Lasta kiusataan koulussa, miten asiaan pitäisi puuttua? Asiantuntijat tietävät, ettei ongelmaan ole täsmälääkettä: "Usein on vaikeaa nimetä yhtä pahiskiusaajaa"

Lapsi kiusaa - miten käsitellä asiaa? 6:37

Kiusaaminen on valitettavan yleinen ongelma, johon puuttumiseen ei ole täsmälääkettä, toteavat asiantuntijat. Kiusaamista tapahtuu kaikissa kouluasteissa ja kaikenlaisissa yhteisöissä.

Kiusaamisen ehkäisemiseksi on esitetty toisinaan koviakin keinoja, kuten kiusaajan siirtämistä toiseen kouluun. Asiantuntijoiden mukaan tämä ei kuitenkaan ole ongelmatonta.

– Usein ryhmässä on vaikeaa nimetä yhtä pahiskiusaajaa, koska koko ryhmä on mukana toiminnassa, toteaa Turun yliopiston psykologian professori Christina Salmivalli.

Kiusaaminen ei saa olla palkitsevaa

Asiantuntijoiden mukaan on tärkeää pystyä puuttumaan kiusaamiseen niin, että ei tule samalla palkinneeksi kiusaavaa lasta. Esimerkiksi jälki-istunnon antaminen saattaa tuntua lapsesta käänteisesti jopa palkitsevalta rangaistuksen sijaan.

Asiantuntijat penäävät kiusaamisen ehkäisemisessä jo olemassa olevien keinojen tehokkaampaa käyttöä.

– Kiusatuksi tulleet usein sanovat, ettei kiusaamiseen puututtu tarpeeksi.

Kiusaaminen on myös geeneissä

Miksi sitten jotkut kiusaavat ja osa joutuu kiusatuksi? Kiusaamisesta tehdyn tutkimuksen valossa kiusaaminen on osittain geneettistä. Yksi kiusaamista selittävä ominaisuus on henkilön aggressiivisuus, joka on periytyvä ominaisuus.

Miksi lapsi kiusaa? 7:45

Helsingin yliopiston erityispedagogiikan dosentti Lotta Uusitalo-Malmivaara sanoo, että kiusaamista tulisi ennaltaehkäistä panostamalla toisia kunnioittavaan kasvatukseen.

Lapsia tulisi kannustaa näkemään kaikissa ihmisissä arvostettavia ja kunnioitettavia piirteitä. Kiusaamisen ehkäiseminen ei ole vain kodin tai koulun tehtävä.

– Vanhempien, opettajien ja harrastusporukoiden pitäisi yhdessä vahvistaa lasten keskinäisiä suhteita, Uusitalo-Malmivaara sanoo. 

Lue myös: 

Lue myös:

    Uusimmat