Kiinteistöliitto: Nämä asiat taloyhtiön pitää selvittää ennen korjaushanketta

Asunto-osakeyhtiöllä on velvollisuus selvittää urakoitsijoiden ja sopimuskumppanien taustat, kertoo Kiinteistöliitto.

Asunto-osakeyhtiöllä on korjaushankkeessa tilaajavastuulakiin perustuva velvollisuus selvittää käyttämiensä urakoitsijoiden ja sopimuskumppanien taustat. Tilaajavastuulain tavoitteena on torjua talousrikollisuutta ja edistää yritysten tasavertaista kilpailua.

– Taloyhtiön ja sen osakkaiden kannalta on varmempaa toimia luotettavien ja rehellisten kumppaneiden kanssa, totesi Kiinteistöliiton vanhempi lakimies Kristel Pynnönen torstaina 20.2. Korjaushanke haltuun -kiertueen tilaisuudessa Kuopiossa.

Tilaajavastuulain mukaisesti taloyhtiön täytyy pyytää urakoitsijalta ja urakoitsijan täytyy toimittaa tilaajalle seuraavat enintään kolme kuukautta vanhat tiedot ja selvitykset ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista:

• Selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin

• Kaupparekisteriote

• Todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty

• Todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty

• Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista

• Todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta (1.9.2012 jälkeen tehdyt rakentamistoimintaa koskevat sopimukset)

– Myös urakoitsijan luottotiedot on hyvä tarkistaa ennen urakkasopimuksen tekemistä, vaikkei mikään laki siihen velvoitakaan, Pynnönen painotti.

Laiminlyöntimaksu tilaajan pelotteena – rakentamisessa korotettuna

Mikäli taloyhtiö laiminlyö selvitysvelvollisuutensa, seurauksena on 1 600–16 000 euron suuruinen sopimuskohtainen laiminlyöntimaksu. Rakentamistoiminnassa sovelletaan korotettua laiminlyöntimaksua.

Korotettu maksu voidaan määrätä, jos tilaaja on tehnyt sopimuksen liiketoimintakiellossa olevan tahon kanssa tai tietoisena siitä, että sopimuskumppani ei aio noudattaa lakisääteisiä velvoitteitaan. Korotettu laiminlyöntimaksu on vähintään 16 000 euroa ja enintään 50 000 euroa.

Tilaajavastuulain tulkinnanvaraisuus sekä lain säätämistavoite huomioiden Kiinteistöliitto suosittaa taloyhtiöitä täyttämään tilaajavastuulain selvitysvelvoitteet riippumatta tilaajavastuulain poikkeamasäännösten soveltumisesta. Suosituksen avulla Kiinteistöliitto pyrkii varmistamaan, että taloyhtiöt toimivat tilaajana huolellisesti ja valitut sopimuskumppanit ovat luotettavia.

Yhtiökokouksissa päätetään taloyhtiöiden isot korjaushankkeet

Taloyhtiöiden osakkeenomistajat päättävät yhtiökokouksissa omien asuintalojensa korjaushankkeista. Yhtiökokouskausi on parhaillaan käynnistymässä ja taloyhtiöiden hallitukset ovat valmistelleet tuhansissa taloyhtiöissä esityksiä korjaushankkeiksi. Korjaushankkeista keskusteltaessa ja päätettäessä yhtiökokouksissa on syytä pitää mielessä sekä esillä tilaajavastuulain velvoitteiden täyttäminen.

– Varsin harmillista olisi taloyhtiön hallitukselle ja isännöitsijälle alan ammattilaisena joutua seuraavan kevään yhtiökokouksessa tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä selvittämään osakkeenomistajille maksettavaksi koitunutta laiminlyöntimaksua, pohdiskeli vanhempi lakimies Pynnönen.

(MTV LIFESTYLE – STT)

Lue myös:

    Uusimmat