Mikä on afasia? Tällainen on Bruce Willisillä todettu aivoperäinen puhehäiriö

Mitä tarkoittaa Bruce Willisilläkin todettu afasia? 

Maaliskuun 2022 lopussa näyttelijä Bruce Willisin perhe ilmoitti, että Willis jättää valkokankaan vakavan sairauden vuoksi. Willisillä on todettu kognitiivisiin kykyihin vaikuttava afasia, jonka vuoksi hän päättää uransa.

Mikä on afasia?

Afasia on aikuisiän aivoperäinen, kielellinen häiriö. Se merkitsee vaikeutta ymmärtää tai tuottaa puhuttua tai kirjoitettua kieltä, kertoo Terveyskirjasto.

Afasian syynä on usein aivoverenkiertohäiriö. Jos puhehäiriö ilmenee yllättäen, onkin aina syytä hakeutua nopeasti lääkäriin.

Millaisia ovat afasian oireet?

Afasia oirehtii eri tavalla henkilöstä riippuen. Puhe voi sujua, mutta sanojen löytäminen voi olla hankalaa, tai puhuminen voi olla työlästä ja hidasta, mutta puheen ymmärtäminen onnistuu.

Afasian vuoksi puheessa voi olla myös outoja tai vääristyneitä sanoja, ja puhetta voi olla vaikeaa ymmärtää. Siihen voi liittyä vaikeuksia myös lukemisessa, kirjoittamisessa tai laskemisessa. Ryhmässä käytyjen keskustelujen tai puhelinkeskustelujen seuraaminen voi olla vaikeaa.

Katso videolta, mitkä ovat aivoverenvuodon oireet. Juttu jatkuu videon alla.

Tällaisia ovat aivoverenvuodon oireet 0:58

Sujumaton afasia tarkoittaa tilannetta, jossa ihmisellä on vaikeuksia sanoa sanoja: hän voi puhua lyhyesti ja sähkösanomatyyppisesti, ja puheessa voi olla paljon taukoja, epäröintiä ja korjauksia.

Sujuvassa afasiassa puhe onnistuu, mutta sen sisältö on epäjohdonmukaista, puhetta on tilanteeseen nähden liikaa, se poukkoilee ja puheessa voi olla vääriä sanoja tai sanoja, jotka eivät ole suomea tai muutakaan kieltä.

Afaattisen henkilön kanssa keskusteleminen

Afasia ei vaikuta kuuloon eikä välttämättä kognitiivisiin kykyihin, mutta sen vuoksi vuorovaikutustilanteesta voi tulla turhauttava. Afasia voikin aiheuttaa sosiaalisista suhteista syrjäytymistä, kertoo Aivoliitto.

On tärkeää, että afasiapotilaan kanssa keskusteltaessa puhumiselle on varattu tarpeeksi aikaa, tilanne on rauhallinen ja puhe kohdistetaan ihmiselle itselleen, ei esimerkiksi hänen avustajalleen.

Puheen apuna voi käyttää eleitä tai vaikkapa piirtämistä; voit osoittaa asioita tai kysyä kyllä-ei-kysymyksiä.

Potilaan puheelle tulee antaa aikaa; sitä, mitä hän yrittää sanoa, ei esimerkiksi lähdetä arvailemaan ensimmäisten puheyritysten perusteella.

Afasiasta kuntoutuminen

Afasiaa on eriasteista: se vaihtelee puhe- ja ymmärtämisvaikeudesta tilaan, jossa kielelliset toiminnot ovat huomattavasti vaikeutuneet.  Afasiasta kuntoutuminen riippuu aivojen vaurion ja häiriöiden laadusta ja vaikeusasteesta sekä psyykkisistä tekijöistä.

Kuntoutuksesta vastaa yleensä puheterapeutti.

Aivoliitto ylläpitää Juttu-tupa-toimintaa, joka on kohtaamispaikka afaattisille henkilöille.

Katso myös: Tällaisia ovat aivoinfarktin ja ohimenevän aivoverenkiertohäiriön eli TIA:n oireet:

Aivoinfarktin ja ohimenevän aivoverenkiertohäiriön eli TIA:n oireet 1:36

Lue myös:

    Uusimmat