Kuorsaamisesta paljastui uutta tietoa: Voi tehdä hallaa aivoille!

Kuorsaaminen ei ainoastaan aja kumppaniasi hulluuden partaalle, se voi myös vahingoittaa aivojasi. Tutkimuksen mukaan uniapnean tyypillisin oire, voimakas ja katkonainen kuorsaus, voi synnyttää niin muistiin kuin keskittymiskykyynkin liittyviä ongelmia. 

Annals of the American Thoracic Society -julkaisussa esitellyssä tutkimuksessa tutkijat testasivat 1400 vanhempaa aikuista polysomnografia-työkalulla, joka mittaa veren happipitoisuutta ja muita nukkumiseen liittyviä tekijöitä unen aikana. Tämän lisäksi osallistujat joutuivat suorittamaan joukon kognitiivisia taitoja mittaavia testejä.

TIESITKÖ? Kuorsaus johtuu yleisimmin ahtaista hengitysteistä.

Tutkijat havaitsivat, että voimakkaasti kuorsaavat ja hengityskatkoksista kärsivät ihmiset selvisivät huomattavasti huonommin muistia ja keskittymiskykyä vaativissa kokeissa kuin ne, joilla näitä oireita ei ilmennyt. Tehtävät aiheuttivat haasteita henkilöillä, joiden happisaturaatiotaso oli laskenut yön aikana alle 90 prosenttiin.

Happipitoisuuden muutokset saattavat tuhota hermosoluja

Uniapnea, joka aiheuttaa kuorsauksen lisäksi myös väsymystä ja päänsärkyä, on siis selvästi yhteydessä aivojen heikentyneeseen toimintaan – mutta miksi?

Tutkijoiden mukaan yksi selitys tälle löytyy unenaikaisesta hapenpuutteesta, joka saattaa vaurioittaa aivojen verisuonia. Muuttunut happipitoisuus voi myös saada aikaan tulehduksen, joka voi johtaa hermosolujen tuhoutumiseen tietyiltä aivojen alueilta. Hermosolujen tuhoutuminen voi puolestaan johtaa kognitiivisten taitojen heikkenemiseen, muistihäiröiden ja jopa dementian syntymiseen. 

TIESITKÖ? Uniapnea on unihäiriö, jossa esiintyy unenaikaisia, kymmenestä sekunnista aina minuuttiin kestäviä hengityskatkoksia. 

Aiemmissa tutkimuksissa on lisäksi todettu, että työikäisillä uniapnea saattaa aiheuttaa niin keskittymisvaikeuksia, tuottavuuden heikkenemistä ja myöhästymisiä. Lisäksi uniapnealla on todettu olevan yhteys masennukseen ja kohonneeseen verenpaineeseen.  

Jos kärsit voimakkaasta ja katkonaisesta kuorsauksesta, asiaan kannattaa hakea apua. 

Tutkimuksessa ei tutkittu, onko ylipainelaitteella tai muulla uniapnean hoitoon tarkoitetulla hoitokeinolla vaikutusta kognitiivisiiin taitoihin.

***


Lue myös:

    Uusimmat