Joka neljäs poika ja lähes joka viides tyttö on ylipainoinen tai lihava – THL kannustaa haittaveron hyödyntämiseen ja markkinoinnin rajoittamiseen

Nuorten ylipaino heikentää elämänlaatua - mistä apu? 7:33
Videolla keskustellaan siitä, miten ylipaino ja lihavuus vaikuttavat lapsen elämänlaatuun.

THL:n tuoreen tilaston mukaan ylipaino on yleisempää kouluikäisillä kuin alle kouluikäisillä. Eroja on sekä alueiden että sukupuolten välillä.

Joka neljäs poika ja lähes joka viides tyttö on vähintään ylipainoinen, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreesta tilastosta. Ylipainon ja lihavuuden taustalla ovat THL:n kehittämispäällikkö Päivi Mäen mukaan ennen kaikkea elinympäristö ja elintavat.

Lihavuus on yleisempää alemmissa sosioekonomisissa ryhmissä sekä aikuisilla että lapsilla, mutta sitä selittäviä tekijöitä tunnetaan puutteellisesti.

– Yhteys matalamman koulutustason ja ylipainoisuuden välillä on todettu tutkimuksissa. Lasten osalta tiedetään, että nimenomaan äidin koulutuksella on merkitystä.

Matalammin koulutettujen äitien lapsilla ylipaino on yleisempää kuin korkeammin koulutettujen äitien lapsilla, Mäki kertoo STT:lle.

Vähintään ylipainoisiksi määritellään lapset ja nuoret, joilla aikuisen painoindeksiä vastaava luku on 25 tai enemmän.

Sukupuolten välisiä eroja pitäisi tutkia lisää

Sukupuolten välisten erojen taustalla ei Mäen mukaan ole yhtä tiettyä selittävää tekijää. Ilmiö vaatii hänen mukaansa lisää tutkimusta.

– Varmasti tarvitaan tutkimusta siitä, mitkä elintapa- ja taustatekijät vaikuttavat siihen, että pojilla ylipaino on yleisempää. Yleensähän ajatellaan, että pojilla on enemmän liikunnallisia harrastuksia ja leikitkin ovat vauhdikkaampia kuin tytöillä. Toisaalta, pojilla videopelien pelaaminen on ehkä yleisempää kuin tytöillä, mikä on sitten ehkä fyysisesti passiivisempaa aikaa, Mäki sanoo.

Mäen mukaan lasten ja nuorten ylipainon sekä lihavuuden yleisyydessä oli selviä eroja sairaanhoitopiirien ja kuntien välillä. Kaikista sairaanhoitopiireistä ja kunnista ei ollut saatavilla tarvittavia tietoja.

Erot koulutustasoissa voivat Mäen mukaan olla myös alueellisten erojen taustalla.

– Rekisteritiedoissa ei ole sosioekonomisia tietoja, mutta aiemmista tutkimuksista tiedetään, että alueellisten erojen taustalla on väestön koulutukseen ja koulutusrakenteeseen liittyviä tekijöitä, Mäki kertoo.

Nuoruuden ylipaino jatkuu usein aikuisikään

THL:n mukaan ennen kaikkea elinympäristön muuttuminen lihomista edistäväksi on vaikuttanut lihavuuden ja ylipainon lisääntymiseen. Tarjolla on esimerkiksi enemmän runsaasti energiaa sisältäviä ruokia ja juomia.

Lapsena alkanut ylipaino ja lihavuus voivat Mäen mukaan jatkua myös aikuisikään.

– Lapsena tai nuoruudessa alkanut ylipaino on yhteydessä aikuisiän ylipainoon ja lihavuuteen, eli aika usein se ylipaino tai lihavuus jatkuu myös aikuisena, Mäki kertoo.

Mäen mukaan ylipainoa ja lihavuutta voidaan ehkäistä muun muassa verotuksellisin keinoin.

– Yhteiskunnallisista toimista esimerkiksi terveysperusteinen vero eli haittavero voisi olla yksi esimerkki. Verotus kohdistuisi tuotteeseen lisättyyn sokeriin. Lisäksi voisi rajoittaa epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia lapsille, Mäki sanoo.

Lue myös:

    Uusimmat