Lapsiluku voi vaikuttaa vanhempien dementiariskiin – tutkijat selittävät, miksi

Muistisairaudet: Millaisista oireista lääkäriin? 6:07
Pelkäätkö muistisairautta? Katso videolta, millaisista oireista tulisi hakeutua tutkimuksiin.

Uusi tutkimus vihjaa, että lapsiluvun kasvaessa myös riski kognitiivisten toimintojen heikentymiseen suurentuu. Tiedollisten taitojen rapautuminen kasvattaa muistisairauden puhkeamisen todennäköisyyttä.

Dementiariskin kannalta voi olla parempi hankkia kaksi kuin kolme lasta. Demography-tiedelehdessä ilmestyneen tutkimuksen mukaan kolmen tai useamman lapsen saaminen on yhteydessä heikompiin kognitiivisiin toimintoihin myöhemmin elämässä.

Havainto perustuu 20:stä Euroopan maasta kerättyyn aineistoon yli 65-vuotiaista vähintään kahden biologisen lapsen vanhemmista.

Perhekoon vaikutus vanhempien kognitioon oli selkein Pohjois-Euroopassa. Tutkijat selittävät ilmiötä sillä, että tällä alueella suurempi lapsiluku vähentää käytettävissä olevia tuloja, mutta ei edistä sosiaalista pääomaa ja näin lisää vanhempien hyvinvointia ja terveyttä.

Euroopassa väestö vanhenee vauhdilla. Samalla perhekoot ovat pienenemään päin. Jatkotutkimuksissa olisi hyvä selvittää, miten yhden lapsen saaminen tai lapsettomuus vaikuttavat vanhempien myöhempiin kognitiivisiin taitoihin.

– Kolmen tai useamman lapsen saamisen vaikutus kognitiivisiin toimintoihin ei ole vähäpätöinen, vaan se vastaa 6,2 vuoden ikääntymistä, ranskalaisessa Université Paris-Dauphine -yliopistossa professorina työskentelevä tutkija Eric Bonsang sanoo tiedotteessa.

Perhekoon vaikutukset dementian riskitekijöihin

Lapsiluvun kasvaminen voi vaikuttaa vanhempien kognitiivisiin kykyihin monella eri tavalla.

Kolmas lapsi lisää rahanmenoa vähentäen perheen käytettävissä olevia tuloja sekä lisäten riskiä pudota köyhyysrajan alle. Aiemmista tutkimuksista tiedetään, että köyhyys altistaa muistisairauksille. Varakkuus heijastuu esimerkiksi harrastuksiin, ruokavalioon, sosiaaliseen elämään sekä perheen taloustilanteesta koettuun stressiin.

Vanhemmuus itsessäänkin saattaa aiheuttaa huolta ja stressiä. Lapsiluvun kasvaessa kuormitus voi lisääntyä samalla kun oma aika harrastamiselle ja rentoutumiselle vähenee. Tämä saattaa heijastua vanhempien uneen. Univajeen on useissa tutkimuksissa havaittu olevan yhteydessä kohonneeseen dementiariskiin.

Toisaalta iso lapsikatras pienentää vanhempien todennäköisyyttä kärsiä yksinäisyydestä vanhoilla päivillä. Yksinäisyyden ja sosiaalisen verkoston puutteen tiedetään altistavan muistisairauksille.

Koska dementiaan saadaan lääke? Katso videolta, professori Mika Kivimäen arvio.

Lue myös:

    Uusimmat