"Joskus joudutaan kutsumaan poliisi" – näin ulosotto hoidetaan

Ulosottoon kuuluu myös esimerkiksi häätäminen. – Se on ihan perustyötä, jota teemme. Ideana on viedä tavarat pois, kertoo Jan Wide, yrittäjä Oy Kuljetusliike Forsman Ab:stä.

Ulosotto on lain mukaan "laiminlyödyn velvoitteen täytäntöönpanoa". Yleisin velvoite on rahavelvoite, eli velanmaksun laiminlyönti.  

Ulosottoon kuuluu myös esimerkiksi häätäminen, jotta asunnon hallinta saadaan palautettua omistajalle. Vuokranantaja voi hakea tuomioistuimelta häätöperusteen, jos vuokralainen ei esimerkiksi maksa vuokraa maksukehotuksista huolimatta.

Häätö

Kun häätöasia tulee ulosottoon vireille, ulosottomies lähettää häädettävälle muuttokehotuksen. 

Ilmoituksessa ilmoitetaan muuttopäivä. Muuttopäivä määrätään tavallisesti 2 – 3 viikon päähän kehotuksen lähettämispäivästä.

Muuttokehotuksessa häädettävää kehotetaan poistumaan vapaaehtoisesti ja huolehtimaan omaisuutensa viemisestä pois. 

Jos häädettävä ei poistu asunnosta viimeistään ilmoitettuna muuttopäivänä, häätö toimitetaan viipymättä. 

Häätö toimitetaan häädettävän kustannuksella. 

Häädössä asunnosta poistetaan sekä häädettävät että siellä oleva omaisuus. 

Vaikka häädön saanut henkilö olisi poissa, häätö toteutuu.

Vain ulosottoviranomainen häätää

Vuokranantajalla ei ole oikeutta panna häätötuomiota täytäntöön itse. Vaikka vuokralainen ei vapaaehtoisesti muuttaisi pois, vuokranantaja ei voi esimerkiksi vaihtaa lukkoja. Hän tarvitsee ulosottoviranomaisen häätämään asukkaat ja viemään näiden omaisuuden pois. 

Ulosottomies päättää asunnossa olevan omaisuuden poiskuljettamisesta, säilyttämisestä tai hävittämisestä. Ulosotosta tehdään kuljetusliikkeelle tilaus.

– Meille kerrotaan, että asunto pitäisi tyhjentää. Otamme ylös tiedot esimerkiksi siitä, miten iso asunto on, kertoo Jan Wide, yrittäjä Oy Kuljetusliike Forsman Ab:stä.

– Näitä työtehtäviä on meillä äärimmäisen harvoin, noin 2-4 kertaa vuodessa.

Pääsääntöisesti ulosottovirasto tulee avaamaan oven muuttofirmalle.

– Meillä on säkkejä ja laatikoita, joihin irtaimisto pakataan. Ne viedään muuttoautoon. Tavarat viedään ulosottoviraston ilmoittamaan kohteeseen.

"Joskus joudutaan poliisi kutsumaan"

Omaisuus, jolla on myyntiarvoa, otetaan talteen. Muun muassa tavaran kunto vaikuttaa siihen, mihin tavara päätyy. Arvoton ja vähäarvoinen omaisuus, kuten huonokuntoiset huonekalut, hävitetään.

– Pääsääntöisesti tavaraa viedään Sortti-asemalle, jossa jaotellaan sekajäte, puu ja rauta erikseen. Tavaraa ei viedä sekajätteeseen, vaan erilaiset jätemuodot pyritään erottelemaan.

Laissa eli ulosottokaaressa on säännökset myös niin sanotusta erityisomaisuudesta. Erityisomaisuutta ovat esimerkiksi valokuvat ja muut vastaavat "tunnearvokkaat" esineet. Omaisuudesta erotettavissa olevat valokuvat, henkilökohtaiset asiakirjat ja muu henkilökohtainen omaisuus otetaan talteen.

Jos tavara on matkalla pakkohuutokauppaan, se viedään erilliseen varastoon.

– Näitä on ollut aika vähän. Tietooni on tullut muutama.

"Joudumme ottamaan mukaan viiltohanskat"

Ulosotettavat asunnot ovat Widen mukaan yleensä aivan tavallisia. Asukas ei tavallisesti ole ulosoton tapahtuessa paikalla.

– Joskus, jos asiakas on paikalla, joudutaan poliisi kutsumaan, jotta ovi saadaan auki ja saamme mennä sinne.

Kohteessa saattaa myös olla erityisvaatimuksia.

– Joskus joudumme ottamaan mukaan viiltohanskat.

Viiltokäsineet on valmistettu materiaalista, joka estää terävien reunojen ja muiden terien aiheuttamat vahingot. 

– Silloin usein ulosottoviranomainen on itse käynyt kohteessa ja kertoo, että kohteessa tarvitaan tällaiset. Silloin voidaan olettaa, että tavaroiden seassa on jotakin terävää.


Osittaiset lähteet: Takuu-saatio.fi, Oikeus.fi

Juttua korjattu 1.9.2015 klo 7.30: Muokattu sitaattia. Lisätty sitaatti työtehtävien määrästä.

Lue myös:

    Uusimmat