Miksi nainen ei tee aloitetta? Tällaisissa tilanteissa käyttäytyminen muuttuu

Aloitteen tekemistä on perinteisesti pidetty miehen velvollisuutena – ja oikeutena. Heteronaiset turvautuvatkin helposti parisuhdemarkkinoilla aiemmin opittuihin passiivisuuden malleihin.

Tohtori Susan Krauss Whitbourne pohtii Psychology Today -lehdessä, miksi parisuhteen muodostamisessa noudatetaan edelleen vanhoja tapoja, vaikka maailma on muuttunut ja miesten ja naisten välinen tasa-arvo on parantunut länsimaissa.

Vuonna 1995 julkaistussa deittailua tutkineessa The Rules -kirjassa väitettiin, että "naiset, jotka esittivät vaikeasti tavoiteltavaa, joko tarkoituksella tai vahingossa, olivat niitä, jotka saivat miehet, kun taas naiset, jotka pyysivät miehiä treffeille tai olivat liian helposti saatavilla, tulivat jätetyiksi." 20 vuotta myöhemmin kirjan kirjoittajat Ellen Fein ja Sherrie Schneider ovat edelleen samoilla linjoilla: naiset eivät tee aloitetta, he leikkivät vaikeasti tavoiteltavaa ja säilyttävät mystisen vaikutelman, kunnes ovat varmistaneet saaliinsa.

Kontrolli siirtyy

Evoluutiopsykologian nimeen vannovat uskovat, että miehet tulevat aina saalistamaan ja naiset tulevat olemaan saalis, sillä tämä asetelma on koodattu geeneihimme. Tätä asetelmaa pyrkii kyseenalaistamaan ja haastamaan uusi deittailusovellus Bumble, joka siirtääkin hallinnan aloitteen tekemisestä naisille.

Ajatus Bumblen takana on, että naiset ottavat yhteyttä miehiin ja miehet odottavat passiivisina mahdollisia yhteydenottoja. Naisten välisissä yhteydenotoissa kumpi tahansa osapuoli voi tehdä aloitteen.

Whitbourne pohtii, miksi Bumblen kaltainen sovellus on tullut markkinoille vasta nyt – ja vielä tärkeämpänä: toimiiko se? Aiheesta on tehty tutkimusta, jonka perusteella voidaan olettaa, että perinteinen saalistajan ja saaliin välinen asetelma ei olekaan ainoastaan sukupuolikysymys.

Sen sijaan avainasemassa ovat kulttuuriset tekijät: mikä on naisille soveliasta käytöstä? Mitä siis tapahtuisi, jos tilanteen hallinta siirrettäisiinkin naisille?

Taustalla tiedettä

Yliopistotutkijat Jennifer MacGregor ja Justin Cavallo halusivat testata vuonna 2011, ryhtyisivätkö heteronaiset tekemään aloitteita, jos he tuntisivat olevansa tilanteen hallinnassa. Tutkijat huomasivat pian, että sosiaaliset odotukset saivat naiset käyttäytymään passiivisesti tai epäsuorasti saadakseen haluamansa.

MacGregor ja Cavallo manipuloivat tutkittavien naisten ja miesten kontrollin tunnetta kysymällä heiltä erilaisia kysymyksiä ja pyytämällä heitä miettimään tilanteita, joissa he olivat joko hyvin tai huonosti tilanteen hallinnassa. Tutkijoiden odotusten mukaisesti juuri naisten käyttäytyminen muuttui radikaalisti, kun he tunsivat olevansa tilanteen hallinnassa: he ryhtyivät tekemään aloitteita miehiä kohtaan.

Tutkijat kuitenkin yllättyivät siitä, miten vähällä manipuloinnilla tilanne muuttui. Kun naiset miettivät hetkeä, jolloin he tunsivat olevansa tilanteen hallinnassa, heidän sosiaalisessa kanssakäymisessä omaksuttu passiivisuutensa katosi.

Whitbourne uskoo, että Bumblen kaltaiset treffailusovellukset voivat täysin muuttaa naisten ja miesten välisiä käytösmalleja. Kun nainen saa luvan toimia ensin, voi muodostua monenlaisia suhteita, jotka olisivat aiemmin jääneet muodostumatta.

Whitbourne rohkaiseekin naisia toimimaan suhteissa juuri sillä tavalla, joka tuntuu itsestä mukavalta.

– Sinun ei tarvitse muokata käytöstäsi sen mukaan, mitä sinulta sosiaalisesti odotetaan.

Lue myös:

    Uusimmat