Arava- ja korkotukilainoja jakoon yli 6 miljardia

Aravalainoja on tänä vuonna jaossa 4,57 miljardia markkaa. Korkotukilainoja omistusasuntojen korkotukilainoihin puolestaan on tarjolla noin 413 miljoonaa markkaa. Vuokra- ja asumisoikeus-asuntojen korkotukilainavarauksia on asuntorahasto tehnyt 1,2 miljardilla markalla.

Valtion talousarvion mukaan aravalainoja voidaan tänä vuonna myöntää 4,4 miljardia markkaa. Korkotukilainoja voidaan hyväksyä 2,6 miljardia markkaa. Jaossa olevat lainat jo aiempien varausten kanssa mahdollistavat tänä vuonna n. 12 000 arava- ja korkotukiasunnon rakentamisen (v. 1999: 11 900 asuntoa), noin 4 300 asunnon perusparantamisen (noin 6 600 asuntoa) sekä noin 300 asunnon hankinnan (170 asuntoa).

Lisäksi on pyritty varmistamaan valtion lainoittaman ja tukeman asuntorakentamisen tasainen jatkuminen alkuvuodesta 2001.

Lue myös:

    Uusimmat