Uusi laaja tutkimus: Näin vaihdevuosien hormonihoito vaikuttaa dementiariskiin

Muistisairaudet: Millaisista oireista lääkäriin? 6:07
Huolettaako muistin heikkeneminen? Videolla kerrotaan, millaisista oireista kannattaa hakeutua lääkäriin.

Uuden laajan brittitutkimuksen mukaan vaihdevuosioireita helpottamaan käytetty hormonikorvaushoito ei ole yhteydessä kohonneeseen dementian kehittymisen riskiin.

Hormonikorvaushoidon yhteydestä dementiaan ja muistisairauksiin on saatu aiemmissa tutkimuksissa ristiriitaisia tuloksia. Hoidon on havaittu vuorotellen joko pienentävän tai suurentavan muistin heikkenemisen todennäköisyyttä.

Oxfordin, Southamptonin ja Nottinghamin yliopistojen tuore tutkimus tyynnyttelee huolestuneita. Suomessa vaihdevuosien hormonihoitoa käyttää vuosittain yli 200 000 naista eli noin 20–30 prosenttia vaihdevuosi-ikäisistä naisista, kertoo Terveyskirjasto.

Laajaan aineistoon perustuvan analyysin mukaan hormonikorvaushoito ei yleisesti ottaen ole yhteydessä kohonneeseen dementiariskiin. Pelkkä estrogeenihoito näyttää olevan muistin kannalta parempi kuin estrogeeni-keltarauhashormoni-yhdistelmähoito. Myös hoidon kesto vaikuttaa dementiariskiin.

Löydökset julkaistiin arvostetussa BMJ-lehdessä. Ne perustuvat yli 600 000 naisen otantaan kolmen vuosikymmenen ajalta.

Rauhoittavia tuloksia hormonikorvaushoidosta

Tutkimuksessa tarkasteltiin 118 500 yli 55-vuotiaan dementiaan sairastuneen naisen ja 497 400 terveen verrokin riskiä dementiaan. Huomioon otettiin paitsi mahdollisesti käytetty hormonikorvaushoito ja dementiadiagnoosi myös muut dementian tunnetut riskitekijät, kuten tupakointi ja pitkäaikaissairaudet.

Sekä dementiadiagnoosin saaneista että terveistä naisista 14 prosenttia oli käyttänyt hormonikorvaushoitoa. 

Dementian riski laski 15 prosentilla niillä alle 80-vuotiailla naisilla, jotka olivat käyttäneet pelkkää estrogeenia sisältävää hoitoa 10 vuotta tai enemmän. Yli 5 vuotta estrogeeni-keltarauhashormoni-yhdistelmähoitoa käyttäneillä naisilla Alzheimerin taudin riski kasvoi 11 prosentilla, ja jos lääkitystä jatkoi yli 10 vuoden ajan riski kohosi 19 prosenttia korkeammaksi.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Tiedotteessaan tutkijat toteavat, että löydösten pitäisi rauhoittaa naisia, jotka tarvitsevat hormonikorvaushoitoa vaihdevuosioireiden helpottamiseksi. Yhdistelmähoitoon liitetty dementiariski vastaa vuodessa 5–7 lisätapausta 10 000 naisvuotta kohden.

The Guardian huomauttaa, että tutkimuksessa on puutteensa. Ensinnäkään se ei osoita syy-seuraussuhdetta. Toiseksi vaihdevuosioireiden rekisteröinnissä oli vajavaisuuksia. Kyseessä on joka tapauksessa tähän mennessä laajin tutkimus, jossa erilaisten hormonikorvaushoitojen yhteyttä dementiaan on selvitetty.

Hormonikorvaushoito kannattaa aloittaa ajoissa

Suuri osa naisista raportoi muistivaikeuksista menopaussin aikaan, kertoo Duodecim-lehti. Elimistön oman estrogeenituotannon hiipuminen voi heijastua aivojen toimintaan, verenkiertoon ja aineenvaihduntaan. Jotkin vaihdevuosioireet voivat muistuttaa varhaisia dementian oireita.

Useissa aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että oikein ajoitettu hormonikorvaushoidon aloittaminen voi vaikuttaa positiivisesti tiedonkäsittelyyn. Pian vaihdevuosien jälkeen aloitettu hoito mahdollisesti suojaa dementialta, kun taas myöhään aloitettu hoito lisää sairastumisen riskiä, lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea kertoo.

Hormonikorvaushoidon hyötyjä voi selittää se, että se parantaa vaihdevuosioireista kärsivän unen laatua ja mielialaoireita. Unettomuus ja masennus lisäävät riskiä sairastua muistisairauteen.

Muistisairauksien ehkäisyssä hormonikorvaushoitoa suurempi merkitys on muilla elintavoilla. Aivojen monipuolinen käyttö, liikunta, pään suojaaminen vammoilta, terveellinen ja monipuolinen ravinto sekä sydän- ja verisuonitautien ehkäisy ovat tärkeimpiä dementialta suojaavia elintapoja. 

Tällaisia ovat rintasyövän oireet 2:07
Merkittävin vaihdevuosien hormonihoidon pitkäaikaisen käytön riski on rintasyöpä. Videolla kerrotaan, millaisista oireista naisten yleisimmän syövän tunnistaa.

Lue myös:

    Uusimmat