Kysely: Kokemus yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta laskenut ennätysalas

Suomalaisten kokemus yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta on laskenut mittaushistorian alimmalle tasolle, selviää tuoreesta Kansalaispulssi-kyselystä.

Erityisesti pienituloisten, naisten ja yli 60-vuotiaiden keskuudessa yhteiskunta koetaan aiempaa harvemmin oikeudenmukaisena.

– Selvä enemmistö kokee yhteiskunnan yhä oikeudenmukaisena, mutta vastaajaryhmien välillä on huomattavia eroja, , sanoo tiedotteessa johtava asiantuntija Juho Jyrkiäinen valtioneuvoston kansliasta.

– Kun hyvätuloisista neljä viidestä kokee yhteiskunnan melko tai erittäin oikeudenmukaisena, pienituloisilla vastaava osuus on enää vain puolet. Miehet taas pitävät yhteiskuntaa oikeudenmukaisena selvästi useammin kuin naiset.

Venäjän toimet herättävät huolta

Suomalaiset ovat kyselyvastausten perusteella myös aiempaa stressaantuneempia. Melko tai erittäin paljon stressiä kertoo kokevansa lähes kolmannes vastaajista. Nuorten naisten keskuudessa stressiä koetaan kaikista eniten.

Kyselyyn vastanneiden keskuudessa myös Venäjän toimet ja Ukrainan sodan laajeneminen muihin maihin herättävät huolta. Venäjän viimeaikaisesta toiminnasta huolestuneita on 80 prosenttia vastaajista. Eniten huolestuneita on 60–74-vuotiaiden keskuudessa.

Suomen toimet itärajalla ja reagointi Venäjän vaikuttamistoimintaan saavat kyselyyn vastanneilta selkeän tuen.

Luotto hallitukseen ja poliittisiin puolueisiin on puolestaan heikentynyt. Alle puolet kyselyyn vastanneista luottaa Suomen hallitukseen melko paljon tai täydellisesti. Hyvätuloisten keskuudessa hallitukseen luotetaan selvästi enemmän kuin pieni- ja keskituloisten parissa. Kovinta luottamusta kyselyyn vastanneiden keskuudessa nauttivat Puolustusvoimat ja poliisi.

Kansalaispulssi-kyselyitä on tehty joka kuukausi huhtikuusta 2020 alkaen. Viimeisin kysely tehtiin verkossa 15–74-vuotiaille mannersuomalaisille 14.2.–19.2.

Lue myös:

    Uusimmat