Saako kuulokkeet päässä ajaa autoa? Asiantuntijalla selkeä kanta

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.

Kysymys: Saako autolla ajaa kuulokkeet päässä?

Vastaus:  Kuulokkeiden käyttöä ajettaessa ei suoranaisesti lainsäädännössä kielletä – ainakaan ryhmän 1 ajokorttia edellyttävien ajoneuvojen kuljettajilta. Niiden käytöstä ei kuitenkaan saa aiheutua haittaa tai vaaraa. Oma kantani on, että kuulokkeet eivät kuulu liikenteeseen – sen enempää ajoneuvon kuljettajan kuin jalankulkijankaan korville. 

Ajokorttilain 17 §:ssä, ryhmän 1 ajokorttiluokkien (AM/120, AM121, T, A1, A2, A, B ja BE) terveysvaatimuksissa, ei kuuloa mainita ollenkaan. Sen sijaan samaisen lain 18 §:ssä ryhmän 2 ajokorttiluokkien (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE) osalta edellytetään, että hakija tarvittaessa kuulolaitetta käyttäen ainakin toisella korvalla kuulee tavallisen puheäänen neljän metrin etäisyydeltä. Lisäksi tarkennetaan, että kuuloa koskeva vaatimus ei ole esteenä kuulosuojaimien käytölle C1- ja C-luokan ajoneuvoa kuljetettaessa, jos se työntekijän työsuojelua koskevien säännösten mukaan on tarpeen.

Koska ajoneuvoa kuljetettaessa on täytettävä yllä mainitut terveysvaatimukset, näyttäisi ajokorttilain valossa siltä, että ryhmän 1 ajokortilla kuljetettavan ajoneuvon kuljettaja voisi käyttää kuulokkeita – ryhmän 2 korttiluokilla kuljetettavan ajoneuvon kuljettaja sen sijaan ei. Asia ei kuitenkaan ole aivan näin yksinkertainen – ajokorttilain vaatimusten lisäksi tilannetta on tarkasteltava myös tieliikennelain näkökulmasta.

Teknisen järjestelmän käyttö ei saa haitata tai vaarantaa ajamista

Tieliikennelain 98 §:ssä taas todetaan, että ajoneuvossa ja raitiovaunussa ei saa ajon aikana käyttää teknistä laitetta tai järjestelmää siten, että sen käyttäminen haittaa tai vaarantaa ajamista. Kuulokkeiden voitaneen katsoa olevan tekninen laite, jollaisen käyttöä ei siis kyseisen pykälän mukaan suoranaisesti kielletä, mutta siitä ei kuitenkaan saa aiheutua haittaa tai vaaraa. 

Oma kysymyksensä sitten on, että mikä katsotaan haitan tai vaaran aiheuttamiseksi? Ainakin varmasti se, jos kuulokkeiden käyttö myötävaikuttaa vahingon tai vaaratilanteen syntymiseen. Tällaisessa tapauksessa asialla saattaa olla merkitystä seuraamusta ja sen ankaruutta harkittaessa. Ja tämä koskee siis ihan kaikkien ajoneuvojen ja raitiovaunujen kuljettajia.

Asiaan liittyen on myös syytä huomioida tieliikennelain 3 §:ssä määritellyt tienkäyttäjän yleiset velvollisuudet: "Vaaran ja vahingon välttämiseksi tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta". Tämä huolellisuusvelvoite koskee kaikkia tienkäyttäjiä. 

Entä mitä kuulokkeiden käyttö voi tehdä kuulolle? Juttu jatkuu videon alla.

Kuljemme kuulokkeet korvilla pidempiä aikoja kuin koskaan aiemmin, mutta mitä se voi aiheuttaa kuulolle? 8:18
Kuljemme kuulokkeet korvilla pidempiä aikoja kuin koskaan aiemmin, mutta mitä se voi aiheuttaa kuulolle?

Eikö ole vaarallista, jos ei kuulokkeiden vuoksi kuule hälytysajoneuvoja?

On. Liikenteen ja autoilun äänimaailmaan kuuluu paljon ääniä, joiden havaitsemisesta on hyötyä. 

Turvallisuusnäkökulmasta hyvänä esimerkkinä ovat juuri hälytysajoneuvojen hälytysäänet, jotka eivät ilman kuulokkeitakaan kuulu kovin kaukaa autoon sisälle ja joiden tulosuuntaa on todella vaikea hahmottaa. Teknisestä näkökulmasta tarkasteltuna on taas tärkeää kuulla autosta mahdollisesti kuuluvat ylimääräiset vinkunat, kitinät, kolaukset jne. 

Kuuloaisti edesauttaa turvallista liikkumista liikenteessä. Liikumme sitten miten tahansa, miksi ihmeessä haluaisimme eliminoida itseltämme yhden tärkeän aistitoiminnon pois käytöstä käyttämällä kuulokkeita, jotka vievät käyttäjänsä aivan eri ulottuvuuteen, pois ulkopuolisten äänien maailmasta?

teppoboksi teppo vesalainen

Lue myös:

    Uusimmat