Tyytyväisyys avioliittoon karisee lapsensaannin jälkeen – tutkija: "Merkittävää ja melko äkillistä"

Romanialaistutkimuksen mukaan lapsen saaminen näyttäisi olevan koetinkivi tuoreiden vanhempien avioliitolle etenkin yhdessä vaiheessa.

Vanhemmiksi tuleminen voi ajaa pariskuntaa erilleen toisistaan. Frontiers in Psychology -lehdessä julkaistun romanialaistutkimuksen mukaan lapsen saamisen jälkeen tyytyväisyys omaan avioliittoon laskee merkittävästi. Tutkimustuloksista uutisoi Psypost-sivusto.

Psypostin mukaan tutkimuksissa on todettu, että naimisissa olevat pariskunnat ovat yleisesti ottaen onnellisempia kuin naimattomat tai yhdessä asuvat parit. Tyytyväisyys avioliittoon muuttuu kuitenkin ajan kuluessa ja tässä voi tapahtua muutoksia esimerkiksi sen jälkeen, kun perheeseen on syntynyt lapsi.

Vanhemmiksi tuleminen voi tuoda pariskunnan elämään syvällisiä ja haastavia muutoksia. Tutkijat halusivat selvittää, miten tämä muutos vaikuttaa pariskuntiin. 

Lisäksi he halusivat tietää, muuttuiko lapsettomien parien tyytyväisyys avioliittoonsa jotenkin jossain vaiheessa. 

49 tutkimuksen meta-analyysi

Tutkimuksen tekijä Ionela Bogdan kollegoineen tarkasteli meta-analyysiään varten 49 tutkimusta. Aineisto koostui 106 itsenäisestä tutkimusaineistosta ja 145 139 osallistujasta. 

Tarkasteluun valittiin tuoreeseen vanhemmuuteen liittyviä tutkimuksia. Valituissa tutkimuksissa mitattiin avioparien tyytyväisyyttä avioliittoonsa ennen lapsen syntymää ja sen jälkeen. Meta-analyysiin valitut tutkimukset oli vertaisarvioitu ja julkaistu englanniksi.

Toiseen tutkimuskysymykseen liittyen mukaan otettiin neljä tutkimusta, joissa oli osallistujina lapsettomia pareja ja joissa tyytyväisyyttä liittoon oli mitattu ainakin kahdesti.

Pitäisikö erilaisten seksihalujen takia erota? Alla olevalla videolla asiantuntija kertoo näkemyksensä. Juttu jatkuu videon alla.

Yksi haluaa aina, toinen ei koskaan – pitäisikö erilaisten seksihalujen vuoksi erota? 1:43
Siihen, pitäisikö erilaisten halujen vuoksi erota, ei ole olemassa helppoa vastausta. Haastateltavana pappi ja Parisuhdekeskus Kataja ry:n puheenjohtaja Marianne Heikkilä.

Tyytyväisyys avioliittoon laskee lapsen saamisen myötä

Tutkijat saivat selville, että molempien sukupuolten tyytyväisyys avioliittoon laski merkittävästi raskaudesta vuoteen syntymän jälkeen.

– Tutkimustuloksemme näyttäisivät tukevan ajatusta siitä, että avioliittotyytyväisyyden lasku on merkittävää ja melko äkillistä jopa vuoden ajan synnytyksen jälkeen.

Kun tarkasteltiin samanpituisissa parisuhteissa olevia lapsettomia aviopareja, huomattiin pieni lasku avioliittotyytyväisyydessä. Lapsettomien avioparien kohdalla havaittu lasku tyytyväisyydessä oli pienempi kuin tuoreiden vanhempien kohdalla havaittu. 

Vanhempien kohdalla tyytyväisyyden vähenemisen uskotaan johtuvan lapsen hoitamiseen liittyvästä stressistä. Lapsettomien avioparien tyytyväisyyden vähenemisen syyn uskotaan johtuvan kuherruskuukausivaiheen päättymisestä tai siitä, että jonkinlainen omassa mielessä muodostettu illuusio hälvenee.

Tyytyväisyys laski vielä toisenakin vuotena

Vanhemmiksi tulleiden tyytyväisyys avioliittoonsa näytti jatkavan laskuaan myös ensimmäisen ja toisen synnytyksen jälkeisen vuoden välisenä aikana, joskin hitaammin. Tämä havaittiin molemmilla tarkastelluilla sukupuolilla.

Kun pariskunnan toisen osapuolen tyytyväisyys laski reippaasti lapsen saamisen jälkeen, heijastui se todennäköisesti toiseenkin osapuoleen niin, että tämänkin tyytyväisyys laski reippaasti.

Tutkimuksen rajoitteet huomioitava

Tutkijat mainitsevat muutamista tutkimukseensa liittyvistä rajoituksista: ensinnäkin meta-analyysi yhdistää paljon informaatiota, mutta siihen liittyy rajoituksia, joita alkuperäisissä tutkimuksissa on todettu olevan. 

Lisäksi ei ollut aineistoa, jolla olisi voitu verrata vanhemmiksi tulleiden ja lapsettomien pariskuntien tyytyväisyyseroja liittoonsa ensimmäisen ja toisen synnytyksen jälkeisen vuoden aikana. 

Kolmanneksi lapsettomiin liittynyt otos ei ollut yhtään niin vahvalla pohjalla kuin vanhempia koskeva otos. Tutkijoiden mielestä tulevaisuudessa olisikin hyvä kartuttaa lisää tietoa lapsettomista aviopareista.

Tutkijoiden terveiset terapeuteille

Tutkimuksen tekijöillä on kolme viestiä terapiakäytäntöjä suunnitteleville. 

Ensimmäinen niistä liittyy niihin pariskunnille järjestettävään vanhemmuusopetukseen: ohjaajien tulisi tietää, että avioliiton osapuolten tyytyväisyys liittoonsa voi laskea, kun siirrytään raskautta edeltävästä ajasta vauvan syntymän jälkeiseen aikaan, mutta lasku on pienempi, jos vanhemmilla on realistiset odotukset vanhemmuudesta.

Toisekseen ammattilaisten tulisi tutkijoiden mukaan olla tietoisia siitä, että jonkinasteinen lasku avioliittotyytyväisyydessä on yleistä ensi kertaa vanhemmiksi tulevien keskuudessa.

Tutkijoiden mukaan vanhemmaksi tulemisen tiedetään vaikuttavan jossain määrin keskivertopariskunnan avioliittotyytyväisyyteen. Lisäksi heidän mukaansa pariskunnan tyytyväisyys ennen ensimmäisen lapsen syntymää on vahva ennakoiva tekijä sille, miten pariskunta tästä muutoksesta selviää. Tutkijat toivovat, että nämä seikat huomioitaisiin, kun mietitään keinoja auttaa pareja.

KATSO MYÖS: Näin Riikka ja hänen kumppaninsa saivat viimein perheenlisäystä.

Tällainen oli Riikan perheen matka vanhemmuuteen 1:44
Tällainen oli Riikan perheen matka vanhemmuuteen.

Lähde: Psypost

Lue myös:

    Uusimmat