Farmasialiitto: Itsehoitolääkkeet marketeissa vakava uhka

Suomen Farmasialiitto on huolissaan itsehoitolääkkeiden epätarkoituksenmukaisen tai väärän käytön aiheuttamista mahdollisista vakavista haittavaikutuksista.

– Itsehoitolääkkeiden saatavuus on nykyisin erittäin hyvä tiheän apteekkiverkon takia. Tämän suuntainen keskustelu saattaa aiheuttaa kuluttajissa mielleyhtymän siitä, että itsehoitolääkkeet ovat vaarattomia. Ne ovat väärin käytettynä erittäin haitallisia ja voivat myös vaikuttaa potilaan olemassa olevaan lääkitykseen haitallisesti, toteaa Farmasialiiton puheenjohtaja Kirsi Kvarnström.

Nykyiset itsehoitolääkkeet voivat aiheuttaa epätarkoituksenmukaisesti tai väärin käytettynä vakavia haittavaikutuksia. Osaa itsehoitolääkkeistä voidaan pitää erittäin tehokkaina lääkkeinä, jotka voivat peittää muiden hoitoa vaativien sairauksien oireita. Vain ammattiapteekeilla on riittävät farmaseuttiset henkilöstöresurssit ja osaaminen sekä kattava palvelupisteverkosto turvalliseen ja vastuulliseen itselääkehoidon ohjaukseen ja seurannan kehittämiseen, Farmasialiitto toteaa.

Farmasialiiton mukaan rahan sijaan keskustelun painopisteen tulisi olla itsehoitolääkkeiden turvallisessa käytössä. Avainasemassa keskustelua käytäessä tulisi olla korkeasti koulutetut proviisorit ja farmaseutit. Itsehoitolääkkeiden jakelukanavan muutos altistaisi kuluttajan myös lääkeväärennöksille. 

– Meidän pitäisi kysyä miten voimme lisätä kansalaisten lääketietoutta? Miten parannamme suomalaisten terveydenlukutaitoa? Oikein käytettynä itsehoitolääkkeet ovat tehokkaita ja hyviä lyhytkestoisessa vaivassa, mutta lääkkeitä täytyy osata käyttää oikein, jotta niistä saatava hyöty olisi mahdollisimman suuri ja kuluttaja saisi myös rahallensa vastinetta. Apteekissa osataan myös ohjata asiakas lääkäriin, mikäli vaivaa ei ole hyvä hoitaa itsehoitolääkkeellä, Kvarnström kertoo.

Vaikka lääkeinformaation määrä ja tarjonta itsehoidon tueksi on kasvanut, on kuluttajien kyvyissä suuria yksilöllisiä eroja ymmärtää ja erottaa omaan hoitoonsa liittyvä oleellinen tieto.

– Osa kuluttajista myös rutinoituu itsehoitolääkkeitä ostaessaan valitsemaan aina tutuimman merkin kyseenalaistamatta valintansa tarkoituksenmukaisuutta tai lääkkeen tarvetta esimerkiksi pitempiaikaisessa käytössä. Tästä syystä itselääkintää tulee ohjata ja seurata, Kvarnström sanoo.

ltsehoidon turvallisuuden parantamiseksi Farmasialiitto esittää itsehoitolääkkeiden käytön seurannan dokumentoinnin kehittämistä apteekkien ja muun terveydenhuollon tietojärjestelmissä.

– Itsehoitolääkkeiden käytön dokumentointi ja tiedon välittäminen lääkkeen määrääjille ja lääkehoidon arviointeja tekeville ammattihenkiloille on oleellista kokonaislääkityksen selvittämisessä ja potilasturvallisuuden parantamisessa, Farmasialiitto linjaa. 

Lähde: Suomen Farmasialiitto 

Kuva: Colourbox.com

Lue myös:

    Uusimmat