Yhteensopivat luonteet ja ammatit – löydätkö itsesi?

Oletko luonteellesi sopivassa työssä, vai kannattaisiko ammattia oman hyvinvoinnin takia vaihtaa? Jos omat persoonallisuuden piirteet taistelevat ammatin vaatimuksia vastaan, kärsii sekä työ että itse.

Taiteellinen

Taiteelliset persoonat ovat luonnostaan luovia ja mielikuvitusrikkaita. Työssään he haluavat ilmaista itseään eivätkä suorittaa ennalta määrättyjä tehtäviä. Säännöt, aikataulut ja rutiinitehtävät saavat taiteilijasielut tuntemaan itsensä kahlituiksi. Hidastahtinen työilmapiiri sopii heille paremmin kuin stressaava nopeatempoisuus. He keskittyvät mieluummin nykyhetkeen kuin tulevaisuuteen. Taiteilijasielua kiinnostavat esimerkiksi muodot, värit, sanat ja kuviot.

Taiteellinen persoona viihtyy ammatissa, jossa yhdistyvät luovuus, itsenäisyys ja joustavuus. Ihanteellisessa tilanteessa lopputulos on tärkeämpi kuin säännöt ja aikataulut. Sopivia ammatteja voivat olla esimerkiksi ilmaisutaidon opettaja, maisema-arkkitehti, kirjailija, tuottaja, toimittaja, graafikko, sisustussuunnittelija ja tuotesuunnittelija.

Tekijä

Neuvokkaana, tarkkaavaisena ja toiminnallisena persoonana tekijä pitää nopeatahtisesta työympäristöstä. Hän nauttii kimuranttien ongelmien ratkaisemisesta nopeasti lennossa, ei yksityiskohtaisia suunnitelmia hioen. Tekijää ei haittaa ottaa riskejä. Hän tulee hyvin toimeen toisten ihmisten kanssa ja on tyypillisesti erittäin pidetty ja hauskaa seuraa. Tekijä nauttii projektien aloittamisesta, mutta tarvitsee usein apua niiden loppuun viemisessä.

Parhaimmillaan tekijä on töissä, joissa hän saa käyttää sosiaalisia taitojaan, kohdata uusia ja jännittäviä tilanteita ja reagoida nopeasti erilaisiin tarpeisiin. Sopivia ammatteja ovat esimerkiksi kiinteistönvälittäjä, myyntiedustaja, poliisi, tietokoneteknikko, markkinointiasiantuntija tai yrittäjä.

Mietiskelijä

Mietiskelijä arvostaa tietoa ja rakastaa analysointia. Kun hän ymmärtää jotain, hän haluaa välittää saman tiedon toisille hyödynnettäväksi. Mietiskelijä tykkää töiden tekemisestä yksin. Hän ei pidä käskytettäväksi joutumisesta eikä miellä itseään sen paremmin johtajaksi kuin seuraajaksi. Työssä hänellä on tyypillisesti itseään kohtaan korkeat vaatimukset ja taipumus luottaa itseensä enemmän kuin muihin.

Mietiskelijä on parhaimmillaan ammatissa, jossa saa keskittyä luovaan ajatteluun, käyttää loogisia päättelytaitoja ja olla itsenäinen. Sopiva paikka voi löytyä esimerkiksi insinöörin, tietokoneohjelmoijan tai -analyytikon, strategisen suunnittelijan, tutkijan, kirjastonhoitajan, professorin tai tilastotieteilijän asemasta.

Käytännöllinen

Käytännönläheisestä työstä pitävä hyödyntää mielellään faktoja päätellessään, miten ja miksi asiat toimivat niin kuin toimivat. Hän tykkää myös ratkaista ongelmia. Käytännöllinen persoona mieluummin tekee kuin ajattelee abstraktisti. Hän on hyvin tulosorientoitunut.

Käytännöllisen persoonan tarpeet tyydyttyvät parhaiten ammateissa, joissa yhdistyvät päättelytaidot ja käytännön toiminta. Esimerkiksi insinööri, mekaanikko, sähköasentaja, lukkoseppä, puuseppä, lentäjä, huonekalujen tekijä, hammaslääkäri tai patologi voi olla sopiva valinta.

Strategisti

Strategisti tykkää työskennellä monimutkaisten materiaalien ja teorioiden parissa. Hän innostuu vaikeista haasteista, varsinkin sellaisista, jotka liittyvät tulevaisuuden parantamiseen. Analyyttisyys, rationaalisuus, loogisuus ja yksityiskohtien vaaliminen ovat strategistille ominaisia luonteenpiirteitä. Strategisti haluaa suoriutua työstään erinomaisesti ja pärjää hyvin nopeatahtisessa, stressaavassa työympäristössä. Hän on erinomainen johtaja.

Strategistin kannattaa keskittyä töihin, joissa voi työskennellä pitkäjänteisesti monimutkaisia asioita ratkaistaen. Esimerkiksi lääkärin, tiedemiehen, opettajan, yritysjohtajan, asianajajan ja tuomarin työt tarjoavat sopivaa haastetta.

Hoivaaja

Hoivaaja aistii herkästi ihmisten tuntemukset. Hän on käytännöllinen, järjestelmällinen, vastuullinen, luotettava ja palveluhenkinen. Hoivaajalla on tapana laittaa muiden tarpeet omiensa edelle.

Hoivaaja viihtyy ammatissa, jossa tarvitaan havainnointi-, ihmis- ja järjestelytaitoja. Sellaisia voivat olla esimerkiksi sairaanhoitaja, lastenhoitaja, sosiaalityöntekijä, suunnittelija, toimitusjohtaja tai kaupan myyjä.

Sovinnainen

Säännöistä, toimintaohjeista ja aikatauluista pitävää ihmistä voisi kuvata persoonaltaan sovinnaiseksi. Hän perehtyy mielellään yksityiskohtiin ja etenee rutiineja ja järjestystä noudattaen.

Sopivia ammatteja tämän kaltaisille persoonille voivat olla esimerkiksi kirjanpitäjä, aktuaari, rakennustarkastaja ja taloudellinen neuvonantaja.

Yrittäjä

Yrittäjähenkiset ihmiset ovat johtajia. He haluavat olla projekteissa mukana alusta loppuun, mutta ovat ehkä kiinnostuneempia isoista linjoista kuin niitä kokoavista pienistä palasista.

Sopivia ammatteja yrittäjähenkisille persoonille voivat olla esimerkiksi myyntiedustaja, myyntipäällikkö, talousjohtaja ja tietysti yrittäjä.

Sosiaalinen

Sosiaaliset ihmiset pitävät toisten auttamisesta ja tiimeissä työskentelystä. He kommunikoivat hyvin, saavat voimaa vuorovaikutuksesta ja puhuvat mieluummin kuin istuvat koneiden tai tiedon ääressä. Parhaat työt heille ovat sellaisia, joissa he saavat olla toisten ihmisten kanssa.

Sopivia ammatteja sosiaalisille persoonille voivat olla esimerkiksi personal trainer, koulupsykologi, opettaja, elämäntaidon valmentaja ja opinto-ohjaaja.

Lähteet: CNN.com, Salary.com

Kuva: Colourbox.com

Lue myös:

    Uusimmat