Palavan sähköauton sammuttaminen on työläs urakka – palopäällikkö MTV Uutisille: "Voi kestää jopa 48 tuntia"

Näin sammutetaan palava sähköauto 2:26
Näin itävaltalaiset palomiehet sammuttivat palavan Teslan.

Vaikka sähköauton syttyminen tuleen on harvinaisempaa kuin polttomoottorilla varustetun auton, tuovat isot akustot merkittävää lisähaastetta sammutustöihin.

Norjan Stavangerissa lentoaseman parkkihallin osittain romahduttaneen raivoisan tulipalon sammuttaminen oli vaikeaa muun muassa lukuisten hallissa olleiden sähköautojen vuoksi.

– Todennäköisesti halli palaa vielä huomennakin. Parkkihallissa ei ole sprinklerijärjestelmää. Tulen sammuttaminen on erittäin haasteellista. Lisäksi siellä on monia sähköautoja, mikä vaikeuttaa työtä entisestään, Rogalandin päivystävä palomestari Nils-Erik Haagenrud kertoi tiistaina sammutustöiden ollessa kiivaimmillaan.

Iltalehden tietojen mukaan palo sai alkunsa dieselautosta, eikä sähköautosta, kuten ensi alkuun uutisoitiin.

Palo tuhosi tiettävästi ainakin 300 ajoneuvoa, ja taloudellisten vahinkojen arvioidaan nousevan kymmeniin miljooniin euroihin.

Kenenkään ei tiedetä loukkaantuneen palossa, jonka seurauksena myös lentoliikenne jouduttiin keskeyttämään alueella.

Palavan sähköauton sammuttaminen on vaikeaa

Vaikka sähköauton syttyminen on autojen lukumääräänkin suhteutettuna epätavallisempaa kuin perinteisen polttomoottoriauton, on sähköauton sammuttaminen huomattavasti työläämpi urakka.

Helsingin pelastuslaitoksen palopäällikkö Taisto Hakala kertoo MTV Uutisille, että mikäli sähkö- tai hybridiauton akusto syttyy tuleen, on paloreaktiota vaikea hallita.

– Akun reaktion saattaminen loppuun vedellä jäähdyttämällä voi kestää jopa 48 tuntia. Akkupalossa syntyy myös toksisia kaasuja, joilta on suojauduttava paineilmalaitteella, Hakala sanoo.

– Lisäksi on huomioitava akkupalon generoima korkea lämpötila, joka voi olla yli tuhat astetta, hän jatkaa.

Auto voidaan sammuttaa upottamalla

Maailmalla on upotettu palavia sähköautoja vedellä täytettyihin merikontteihin. Tämä mahdollistaa paitsi palavan akuston tehokkaan jäähdyttämisen, myös pienentää haittaa ympäristölle, kun myrkyllisiä aineita sekä niillä saastunutta sammutusvettä päätyy luontoon vähemmän. Konttiin laskettu vesi voidaan sammutustöiden jälkeen hävittää ympäristöä kuormittamatta.

Suomessa upottamista ei ole Hakalan tietojen mukaan vielä käytetty palavan sähköauton sammuttamisessa.

– Tietääkseni palot on sammutettu kohdentamalla jatkuva vesivuo akkuihin. Akuston jäähdyttäminen veden alla on kuitenkin tehokkaampi, mutta hitaammin toteutettava menetelmä.

Näin Tesla ohjeistaa sammutuksiin

Myös sähköautovalmistaja Tesla kertoo pelastustyöntekijöiden ohjeessaan, että sammuttajien on käytettävä paineilmahengityslaitteita, sillä palava akusto päästää ilmoille myrkyllisiä höyryjä, jotka sisältävät rikkihappoa, hiilen oksideja, nikkeliä, litiumia, kuparia ja kobolttia.

Samassa ohjeessa kerrotaan myös paikat, joista auton voi leikata auki turvallisesti, sillä autossa on useita alueita, joita ei saa leikata ollenkaan muun muassa korkeajännitejärjestelmän vuoksi.

Myös Tesla ohjeistaa käyttämään sammutusvettä huomattavasti runsaammin kuin polttomoottoriautojen kanssa.

"Selkeiden ohjeiden laatimisessa kehittämisen tarvetta"

Hakalan mukaan sähköpalot ovat pelastustoimen tutkinto- ja täydennyskoulutuksen perusasioita. Käytännössä tämä tarkoittaa, että maamme jokaisella pelastuslaitoksella on perustietous sähköautopalojen sammuttamisesta.

– Sähköön liittyvät riskit ja niiden hallinta sekä toimintamallit eri onnettomuustyypeissä ovat varsin hyvin henkilöstöllä hallussa, kun tarkastellaan perinteisiä onnettomuuksia ja tulipaloja, joihin on liittynyt sähkö tavalla tai toisella.

Hakala kuitenkin huomauttaa, että esimerkiksi juuri sähköautot vaativat huomiota tutkinto- ja täydennyskoulutuksessa. Hän peräänkuuluttaakin menetelmäohjeiden kehittämistä tyypillisimpien tilanteiden varalta.

– Selkeiden taktisten ja teknisten ohjeiden laatimisessa on kehittämisen tarvetta.

Hakala kiittelee Suomen Palopäällystöliiton tekemää Road Rescue -ohjelmaa. Mittava koulutuskierros on mahdollistanut parhaiden käytäntöjen jakamisen sekä tarjonnut mahdollisuuden harjoitteluun.

Pelastuslaitokset, pelastusopisto ja Helsingin pelastuskoulu ovat myös huomioineet kasvavan koulutustarpeen omissa ohjelmissaan.

Oletko jo tulostanut autoosi pelastuskortin?

Autoista ei välttämättä aina ensi silmäyksellä näe, millä polttoaineella se toimii – varsinkaan onnettomuuden jälkeen.

Pelastuslaitos tarvitseekin onnettomuuspaikalle tullessaan tiedon auton rakenteista voidakseen mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti aloittaa pelastustyöt.

Kuljettajan aurinkolipan päälle laitettava lappu ja sen olemassaolosta kertova tuulilasitarra voivat pelastaa henkiä onnettomuustilanteessa.

Pelastuskortti on A4-kokoinen vakiomallinen auton kaavakuva, jonka löydät tyypillisesti valmistajan sivuilta. Voit etsiä oman autosi pelastuskorttia myös osoitteesta http://rescuesheet.info/seite_3.html.

Kortista selviää nopealla vilkaisulla, mitkä korinosat ovat vahvistettua materiaalia sekä missä sijaitsevat pelastustyössä huomiota tarvitsevat komponentit. Korttiin on merkitty myös suositeltavat korin leikkauskohdat sekä tietoa korkeajännitekaapeleiden sijainnista.

Lue lisää pelastuskortista tästä artikkelista.

Lue myös:

    Uusimmat