70 prosenttia nuorista tytöistä kokee joskus, etteivät he ole hyviä missään – selvitykset luovat hätkähdyttää kuvaa tyttöjen asemasta

Suuressa suomalaisessa itsetuntokyselyssä selvisi, että kaksi kolmasosaa tytöistä ei viihtynyt kehossaan juuri koskaan. Ammatillisia mielikuvia avaavassa selvityksessä tuli puolestaan ilmi, että hyvin harva kuvittelee taksinkuljettajaksi naisen. 

Neste K -liikenneasemaketju tutki, kenet suomalaiset kuvittelevat auton ratin taakse. 1 000 vastaajaa kattava kysely paljasti, että 93 prosenttia suomalaisista aikuisista nimesi ratin taakse miehen. 

Vastaukset jaoteltiin yleisen nimeämiskäytännön perusteella ryhmiin miehet, naiset ja määrittelemätön. Rekka-auton kuljettajan nimesi miehen nimellä 95 prosenttia ja taksiautoilijan 91 prosenttia. Naisten vastaavat osuudet olivat 3 ja 7 prosenttia. Loput laskettiin neutraaleiksi.

Ruotsalaisen kauppakorkeakoulun Hankenin Inkeri Tanhua tutkii ammattienmukaista eriytymistä ja osaa selittää osaltaan kyselyn sukupuolettuneisuutta. 

 – Monien alojen ammattilaisiin liittyy voimakkaita sukupuolistereotypioita, ja nämä stereotypiat valitettavasti myös vaikuttavat siihen, kuka kyseiseen ammattiin hakeutuu. Meistä jokaisen kannattaisi ainakin yrittää kyseenalaistaa omat stereotypiset ajattelumallimme eri ammateista, Tanhua sanoo. 

Tanhua muistuttaa myös, että vastuuta stereotypioiden murtamisesta ei voi jättää vain tyttöjen, tai ylipäätään lasten ja nuorten harteille, sillä aikuisilla on heihin nähden valta-asema. 

Näin harvoin vanhemmat kehuvat nuorten ulkonäköä

Demi-lehden ja Dove Self-Esteem Projectin yhteistyönä toteuttamaan itsetuntokyselyyn puolestaan vastasi yhteensä yli 2 000 nuorta. Vastaajat olivat pääosin tyttöjä. Tulokset ovat monelta osin surullisia: 81 prosenttia nuorista haluaisi paremman itsetunnon ja 83 prosenttia nuorista sanoo, että ulkonäöllä on suuri vaikutus heidän itsetuntoonsa. 

Kyselyn kolme itsetuntoon eniten vaikuttavaa tekijää tärkeysjärjestyksessään: 

1. Tunne joukkoon kuulumisesta

2. Itsensä kauniiksi tunteminen

3. Mahdollisuus puhua ystävien kanssa itselle tärkeistä asioista 

Sen sijaan someseuraajien tai -päivitysten tykkäysten vaikutus itsetuntoon koettiin tässä yhteydessä merkittävästi vähäisemmäksi (vain 33 % vastaajista piti sitä tärkeänä). 

Selvityksen vastaukset kerättiin toukokuussa 2019. Oma ulkonäkö on nuorille tärkeää osa minuutta. Kolmasosa vastaajista viihtyi kehossaan harvoin tai ei koskaan, ja jopa 37 prosenttia häpesi kehoaan usein tai aina. Vanhemmilta saadut kehut nousivat melko tärkeiksi nuorten vastauksissa. 

Kyselyn mukaan nuorille on tärkeää, että heitä kehuttaisiin jatkuvien moitteiden sijaan. 70 prosenttia nuorista kokee joskus, etteivät ole hyviä missään. Nuorista jopa 16 prosenttia kokee, ettei vanhempi kehu oman lapsen ulkonäköä koskaan ja 22 prosenttia sanoo, että vanhempi kehuu lasta vain harvoin. 

Toisaalta nuoret kokivat kyselyssä, että itsetunnolle ulkonäköön liittyviä kehujakin tärkeämpää on heidän mielipiteidensä kuunteleminen. Ulkonäköön liittyvät kehut olivat tärkeitä tai erittäin tärkeitä 57 prosentille vastaajista, mutta mielipiteiden kuuntelu oli tärkeää tai erittäin tärkeää 73 prosentille vastaajista. 

Kansainvälinen Tyttöjen päivä 11.10 on hyvä päivä pohtia omaa vaikutustaan siihen, millaisena nuoret tytöt oman asemansa kokevat ja näkevät. 

Lähteet: Demin ja Doven tiedote sekä Neste K:n tiedote 

Lue myös:

    Uusimmat