Miehet ja naiset rakastavat eri tavalla, sanoo Oxfordin tutkija – näistä syistä se voi johtua

Brittitutkija selvitti kirjassaan mahdollisia tieteellisiä syitä sille, miksi miehet ja naiset rakastavat eri tavalla. Tutkijan havainnoista kertoo Daily Mail.

Jos vuosipäivänne meni kumppaniltasi taas aivan ohi, kyse ei välttämättä ole siitä, etteikö hän rakastaisi sinua. Oxfordin yliopiston antropologi Anna Machin on nimittäin sitä mieltä, että miehet ja naiset rakastavat eri tavalla. Se johtuu osittain aivojemme toiminnasta. 

Aihetta käsittelevässä "Why We Love" -kirjassaan Machin kertoo analysoineensa monia tutkimuksia ja keskustelleensa tutkijoiden kanssa ymmärtääkseen paremmin, mistä rakkaudesta voisi tieteen kannalta ole kyse. Kirjassaan hän käsittelee muun muassa sitä, miksi miehillä ja naisilla näyttäisi parisuhteessa olevan erilainen tapa rakastaa.

Ovatko naiset enemmän romantikkoja kuin miehet?

Eräässä Machinin tarkastelemassa tutkimuksessa kartoitettiin 16 miehen ja 16 naisen aivotoimintaa. Tutkimuksessa tehtiin aivojen toiminnallisen magneettiresonanssikuvauksen avulla. Tutkijat halusivat lisäselvyyttä siihen, oliko havainnoilla naisten ja miesten erilaisesta suhtautumisesta rakkauteen jotain biologista totuuspohjaa. Heille näytettiin kuvia rakkaudenosoituksista eri tilanteissa. Saatettiin esitellä skenaario kädestä kiinni pitämisestä auringonlaskussa tai pariskunnasta tekemässä ostoksia supermarketissa.

Tutkijat havaitsivat seuraavaa: mitä romanttisempi osallistujien näkemä skenaario oli, sitä enemmän niin miesten kuin naistenkin aivojen emotionaalisissa keskuksissa alkoi tapahtua. 

Erojakin havaittiin miesten ja naisten välillä tässä tutkimuksessa: Ajatteluun keskittyneet aivojen osat olivat miehillä aktiivisemmat kuin naisilla. Romanttisten skenaarioiden käsittely voisi siis kenties olla miesten aivoille raskaampaa kuin naisille. Naisilla se olisi tämän perusteella vaistonvaraisempaa.

Tämä herättää Machinin mukaan pohdittavaa:

– Voisiko tämä olla syy sille, että hän unohti hääpäivän? Mieheni mielestä tällainen tutkimustulos on pahasti holhoava, koska se viittaisi siihen, että miehet eivät olisi emotionaalisesti niin kehittyneitä kuin naiset, hän miettii.

Ympäröivä kulttuuri vaikuttanee

Toisaalta Machin pohtii, että syy voisi evoluution sijaan piillä ympäröivässä maailmassa, jossa vartumme.  

– Tiedämme ihmisten aivojen kehittyvän erityisesti ensimmäisinä ikävuosinamme. Ympäristöllämme on suuri merkitys niiden muovautumisessa, hän kertoo.

Machinin mukaan kulttuurillamme voikin olla näppinsä pelissä liittyen syihin, joiden vuoksi miehet ja naiset tuntuvat suhtautuvan rakkauteen eri tavalla. Yhteiskunta viestittää usein miehille sanomaa siitä, että he ovat niin sanotusti se rationaalisempi osapuoli ja että naiset ovat tunteidensa vietävissä.

Kulttuuri voikin vaikuttaa siihen, miksi aivot näyttävät ruudulla siltä, miltä ne näyttävät. Machinin mukaan tutkimuksissa on osoitettu, että tytöt ja pojat alkavat kahdeksan vuoden iässä hahmottaa romanttisen rakkauden käsitteen eri tavoin. Hän myös huomauttaa, että lelukaupassa tyttöjen leluhyllyllä voi olla koristeena kukkasia ja sydämiä, kun taas poikien hyllyllä ei.

Evoluutio saa isän ja äidin rakastamaan eri tavalla

Machinin mukaan äidit ja isät usein rakastavat lapsiaan eri tavalla. Hän kertoo perusteeksi tälle sen, että isät alkoivat osallistua lastenhoitoon evoluution aikana myöhemmin kuin äidit. 

Machini kertoo, että ihmisten evoluution alkuaikoina äidit tukeutuivat muihin naisiin vauvojen ja taaperoiden kasvatuksessa. Evoluutio sai aikaan sen, että satoja tuhansia vuosia sitten isät alkoivat pikkuhiljaa ottaa osaa jälkikasvusta huolehtimiseen.

Machinin mukaan tämä viive isien osallistumisessa lapsista huolehtimiseen on nähtävissä edelleen. Hän viittaa kirjassaan vuonna 2012 tehtyyn israelilaistutkimukseen, jossa haluttiin arvioida vanhempien aivojen aktiivisuutta heidän katsoessaan lastensa touhuja. Siinä otettiin fMRI-aivokuvaa 15 pariskunnan aivoista. Kaikilla pareilla oli puolivuotias vauva. 

Sekä äitien että isien aivoissa ilmeni aktiivisuutta niillä alueilla, jotka yhdistetään empatiaan ja toisten tunteiden ymmärtämiseen. Tämä osoitti, että molemmat olivat yhtä kiintyneitä pieneen pilttiinsä.

Toisilla aivojen alueilla havaittiin eroavaisuuksia: naisilla aktiivisinta meno oli limbisessä järjestelmässä. Sillä tarkoitetaan muun muassa mielentilojen, motivaation sekä tahdosta riippumattomien toimintojen säätelyyn osallistuvia aivojen alueita, kertoo Terveyskirjasto. Tämän voi ajatella Machinin mukaan liittyvän äitiyteen yhdistettyihin avainominaisuuksiin: kiintymyksenosoituksiin ja ruokkimiseen

Machini kertoo, että isillä aktivoitui eniten aivokuoren suhteellisen nuori ja aivojen viimeisimpinä kehittyneisiin osiin kuuluva osa nimeltä neokorteksi. Tämä osa yhdistetään sosiaaliseen kognitioon, joka näyttäisi kuvastavan isän rooliin kuuluvana pidettyä lapsen opettamista ja rohkaisua kohti pyrkimystä itsenäistyä. 

Lue myös:

    Uusimmat