Oho! Tutkimus ehdottaa: Yli nelikymppisille vain kolme työpäivää viikossa

Kolmipäiväinen työviikko takaa parhaan mahdollisen työtehon yli 40-vuotiaiden työntekijöiden keskuudessa, väittää tuore tutkimus.

Tutkimuksen mukaan osa-aikatyö voisi olla ratkaisu keski-ikäisten ja sitä vanhempien työntekijöiden kognitiivisten taitojen ylläpitämiseen. Melbournen yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että työntekijöiden kognitiivinen suorituskyky laski, kun viikoittainen työtuntimäärä nousi yli 25 tuntiin viikossa. Tämän tuntimäärän ylityttyä koehenkilöiden suorituskyky laski ja he kokivat väsymystä ja stressiä.

Kognitiivisella suorituskyvyllä tarkoitetaan toimintoja, joiden avulla ihminen käsittelee tietoa ja ympäristöään. Kognitiivinen toimintakyky käsittää muun muassa muistin, oppimisen, keskittymisen ja tiedon käsittelyn.

Lähde: THL

Tähän australialaiseen tutkimukseen osallistui 3000 miestä ja 3500 naista. Koehenkilöt suorittivat useita kognitiivisia testejä ja heidän työskentelytapojaan analysoitiin tarkkaan. Tutkimuksessa todettiin, että alle 25 tuntia viikossa työskentelevät suoriutuivat testeistä parhaiten, kun taas 55 tuntia viikossa työskentelevät saivat testeistä jopa eläkeläisiä ja työttömiäkin huonommat tulokset.

Lyhennetty työviikko säilyttää työkyvyn pidempään

Tutkimustuloksilla voi olla merkittävää hyötyä eläkeiän suunnittelussa. 

Yhden tutkimuksen järjestäjän, professori Colin MacKenzien mukaan eläkeiän nostaminen ei välttämättä tuota kovin hyviä tuloksia varsinkaan silloin, jos eläkeikää lähestyvät työntekijät jatkavat täyspäiväisen työviikon tekemistä.

– Työ voi olla kaksiteräinen miekka. Se voi stimuloida aivojen toimintaa, mutta samaan aikaan pitkät työpäivät voivat aiheuttaa väsymystä ja stressiä, jotka saattavat puolestaan vahingoittaa kognitiivisia toimintoja, McKenzie toteaa.

Näistä syistä viikoittaisen työajan vähentäminen voisi olla ratkaisu, jolla työteho voitaisiin ylläpitää mahdollisimman pitkään.

Video: Joskus työteho voi olla tätä luokkaa.

Lähde: Independent 

Lue myös:

    Uusimmat