Laki sallii auton töötin käyttämisen hyvin kyseenalaisella tavalla – älä ota tavaksi: "Aiheuttaisi mahdollisesti provosoitumista"

Auton hätävilkkujen käyttöön tulee muutos 0:58
Ennen kielletty tapa onkin nyt sallittu: Auton hätävilkkuja saa käyttää nyt uudella tavalla.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme liikenneturvallisuusaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.

Kysymys: Miten tööttiä kuuluu käyttää? Saako sitä painaa, jos joku törttöilee liikenteessä? 

Vastaus: Äänimerkkiä voi käyttää, mikäli sen katsoo vaaran tai onnettomuuden välttämiseksi tarpeelliseksi – siis ennaltaehkäisevästi.

Jo tapahtunut vaaratilanne tai esimerkiksi edellä olevan auton sammuminen liikennevaloihin ei ole peruste äänimerkin käytölle – ei edes ”koulutusmielessä”.

Tieliikennelain 47 § määrittelee perusteet äänimerkin käytölle: 

Ajoneuvolla ajettaessa on annettava ääni- tai valomerkki taikka muulla tavalla on kiinnitettävä muiden tienkäyttäjien huomiota, jos se on vaaran välttämiseksi tarpeen. Muutoin äänimerkin saa antaa vain taajaman ulkopuolella ohitettaessa. Äänimerkki ei saa kestää pidempään kuin on tarpeen. 

Pykälän alku on varsin yksiselitteinen: Äänimerkkiä tulee käyttää, jos sen käytöllä saadaan vältettyä vaaratilanteen syntyminen tai onnettomuus. Kyse on siis ennaltaehkäisemisestä. 

Valitettavan usein äänimerkkiä näkee – tai oikeastaan kuulee – kuitenkin käytettävän vasta vaaratilanteen jälkeen. Silloin sen käyttö ei ole enää tieliikennelain mukaista vaaran välttämistä, vaan äänimerkinantajan tosiasiallisena tarkoituksena on toisen tienkäyttäjän ”kouluttaminen”. Tällaisia siviilikouluttajia liikenteessä ei tarvita. Tieliikennelaissa ei myöskään ole mainintaa siitä, että äänimerkkiä voisi käyttää ”koulutustarkoitukseen”.

Pykälän kohta Muutoin äänimerkin saa antaa vain taajaman ulkopuolella ohitettaessa on vanha muinaisjäänne, joka jostain käsittämättömästä syystä haluttiin säilyttää laissa myös kesällä 2020 voimaan tulleen lakiuudistuksen jälkeen. Kyseessä ei ole millään tavalla vakiintunut toimintatapa ja sen omaksuminen omaan ajotapaan aiheuttaisi lähinnä hämmentymistä ja mahdollisesti myös provosoitumista ohitettavassa.

Uskon tuon lauseen alkuperäisenä ajatuksena olleen, että kyseistä mahdollisuutta käytettäisiin esimerkiksi kevyen liikenteen varoittamiseksi ennen ohittamista kapealla tieosuudella. Näissäkin tilanteissa äänimerkistä on helposti enemmän haittaa kuin hyötyä, sillä pyöräilijän pelästyessä, seuraukset saattavat olla vakavat. 

Esimerkkejä tilanteista, joissa äänimerkkiä ei tule käyttää

Opetusajoneuvon nähdessään osa autoilijoista välillä unohtaa sen perässä olevan valkoisen kolmion perimmäisen merkityksen: Kolmion viesti muille tienkäyttäjille on, että kyseisen ajoneuvon kuljettaja vasta harjoittelee autolla ajoa.

Äänimerkin soittaminen opetusajoneuvon takana, esimerkiksi tämän sammuttua liikennevaloihin, ei ainakaan vauhdita etenemistä. Elämänsä ensimmäisiä liikkeellelähtöjä tekevä oppilas stressaa kytkimen nostoa aivan riittävästi ilman takana tulevan autoilijan hätäilyäkin. Äänimerkki saa oppilaan helposti hätääntymään ja sammuttamaan auton yhä uudestaan ja sitten aikaa vasta kuluukin.

Hevosella on hirven koko ja paino. Kun autoilija lähestyy tiellä hevosta tai hevosajoneuvoa, on tärkeää toimia oikein tilanteen turvallisuuden takaamiseksi – riippumatta siitä lähestytäänkö hevosta edestä (kohtaamistilanne) vai takaa (ohitustilanne).

Missään tapauksessa sen enempää ohitus- kuin kohtaamistilanteessakaan ei tule käyttää äänimerkkiä, sillä kaikki yllättävät äänet saattavat pelästyttää eläimen. Saaliseläimen vaiston omaavana hevonen pyrkii pakenemaan mahdollista uhkaa. Pakoreaktiosta seuraa aina vaaratilanne hevoselle, ratsastajalle ja muulle liikenteelle. 

Voiko saada sakot, jos tööttiä käyttää turhaan?

Tieliikennelain 166 §:ssä todetaan, että moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajalle voidaan määrätä 100 euron liikennevirhemaksu, jos hän tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo tiettyjä – mukaan lukien TLL 47 § – liikennesääntöjä. Mopoilijalle vastaavasta rikkomuksesta määrättävä liikennevirhemaksu on kuitenkin vain 70 euroa. 

Mikäli rikkomuksesta aiheutuu vaaraa toisen turvallisuudelle, hengelle tai terveydelle, määräytyy rangaistus rikoslain perusteella, teon vakavuudesta riippuen, joko liikenneturvallisuuden vaarantamisena tai törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Näistä seurauksena onkin sitten tapauskohtaisesti sakkoja tai vankeutta.

teppoboksi teppo vesalainen

Lue myös:

    Uusimmat