4 syytä, miksi ujot menestyvätkin enemmän

Ujous on luonteenpiirre, joka mielletään usein varsinkin työelämässä negatiiviseksi ominaisuudeksi. Sitä se ei kuitenkaan välttämättä ole.

Ujolla ihmisellä voi olla vaikeuksia pitää yllä katsekontaktia ja hän voi kokea alemmuuden tunnetta tavallisissa vuorovaikutustilanteissa. Toisaalta monet voivat erehtyä luulemaan ujon ihmisen käytöstä välinpitämättömyydeksi, sillä ujolla on tapana vältellä suoraa ja intensiivistä kontaktia. Jämäkkä kätteleminen voi esimerkiksi tuntua ujosta todella vaikealta asialta.

Vaikka ujous on usein hankalana pidetty piirre persoonallisuudessa, voi ujouden myös kääntää edukseen työelämässä.

Lue neljä syytä, miksi ujous voi olla myös hyvä asia!

Ujot ihmiset käyttävät energiaa ajattelemiseen

Ujot ajattelevat ja pohtivat asioita todella paljon. Joskus voi tuntua siltä, että tekisi mieli painaa off -nappulaa aivoissa, jotta voisi edes hetkeksi lakata analysoimasta asioita joka kantilta. Iso ajattelutyö ei kuitenkaan ole mikään vika aivoissa. Sen voi kääntää omaksi edukseen. Paljon ajattelevat ihmiset tekevät järkevämpiä ratkaisuja ja esittävät mielipiteensä perustellusti.

Mitä enemmän ujo ihminen ajattelee, sitä enemmän hän saattaa pelätä tiettyjä tilanteita. Lähesty ahdistavalta tuntuvia tilanteita hitaasti ja ajan kanssa. Pelottavat tilanteet kannattaa kohdata kasvokkain. Ahdistaviin tilanteisiin kannattaa suhtautua kuin suoritukseen. Kun koet menestyneesi vaikeassa tilanteessa, voitat lopulta pelkosi.

Ujot ovat äärimmäisen tarkkaavaisia

Ujot havaitsevat keskusteluissa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä pienetkin vivahteet ja osaavat yhdistää ne sosiaaliseen kokonaisuuteen. Puolikas tavukaan ei mene heiltä ohi. Ujous ei tarkoita sitä, ettei ymmärtäisi sosiaalisia tilanteita, päinvastoin. Ujous voi jopa olla vahvuus sosiaalisissa tilanteissa.

Varautuneilla ihmisillä on uskomaton kyky tulkita muiden ilmeitä ja eleitä. He näkevät jatkuvasti vaivaa muiden käytöksen tulkitsemiseen, koska ovat huolissaan omasta asemastaan tilanteessa. Tämä on todellinen vahvuus esimerkiksi työhaastattelutilanteessa. Haastattelun aikana on tärkeää osata havaita pienetkin tunnetilan muutokset haastattelijan kasvoilta.

He osaavat kuunnella muita

Ujon ihmisen kenties paras ominaispiirre voi olla kyky kuunnella keskustelun jokaista osallistujaa. He imevät itseensä jokaisen sanan ja lauseen, mitä keskustelussa käydään, koska heillä ei ole jatkuvaa tarvetta olla itse äänessä.

Äänekkäillä persoonilla on tapana kuluttaa suurin osa keskustelua oman äänensä kuuntelemiseen. He myös pohtivat muiden puheenvuorojen aikana, mitä aikovat itse sanoa seuraavaksi. Ujot persoonat osaavat sen sijaan keskittyä kokonaisuuteen.

Ujot ovat usein jo varhaisessa lapsuudessa empaattisempia, herkempiä ja parempia kuuntelemaan ohjeita kuin muut.

He eivät välttämättä ole introverttejä

Introverttiutta ja ujoutta pidetään usein toistensa synonyymeina. Näin ei tosiaankaan ole. Ujo ihminen voi olla samaan aikaan ekstrovertti ja ujo. Tällöin hän on erittäin avoin ja kiinnostunut ympärillään olevista ihmisistä, mutta ahdistuu oman puheenvuoron lähestyessä.

Sekä introvertteja että ujoja katsotaan usein alaspäin yhteiskunnassamme. Kukaan ei mielellään esittele itseään introverttina tai ujona. Molemmat ominaispiirteet voivat kuitenkin olla arvokkaita ominaispiirteitä. Taika on osata käyttää omat persoonallisuuspiirteensä hyväksi. Kaikki meistä eivät voi olla kovaäänisiä keskustelunjohtajia.

Lue myös:

Nita Makkonen, nita.makkonen@mtv.fi

Lue myös:

    Uusimmat