Ilmansaasteet lisäävät dementiariskiä – erityisen vaarallista yhdelle ihmisryhmälle

Miten muistisairauden erottaa tavallisesta muistamattomuudesta? 7:42
Hajamielinen vai muistisairas? Videolla kerrotaan, miten ne erottaa toisistaan.

Ruotsalaistutkijat yhdistivät jatkuvan ilmansaasteille altistumisen kohonneeseen dementiariskiin erityisesti sydän- ja verisuonisairauksista kärsivillä.

Jo aiemmissa tutkimuksissa ilmansaasteiden on huomattu voivan vauhdittaa aivojen ikääntymistä ja vaikuttavan dementian kehittymiseen. Muistisairauksien riskiä lisäävät myös sydän- ja verisuonisairauksiin liitetyt terveysongelmat, kuten korkea verenpaine ja kolesteroli. Sydänkohtauksen on puolestaan havaittu voivan kiihdyttää muistin heikkenemistä.

Karoliinisen instituutin tuore tutkimus yhdistää kaksi tunnettua riskitekijää ja toteaa, että jatkuvasti ilmansaasteille altistuvilla ihmisillä on kohonnut riski sairastua dementiaan – erityisesti, jos henkilö kärsii lisäksi sydän- ja verisuonisairaudesta.

Saastuneilla alueilla asuvat sydän- ja verisuonisairauksista kärsivät ihmiset saattavat tutkijoiden mukaan tarvita terveydenhuollolta erityistä tukea dementiaa ehkäistäkseen.

Osallistujat asuivat verrattain saasteettomalla alueella

Tutkimuksessa tarkasteltiin pitkäaikaisen ilmansaasteille altistumisen yhteyttä dementiaan sekä sitä, miten sydän- ja verisuonisairaudet vaikuttivat tähän yhteyteen. Tutkimukseen osallistui lähes 3000 keski-iältään 74-vuotiasta aikuista, jotka asuivat lähellä Tukholman keskustaa. Osallistujilla ei ollut tutkimuksen alussa diagnosoitu muistisairautta. Heitä seurattiin keskimäärin kuuden vuoden ajan.

Osallistujista 364 sairastui tutkimuksen aikana dementiaan. Jatkuva ilmansaasteille altistuminen oli yhteydessä kohonneeseen sairastumisriskiin, vaikka osallistujien asuinalueen ilmansaasteiden määrä oli verrattain matalalla tasolla. Yhteyttä vahvistivat sydämen vajaatoiminta, iskeeminen sydänsairaus sekä aivohalvaus. Aivohalvaukset selittivät lähes puolet ilmansaasteisiin liitetyistä dementiatapauksista.

– Tuloksemme esittävät, että ilmansaasteilla on merkitystä dementian kehittymisessä, ja pääasiassa tämä tapahtuu sydän- ja verisuonisairauksien ja etenkin aivohalvauksen kautta, tutkimusta tehnyt tohtoriopiskelija Giulia Grande sanoo tiedotteessa.

Ilmansaasteiden tiedetään aiheuttavan sydän- ja verisuonitauteja. Verisuonitapahtumat sekä sydän- ja verisuonitaudeille altistavat terveysongelmat puolestaan lisäävät muistisairauksien riskiä.

Tulokset ilmestyivät JAMA Neurology -tiedelehdessä.

Muistisairaiden määrän ennustetaan kolminkertaistuvan

Dementiasta kärsivien ihmisten määrän ennustetaan kolminkertaistuvan 30 vuoden aikana. Tautiin ei ole parantavaa hoitoa.

Samalla kun muistisairaiden määrä uhkaa lisääntyä, asuu yhä useampi ihminen kaupungeissa. Kaupungistuminen on uhka ihmisten terveydelle, jos ilmansaasteiden määrää ei saada tehokkaasti pienennettyä.

Lue myös:

    Uusimmat