Yllättävä tekijä vaikuttaa naisten työtehoon, miehillä päinvastainen vaikutus – tutkijat ehdottavat yhtä muutosta työpaikoille

Huoneenlämpö vaikuttaa eri tavalla miesten ja naisten älylliseen suorituskykyyn, osoittaa USC Marschall School of Business -kauppakorkeakoulun PLOS ONE -julkaisussa ilmestynyt tutkimus.

Yhdysvaltalaistutkijat ovat havainneet, että naiset suoriutuvat paremmin matemaattisia ja verbaalisia taitoja mittaavista tehtävistä lämpimässä tilassa – ja miehet puolestaan kylmemmässä.

Jo aiemmista tutkimuksista tiedetään, että naiset pitävät korkeammista huonelämpötiloista kuin miehet, mutta yksikään aiempi tieteellinen koe ei ole selvittänyt, miten lämpötilat vaikuttavat eri sukupuolten kognitiiviseen suoriutumiskykyyn, tutkijat kirjoittavat tiedotteessa.

Työpaikan lämpötilaa säätämällä parempi tuottavuus

Kauppakorkeakoulun tutkijat tarttuivat haasteeseen ja lähtivät selvittämään asiaa. He värväsivät yhteensä 543 saksalaista yliopisto-opiskelijaa suorittamaan loogisia, matemaattisia ja kielellisiä kykyjä mittaavia testejä eri lämpöisissä huoneessa.

Toinen huone oli reilu 16-asteinen ja toinen yli 32- asteinen. Opiskelijoille luvattiin rahapalkinto, jonka määrä riippui oikein menneiden kysymysten määrästä. Osallistujista 41 prosenttia oli naisia.

Tutkijat huomasivat, että naisopiskelijat saivat enemmän oikeita vastauksia lämpimässä huoneessa. Päinvastaisesti miespuoliset opiskelijat pärjäsivät paremmin kylmemmässä huoneessa. Huoneen lämpötilalla oli suurempi vaikutus naisten kuin miesten suoriutumiseen kognitiivisia kykyjä mittaavassa testissä.

Tutkijat huomauttavat, että koska osallistujat muodostivat verrattain yhtenäisen ryhmän, lämpötilan vaikutukset eivät välttämättä päde kaikkiin väestöryhmiin samalla tavalla. Tästä huolimatta tutkijat ehdottavat, että työpaikan tuottavuutta parantaakseen, huoneilman lämpötilaa olisi syytä korottaa.

Naiset palelevat miehiä helpommin

Naisten tiedetään palelevan miehiä helpommin. Osin tämä johtuu siitä, että miehet ovat keskimäärin naisia lihaksikkaampia, ja lihas tuottaa rasvaa enemmän lämpöä. Tämä havaittiin esimerkiksi vuonna 2014 julkaistussa Teknolgian tutkimuskeskus VTT:n tutkimuksessa.

Koska ihmiset viettävät suurimman osan aikaa elämästään sisätiloissa, on viihtyvyyden kannalta tärkeä ratkaista lämpöaistimuksia koskevat eroavaisuudet rakennusten suunnittelu- ja ylläpitoratkaisuilla.

Mindbodygreen-sivusto kuitenkin muistuttaa vuonna 2015 Nature Climate Change -julkaisussa ilmestyneestä tutkimuksesta, jossa todettiin, että suurin osa lämmitys- ja viilennysjärjestelmistä perustuu edelleen 1960-luvulla tehtyyn arvioon keskimääräisestä miesvartalosta.

Pitääkö töihin mennä, jos kuume ei nouse? 3:20
Pitääkö töihin mennä, jos kuume ei nouse? Videolla vastataan sairaslomaa koskeviin kysymyksiin.

Lue myös:

    Uusimmat