"Hiljainen sydäninfarkti" voi altistaa äkkikuolemalle – tunnista oireet

Sydäninfarkti aiheuttaa yleensä kovaa kipua, mutta ei aina. Tulosten perusteella "hiljaisen sydäninfarktin" poteneet menehtyvät sydänperäiseen äkkikuolemaan kolme kertaa todennäköisemmin.

Sydäninfarkti aiheuttaa yleensä kovaa kipua, mutta infarkti voi olla myös niin vähäoireinen, että se jää kokonaan huomaamatta. Nämä niin sanotut hiljaiset sydäninfarktit kuitenkin altistavat uusille infarkteille, aivoverenkiertohäiriöille ja tuoreen tutkimuksen mukaan myös sydänperäiselle äkkikuolemalle.

Suomessa sydänperäisen odottamattoman äkkikuoleman kohtaa vuosittain 5 000–10 000 henkilöä.

Hiljaisen sydäninfarktin poteneet menehtyvät sydänperäiseen äkkikuolemaan todennäköisemmin

Tulosten perusteella hiljaisen sydäninfarktin poteneet menehtyvät sydänperäiseen äkkikuolemaan kolme kertaa todennäköisemmin kuin verrokit. Riski on jonkin verran pienempi kuin tyypillisen sydäninfarktin sairastaneiden, mutta silti huomattava.

Yhteys oli voimakkain valkoihoisilla ja nuorilla miehillä, mikä tässä aineistossa tarkoitti nuorimmillaan nelikymppistä.

Sydäninfarkteista noin puolet on hiljaisia

Sydäninfarkteista noin puolet on hiljaisia ja vähäoireisia, joten havainnot koskevat suurta potilasjoukkoa. Hiljaisen sydäninfarktin sairastaneet voidaan löytää sydänsähkökäyrän eli EKG-tutkimuksen avulla, joten riskipotilaiden tunnistaminen on jossain määrin mahdollista.

Tutkimuksessa hyödynnettiin kahden tutkimuksen aineistoja, jotka koostuivat yhteensä 19 000:n 45–92-vuotiaan potilaan tiedoista. Hiljaisia sydäninfarkteja etsittiin EKG-tutkimuksella 25 ja 12 vuoden seurantojen aikana.

Hiljainen infarkti voi muistuttaa närästystä

Sydäninfarkti on äkillisen hapenpuutteen aiheuttama vaurio sydänlihaksessa. Yleensä se aiheuttaa kovaa ja jatkuvaa puristavaa kipua, joka tuntuu rintalastan takana ja voi säteillä olkavarsiin, leukaperiin, ylävatsalle ja jopa selkään.

Hiljainen, vähäoireinen infarkti voi puolestaan muistuttaa närästystä ja aiheuttaa esimerkiksi pahoinvointia, heikotusta tai hikisyyttä. Varsinkin vanhuksilla, diabetesta tai munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla ja muistihäiriöisillä kipu saattaa kokonaan puuttua. Mahdollisesti jopa puolet sydäninfarkteista jää tunnistamatta.

Tutkimus julkaistiin Journal of the American Heart Journal -lehdessä.

Kesälahdella tapahtui toukokuun 2020 alkupuolella likimain mahdottomalta kuulostava vaaratilanne. Mikko, 38, elvytti sydänkohtauksen saanutta äitiään, 63, ja pian hänen oma sydämensä pysähtyi:

Mikko, 38, elvytti sydänkohtauksen saanutta äitiään, 63, ja pian hänen oma sydämensä pysähtyi 0:44

Copyright Duodecim 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Lue myös:

    Uusimmat