Tutkimus: Rahalla voikin ostaa onnea – ainakin yhden ihmisryhmän kohdalla

Tutkimukseen osallistuneet opiskelijat olivat pidemmällä tähtäimellä onnellisempia, jos he eivät antaneet rahaa hyväntekeväisyyteen vaan pitivät sen itsellään. Tutkimuksesta uutisoi yhdysvaltalainen uutiskanava CNN.

Prososiaalinen käyttäytyminen on toimintaa, jolla on myönteisiä seurauksia. Se esimerkiksi parantaa toisen ihmisen psyykkistä tai fyysistä hyvinvointia. Samalla prososiaalisen käytöksen ajatellaan tuovan iloa tekijälleen. Bonnin ja Harvardin yliopistojen tutkijoiden tuoreet löydökset haastavat jälkimmäisen olettaman.

Tutkimustulosten perusteella rahan antaminen hyväntekeväisyyteen lisää opiskelijoiden onnellisuutta lyhyellä mutta ei pitkällä tähtäimellä. Rahan antaminen hyväntekeväisyyteen edellyttää luonnollisesti luopumista jostakin muusta, mikä voi vähentää onnellisuutta, tutkijat kirjoittavat.


Onnellisuus väheni auttamisen jälkeen


Tutkimukseen osallistui lähes 300 saksalaista opiskelijaa. He arvioivat omaa onnellisuuttaan ja valitsivat sitten yhden kahdesta arpavaihtoehdosta. Toisessa arvassa oli mahdollisuus saada 100 euroa henkilökohtaiseen käyttöönsä. Toisessa arvassa opiskelija itse ei saisi rahaa, mutta hänen puolestaan saatettaisiin antaa 350 euron arvoinen lahjoitus tuberkuloosin hoitamiseen Intiassa.

Tuberkuloosi on infektiotauti, johon sairastuu vuosittain noin 10 miljoonaa ihmistä. Vuonna 2018 tuberkuloosiin kuoli 1,2 miljoonaa ihmistä, kertoo Terveyskirjasto. Eniten tautia sairastetaan Aasian ja Afrikan köyhillä alueilla. Varojen antamisen tuberkuloosin hoitamiseen voi nähdä olevan prososiaalinen teko.

Laboratorio-olosuhteissa noin 60 prosenttia opiskelijoista valitsi arvan, jolla mahdollisesti pelastaa ihmishenkiä. He tunsivat valintansa jälkeen olevansa tyytyväisiä ja onnellisia päätökseensä. Tunne ei kuitenkaan kestänyt. Kuukauden kuluttua hyväntekijöiden onnellisuus oli pudonnut alemmalle tasolle kuin niiden opiskelijoiden, jotka olivat päättäneet pitää rahat itsellään.

Onnellisimpia opiskelijoita olivat ne, jotka valittiin sattumanvaraisesti arvontaan, jossa he voittivat 100 euroa, vaikka he alun perin valitsivat pelastaa ihmishenkiä. He saivat tuntea antamisen mutta myös kuluttamisen tuoman ilon.

Tutkimus julkaistiin Proceedings of the National Academy of Sciences -tiedelehdessä.

Altruismi ei aina tuo onnellisuutta


Voi olla, että syy havaittuun onnellisuuden alenemaan hyväntekeväisyyden jälkeen on seurausta otoksesta. Opiskelijoilla rahat ovat tunnetusti tiukilla. 

Aiemmissa tutkimuksissa altruismin eli epäitsekkään ja pyyteettömän toiminnan, jossa toisen etu asetetaan oman edun edelle, on huomattu lisäävän onnellisuutta. Toisten auttaminen vapauttaa euforisen olon aikaansaavia endorfiineja, tuottaa tyytyväisyyden tunnetta, lisää kiitollisuutta ja saa ajatukset pois omista ongelmista, listaa Psychology Today

Toisaalta, jos ihminen on jo ennestään rasittunut tai jos avunsaajien heikko asema aiheuttaa surua, voi hyvän tekemisellä olla auttajalle enemmän negatiivisia kuin positiivisia vaikutuksia.

Lähteet: CNN, PNAS, Psychology Today
 

Lue myös:

    Uusimmat