Tutkimus: Sydänkohtauksella on kauaskantoisia seurauksia aivoihin

Aivoille sopivaa ruokaa? 7:47
Videolla perehdytään aivoterveelliseen ruokavalioon.

Muisti ja muut kognitiiviset mielentoiminnot näyttäisivät heikkenevän nopeammin sydänkohtauksen ja muiden sepelvaltimotautioireiden jälkeen. Taustalla on todennäköisesti heikentynyt verenkierto, yhteiset riskitekijät tai mikroinfarktit aivoissa.

Tulokset perustuvat 7 900 yli 50-vuotiaan kaksitoistavuotiseen seurantaan, jonka aikana osallistujien kognitiivisia mielentoimintoja testattiin useita kertoja. Osallistujat olivat alussa terveitä, mutta heistä 6 prosenttia sairastui sydänkohtaukseen tai rasitusrintakipuun seurannan alkaessa.

Testien perusteella muun muassa sanallinen muisti ja ajallinen hahmottaminen heikkenivät nopeammin osallistujilla, jotka sairastuivat sepelvaltimotautiin seurannan aikana. Heikkeneminen ei ollut kovin suurta, mutta pienetkin heikentymät voivat vuosien varrella suurentaa muistisairauksien riskiä, tutkijat kirjoittavat.

Suomessa on jopa 200 000 henkilöä, joilla kognitiivinen toiminta eli tiedonkäsittely on lievästi heikentynyt. Lievää dementiaa potee puolestaan noin 100 000 ja melkein yhtä monella on pitemmälle edennyt dementia.

Copyright Duodecim 2019. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Lue myös:

    Uusimmat