Katsastusmääräykset muuttuivat – tällainen vika johtaa nyt suoraan ajokieltoon: "Jokainen varmasti ymmärtää, että…"

Toimittaja Tommola hermoilee katsastusasemalla 8:23
Maikkarin kevennystoimittaja Mika Tommola hermoili katsastusasemalla viedessään upean Kuplan leimalle. Katsastusmies Mika kertoo videolla, mikä oli tuomio.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on uudistanut ajoneuvojen katsastuksen arvosteluperusteita. Määräykseen on lisätty uusia tarkastuskohteita sähköautojen sekä hybridien ja kaasuautojen katsastukseen. Määräysmuutoksessa on tehty vikojen arviointiin myös muita tarkennuksia, joiden tarkoituksena on helpottaa ja yhdenmukaistaa vikojen arvostelua.

Henkilö- ja pakettiautojen määräaikaiskatsastuksia koskeva uusi määräys astui voimaan marraskuun alussa.

Tarkastaja Tatu Siivonen liikenne- ja viestintävirasto Traficomista kertoo MTV Uutisille, että uudella määräyksellä ei varsinaisesti tiukennettu autojen määräaikaiskatsastuksia, vaan taustalla on pääasiassa sähkö-, hybridi- ja kaasuautojen tarkastuskohteiden lisääminen.

– Samalla määräyksessä on tehty jotain tarkennuksia vikoihin esimerkiksi soveltamiskäytännön yhtenäistämiseksi epäselvissä tilanteissa, Siivonen sanoo.

Suomi on liittynyt niin sanottuun Wienin katsastussopimukseen, ja tarkastuskohteiden lisääminen tulee kyseisestä sopimuksesta.

–  Määräysmuutoksessa ei pääsääntöisesti ole tehty määräyksessä jo aikaisemmin määriteltyjen vikojen tiukennuksia esimerkiksi korjauskehotusviasta hylkäysviaksi, Siivonen sanoo.

– Ainoastaan öljyvuodoissa, joissa on palovaara, vian luokitus on muutettu hylkäysviasta ajokieltoon johtavaksi viaksi. Jokainen varmasti ymmärtää, että palovaara on vaarallinen vika liikenteessä, hän jatkaa.

Muita, kokonaan uusia tarkastuskohteita, ovat eCall-hätäjärjestelmä, pyörätuolinostin ja -luiska. Traficomin mukaan liikenneturvallisuuden ja tasapuolisuuden vuoksi määräaikaiskatsastuksessa edellytetään jatkossa marras–maaliskuussa ajoneuvon talvirenkailta talvirenkaan minimiurasyvyyttä, joka on ajoneuvoluokasta riippuen kolme tai viisi millimetriä.

Näin eri viat on jaoteltu

Siivonen kertoo, että muutamien vikojen osalta vaihtoehtoisia arvosteluja on saatettu täsmentää esimerkiksi siten, että jos vika on ollut aikaisemmin arvosteltu ensisijaisesti hylkäysviaksi ja toissijaisesti korjauskehotusviaksi, on korjauskehotusvika voitu poistaa arvostelusta. Yksi esimerkki tällaisesta on lukkolaitteen kytkeytyminen virran ollessa kytkettynä.

– Tällaisia muutoksia on tehty lähinnä silloin kun viat ovat luonteeltaan sellaisia, ettei niissä voida katsoa olevan merkittävästi tarvetta suorittaa kahden eri vikatyypin arviointia liikenneturvallisuusvaikutuksista. Muutoksella on pyritty helpottamaan ja yhdenmukaistamaan katsastajien toimintaa kyseisten vikojen kirjaamisessa, Siivonen sanoo.

Muutoksen myötä katsastusmääräykseen on myös lisätty joitain sellaisia vikoja, joita aiemmin ei erikseen lueteltu.

– Tämä ei tarkoita, ettei sellaisista vioista olisi voinut seurata aikaisemmin korjauskehotusta, hylkäystä tai jopa ajokieltoa, vaan katsastajan tulee aina ensisijaisesti noudattaa ajoneuvolaissa säädettyjä arvosteluperusteita katsastuksessa havaitsemiensa vikojen arvostelussa.

Katsastuksessa havaituille vioille on määritelty kolme vakavuusluokkaa.

  • Vähäiset, eli korjauskehotukseen johtavat viat.
  • Vakavat, eli hylkäykseen johtavat viat.
  • Vaaralliset, eli ajokieltoon johtavat viat.

Traficom on määritellyt, millaiset viat kuuluvat mihinkin luokkaan. Siivonen sanoo, että katsastusmääräyksen muutoksen myötä on voitu lisätä jo olemassa olleiden vikojen lisäksi viaksi esimerkiksi luokka vaurioitunut.

Sen on tarkoitettu kattavan sellaiset puutteet, joita ei muissa vioissa ole tarkasti määritelty, mutta joka haittaa tarkastuskohteen normaalia ja turvallista toimintaa, Siivonen valistaa.

Lue myös:

    Uusimmat