään muodossa. Jokaisen kuljettajan onkin pidettävä kiinni omasta henkilökohtaisesta nollatoleranssistaan, eli rattiin ei saa hypätä maistelleena sen enempää kuin väsyneenä tai sairaanakaan.

teppoboksi teppo vesalainen

Lue myös:

    Uusimmat