Mitä aivoissa tapahtuu tajuttomuuden aikana? Tutkimus löysi vastauksia

Aivosairautta ei tarvitse hävetä:"Ihmiset pelkäävät hakeutua tutkimuksiin" 2:32
KATSO MYÖS: Aivosairautta ei tarvitse hävetä: "Ihmiset pelkäävät hakeutua tutkimuksiin".

Tutkijat havainnoivat aivoja magneettikuvin ja saivat tietää, mitä tajuttomien potilaiden aivoissa tapahtuu.

Mitä aivoissa tapahtuu syvän tajuttomuuden, kuten kooman aikana? Tutkimus löysi vastauksia.

Tutkijoiden mukaan ymmärrys aivovammaa seuraavan tajuttomuuden taustamekanismeista on vielä vajavaista. Tämän tutkimuksen tulos vihjaa, että tajunnan häiriöt saattavat liittyä kahden hermoverkon toimintahäiriöön.

Tutkimus julkaistiin Human Brain Mappingissa, ja sillä oli Liègen yliopistollisen sairaalan eettisen komitean lupa. Tutkimus on myös osa vuosikymmen sitten käynnistynyttä Human Brain Projectia. 

Tutkimukset "eivät ole täysin selittäneet, miten tajunta syntyy"

Tajunnan tasoja on erilaisia; tajuttomuus voi olla muun muassa lievää tokkuraisuutta tai syvää koomaa. Tutkimusta tehneen tohtoritutkijan Jitka Annenin mukaan tutkimuksia tajuttomuuden tasoista on jo tehty.

– Vaikka nämä tutkimukset ovat parantaneet tapaa, jolla diagnosoimme tajunnan häiriöistä kärsiviä potilaita, ne eivät ole täysin selittäneet, miten tajunta syntyy, Annen kuvailee PsyPostille.

Tutkimuksen tarkoituksena olikin selvittää, miten ärsykkeet vaikuttavat ihmisiin, jotka kärsivät aivovamman jälkeisestä tajunnan tason alenemasta. 

Tutkimuksessa magneettikuvattiin sekä terveiden että tajunnan ongelmista kärsivien henkilöiden aivoja. Kuvien avulla selvitettiin, miten ulkoiset ärsykkeet, kuten aistien kautta saatava tieto, leviävät aivoissa. 

Aivoiltaan terveitä henkilöitä oli mukana 33. Tajuttomia potilaita oli 40. Heistä 26 oli minimaalisen tietoisuuden tilassa, ja 14:llä oli diagnosoitu UWS. UWS tulee sanoista unresponsive wakefulness syndrome ja viittaa yleensä vegetatiivisena tunnettuun tilaan, kertoo NLM. Tilassa ihminen hengittää itsenäisesti ja hänen silmänsä ovat auki, mutta hän ei kommunikoi tai esimerkiksi syö itse.

Aivot eivät pystyneet välittämään tietoa kunnolla

Kävi ilmi, että tajunnan ongelmista kärsivien potilaiden aivoissa oli toimintahäiriöitä. Aivojen hermoverkostot eivät siis pystyneet välittämään tietoa kunnolla. 

Ongelma paikallistui kahteen hermoverkkoon; taka-aivokuoren alueet eivät kyenneet välittämään tietoa, minkä lisäksi useat aivokuoren alueet eivät kyenneet lähettämään tietoa tehokkaasti eteenpäin. Ongelmien vuoksi kyky reagoida ulkomaailman ärsykkeisiin heikkeni ja havainnointikyky oli puutteellinen.

Aivoalueet eivät vaikuttaneet erikoistuneen toimintoihin

Annenin mukaan tajuttomien henkilöiden aivoalueet, kuten talamus, eivät vaikuttaneet erikoistuneen toimintoihin samalla tavalla kuin terveiden. Aivot eivät kyenneet säilyttämään havaintoja niin kauan, että ne olisi voitu prosessoida muilla, erikoistuneilla aivoalueilla.

Aivojen glukoosinkulutus oli suorassa yhteydessä niiden kykyyn prosessoida ärsykkeitä. Jos kulutus oli korkeampi, tiedonkäsittelykyky parani. 

Tutkijoiden mukaan tämä viittaisi siihen, että tiedon käsittelykyky liittyy läheisesti aivojen yleisterveyteen.

Tajuttomuuden ja aivovammojen vaikutusten ymmärtäminen voisi auttaa niiden hoidossa. Lisätutkimuksia aiheesta tarvitaan edelleen. 

Katso myös: Tiesitkö? "Aivotärähdys" on oikeasti aivovamma

Tiesitkö?"Aivotärähdys"on oikeasti aivovamma 0:57
Lievästä aivovammasta käytetään arkikielessä usein nimeä "aivotärähdys".

Lue myös:

    Uusimmat