Pilven poltolla yllättävä vaikutus spermaan – yhteys myös testosteronitasoihin

Huumeista voi päästä eroon 8:30
Videolla Petri kertoo huumesekoiluistaan.

Kannabiksen polttaminen saattaa uuden tutkimuksen mukaan lisätä siittiöiden määrää siemennesteessä. Tutkijat kehoittavat kuitenkin suhtautumaan tutkimustuloksiin varauksella.

Pilveä joskus elämänsä aikana polttaneilla miehillä näyttäisi olevan huomattavasti suuremmat sperman siittiöpitoisuudet kuin niillä miehillä, jotka eivät ole koskaan pössytelleet. Näin kertoo uusi Harvardin yliopiston tekemä tutkimus, joka julkaistiin Human Reproduction -lehdessä.

Tutkimus tehtiin Massachusetts General Hospital -sairaalan hedelmällisyysklinikalla.

Tutkijat havaitsivat myös, että siemennesteen siittiöpitoisuuksissa ei ollut merkittävää eroa nykyisten ja entisten pilven pössyttelijöiden välillä.

Tutkija yllättyi

Harvard Chan Schoolin ravitsemuksen ja epidemiologian apulaisprofessori Jorge Chavarro pitää tuloksia yllättävinä. Hänen mukaansa ne korostavat sitä, miten vähän oikeastaan tiedetään marihuanan vaikutuksesta lisääntymiseen ja terveyteen ylipäätään. Hän kuitenkin neuvoo suhtautumaan tuloksiin varauksella ja huomauttaa, että kannabiksen terveyshyötyjä pitää tutkia tarkemmin.

Aiemmat marihuanaa käsittelevät tutkimukset ovat ehdottaneet, että kannabis vaikuttaisi negatiivisesti miesten lisääntymiskykyyn. Suurin osa näistä tutkimuksista ovat kuitenkin tutkineet eläimiä tai miehiä, joilla on huumetaustaa.

1 143 siemennenestenäytettä

Tutkijat keräsivät 1 143 siemennestenäytettä 662 mieheltä vuosien 2000 ja 2017 välillä. Miehet olivat keskimäärin 36-vuotiaita, suurin osa valkoisia ja collegen käyneitä. Lisäksi 317 testihenkilöitä antoi verinäytteen lisääntymiseen liittyvien hormonien tutkintaa varten. Tutkijat antoivat osallistujille täytettäväksi kyselyitä, joilla selvitettiin heidän kannabiksen käyttöään. Kyselyssä tiedusteltiin muuun muassa sitä, olivatko he koskaan polttaneet enemmän kuin kaksi sätkää tai vastaavan määrän ja polttivatko he edelleen.

365 henkilöä eli 55 prosenttia vastaajista kertoi polttaneensa pilveä joskus. Tästä joukosta 44 prosenttia kertoi, etteivät he enää polta. 11 prosenttia kertoi pössyttelevänsä edelleen.

Siemennestenäytteiden analysoinnissa kävi ilmi, että marihuanaa polttaneilla miehillä oli keskimäärin 62,7 miljoonaa siittiötä yhtä ejakuloitua millilitraa kohden. Pilvestä erossa pysytelleillä miehillä millilitrassa ejakuloitua spermaa oli 45,4 miljoonaa siittiösolua. Vain viidellä prosentilla marihuanan polttelijoista siittiöitä oli alle 15 miljoonaa millilitraa kohden. Tuo on Maailman Terveysjärjestö WHO:n määrittelevä raja ”normaalille” siittiösolujen määrälle. Pilvestä erossa pysytelleillä miehistä 12 prosentilla siittiöiden määrä oli alle normin.

Tutkimuksen mukaan kannabiksen käyttäjillä suurempi käyttö näytti olevan yhteydessä korkeampiin testosteronimääriin.

Varovaisuutta tulkinnan kanssa

Tutkijoiden mukaan tutkimuksessa on tiettyjä rajoittaeita. Koehenkilöt ovat esimerkiksi saattaneet kaunistella käyttöään, sillä kannabis on ollut suurimman osan tutkimusjaksosta laiton huume.

Tutkijat eivät myöskään osaa sanoa, miten päteviä yleistyksiä näistä tuloksista voi tehdä. Testihenkilöt olivat nimittäin miehiä, jotka olivat kumppaninsa kanssa tulleet lapsettomuushoitoihin. Lisäksi jotkut samankaltaiset tutkimukset ovat antaneet päinvastaisia tuloksia.

– Tulokset antoivat toisenlaisia tuloksia kuin oletimme, kertoo tutkimusta johtanut tutkija Feiby Nassan.

Nassanin mukaan tulokset kuitenkin ovat yhtäpitäviä kahden erilaisen tulkinnan kanssa. Ensimmäinen tulkinta on se, että pienet marihuanamäärät voisivat edesauttaa sperman tuotantoa, koska se vaikuttaa endokannabinoidiärjestelmään, joka Nassanin mukaan vaikuttaa hedelmällisyyteen. Jos pilveä polttaa enemmän, nuo hyödyt kuitenkin häviävät.

On toinenkin mahdollinen tulkinta. Tulokset voisivat Nassanin mukaan kuvastaa sitä tosisaiaa, että jos miehellä on paljon testosteronia, hän luultavasti elää riskialttiimmin. Esimerkiksi polttaa pilveä.

Lue myös:

    Uusimmat