Kiinteistökauppa kävi vilkkaana ja hinnat nousivat

Kiinteistöjä ostettiin koko maassa viime vuonna yhteensä 24,9 miljardilla markalla. Kauppojen määrä nousi maanmittauslaitoksen kauppahintatilaston mukaan kaksi prosenttia suuremmaksi kuin vuotta aiemmin eli 71 200 kauppaan. Kiinteistökaupan arvo sen sijaan kasvoi kauppahintojen kohoamisen seurauksena noin 16 prosenttia suuremmaksi kuin vuotta aiemmin.

Kauppojen arvon nousu johtui maanmittauslaitoksen katsauksen mukaan hintojen kohoamisen lisäksi konsernien sisäisistä kiinteistöjen omistusjärjestelyistä, joita tehtiin vuoden aikana useita. Kiinteistökaupoista 47 prosenttia oli asuinrakennuspaikkoja, 22 prosenttia maa- ja metsätalouskiinteistöjä ja 21 prosenttia lomakiinteistöjä.

-Yksityiset henkilöt ostivat kiinteistöjä viime vuonna yli 15 miljardilla markalla, kertoi erikoistutkija Juhani Väänänen maanmittauslaitoksesta tiistaina. Yritykset ja yhteisöt käyttivät kiinteistöjen ostoon lähes 10 miljardia markkaa.

Suomalaiset kiinteistöt eivät edelleenkään kiinnostaneet ulkomaisia ostajia mainittavissa määrin. Ulkomaisten ostajien osuus pysyi pienenä koko 90-luvun ajan. Viime vuonna ulkomaalaisten ostajien kanssa tehtiin vain 300 kauppaa eli 0,3 prosenttia kaikista kiinteistökaupoista.

Pientalojen ja -tonttien kauppa jatkui vilkkaana kolmatta vuotta peräkkäin. Noin 16 000 rakennettua pientalokiinteistöä vaihtoi viime vuonna omistajaa. Pientalokauppoja tehtiin viime vuonna yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Hinnat kohosivat kaava-alueilla 13 prosenttia ja kaava-alueiden ulkopuolella 11 prosenttia.

Omakotitalon keskihinta puolisen miljoonaa

Omakotitalon keskihinta nousi koko maassa kaava-alueella keskimäärin 520 000 markkaan ja haja-asutusalueella keskimäärin 340 000 markkaan. Helsingissä ja Espoossa pientalo maksoi keskimäärin 1,1 miljoonaa markkaa ja Tampereella 725 000 markkaa.

Kaava-alueilla myytiin viime vuonna yli 5 400 pientalotonttia. Kauppoja tehtiin vajaa viidennes enemmän kuin vuotta aiemmin ja hinnat nousivat koko maassa.

Asemakaava-alueella olevan tonttineliön keskihinta kohosi 15 prosenttia 154 markkaan. Haja-asutusalueella myytiin 2 500 pientalotonttia. Keskihinta oli 11 markkaa neliömetriltä eli samaa tasoa kuin vuotta aiemmin.

Pääkaupunkiseudulla tehtiin viime vuonna lähes 600 pientalotontin kauppaa. Tonteista neljäsosa oli kunnan myymiä. Pääkaupunkiseudulla tontit maksoivat keskimäärin 300 markkaa neliömetriltä ja rakennusoikeuden mukaan laskettu kerrosneliö maksoi 1 520 markkaa. Hinnat nousivat 15 prosenttia edellisvuodesta.

Peltokin aiempaa kalliimpaa

Lomatonttien kauppa tasaantui viime vuonna. Rantakaava-alueilla myytiin viime vuonna 1 090 rakentamatonta lomatonttia. Keskimäärin rantatontti kaava-alueella maksoi 31 markkaa neliömetri eli kuusi prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kaava-alueen ulkopuolisten rantatonttien hinnat nousivat 17 prosenttia 19 markkaan.

Rannalla sijaitseva mökki tontteineen maksoi kauppahintatilaston mukaan viime vuonna kaava-alueella keskimäärin 280 000 markkaa ja sen ulkopuolella 250 000 markkaa. Rakennetut lomakiinteistöt ovat kallistuneet koko maassa ja hinnat nousivat keskimäärin 4 prosenttia. Kalleimpia mökit olivat Uudellamaalla, missä keskihinta oli 570 000 markkaa.

Pellon hinta nousi viime vuonna keskimäärin 9 prosenttia ja metsän 10 prosenttia. Kalleinta pelto oli Varsinais-Suomessa, missä hehtaari maksoi 31 200 markkaa. Metsän keskihinta nousi 8 700 markkaa hehtaarilta. Kalleimmat hinnat olivat Uudellamaalla, keskimäärin 20 000 markkaa hehtaarilta.

Lue myös:

    Uusimmat