Tutkimus: Incel-miehet voi jakaa kolmeen eri ryhmään

Seksitön elämä katkeroittaa miehiä 9:58
KATSO MYÖS: Seksitön elämä katkeroittaa miehiä – tästä incel-alakulttuurissa on kyse.

Incel eli involutary celibate tarkoittaa vastentahtoista selibaattia. Termi viittaa pääasiassa miehiin, jotka eivät löydä kumppania joko romanttiseen suhteeseen tai seksisuhteeseen, vaikka haluaisivat. Tuore psykologian tutkimus pyrki selvittämään, ovatko internetissä aktiiviset incel-miehet uhaksi ulkopuolisille tai itselleen.

Tuore psykologian tutkimus keskittyi miehiin, jotka identifioituvat itse inceleiksi eli henkilöiksi, jotka elävät vastentahtoisessa selibaatissa ja ovat aktiivisia incel-verkkoyhteisöissä, kertoo PsyPost-verkkolehti.

Incel-ilmiö on herättänyt keskustelua yhteiskunnassa ja huomiota mediassa, sillä jotkin incel-verkkoyhteisöissä aktiiviset jäsenet ovat osallistuneet erityisesti naisiin, mutta myös koko yhteiskuntaan, kohdistuviin väkivaltaisiin tekoihin, kerrotaan PsyPost-lehdessä.

Psychology of Men & Masculinity -alustalla julkaistu määrällistä tutkimusmenetelmää käyttävä tutkimus tunnisti, että incel-miehet jakautuvat kolmeen eri ryhmään uskomustensa perusteella. 

Tutkijat jakoivat incel-miehet ulkopuolistajiin, jotka syyttävät tilanteestaan yhteiskuntaa, toivojiin, jotka etsivät parannusta tilanteeseensa ja sisäänpäin kääntyneisiin, jotka syyttävät itseään ja kokevat voimakasta emotionaalista ahdistusta.

Aiemmat tutkimukset ovat keskittyneet lähinnä tutkimaan incelien aiheuttamaa väkivallan uhkaa ja jättäneet huomioimatta, että inceleiden joukossa voi olla eri tavoin ajattelevia yksilöitä. 

Aiemmat tutkimukset ovat myös jättäneet osin huomioimatta incelien kokemat emotionaaliset kamppailut, kuten masennuksen ja yksinäisyyden, vaikka vakavin riski liittyen incel-kulttuuriin saattaakin liittyä incel-miesten kokemaan masennukseen ja itsemurha-ajatuksiin.

Tutkijana kansainvälisessä väkivaltaisten ääriliikkeiden tutkimuskeskuksessa työskentelevä, tuoreen tutkimuksen tekijä, Molly Ellenberg kertoo, että jo aiemmat tilastolliset todisteet ovat osoittaneet, että suurin osa itsensä inceleiksi määrittelevistä ei aio osallistua väkivaltaiseen toimintaan.

Koska incelejä kutsutaan ryhmänä usein terroristeiksi tai väkivaltaisten ääriryhmistä kiinnostuneiksi, tuntui minusta tärkeältä tutkia incel-miesten ajattelun eroja kvantitiivisin metodein.

Ulkopuolistajilla eniten väkivaltaisia ajatuksia, sisäänpäin kääntyneillä eniten taipumusta itsetuhoisuuteen

Radikalisoitumisen 3N-mallia hyödyntäen tutkijat tunnistivat incel-miehistä kolme aiemmin mainittua ryhmää. Tutkimukseen osallistui 272 itsensä inceliksi identifioivaa miestä, jotka olivat aktiivisia incel-verkkoryhmissä. 

Ulkopuolistajiin kuuluvilla miehillä oli muita enemmän väkivaltaisia ajatuksia, samanmielisyyttä väkivaltaisten lausuntojen kanssa ja vaarallisuuden ihannointia. 

He syyttivät yhteiskunnallisia tekijöitä, kuten sukupuolten tasa-arvoa, länsimaista yhteiskuntaa ja feminismiä vastentahtoisesta selibaatistaan. 272 miehestä 54 kuului tähän joukkoon.

Toivojiin kuuluvilla miehillä oli vähemmän intensiivisiä itsetuhoon tai itsemurhaan liittyviä ajatuksia. 

Tähän ryhmään kuuluvat miehet eivät eronneet merkittävästi kahden muun ryhmän miehistä ulkopuolisten syyttelyn suhteen, mutta he olivat todennäköisemmin onnellisia ja avoimempia hakemaan apua sosiaalisten taitojen kehittämiseen. Tähän ryhmään kuului 113 miestä.

Sisäänpäin kääntyneiden ryhmässä oli eniten itsetuhoisia ja itsemurha-ajatuksia. He ilmaisivat enemmän yhteisymmärrystä lausuntoihin, jotka oikeuttivat väkivaltaa ja raiskauksia. Kuitenkin he syyttivät tilanteestaan itseään. Tähän ryhmään kuului 90 miestä.

Vain pieni, mutta merkityksellinen osa itsensä inceleiksi identifioivista kannusti tai aikoi itse osallistua väkivaltaisiin tekoihin aatteidensa vuoksi, sanoo Ellenberg PsyPostille.

Tähän 20 prosenttiin tulee keskittyä, kun pyritään vastustamaan radikalisoitumista ja väkivaltaista naisvihaa. Toinen tärkeä ryhmä, jotka vaativat huomiota ovat itsensä inceleiksi tunnistavat miehet, jotka ovat erittäin masentuneita ja jopa itsetuhoisia, Ellenberg sanoo.

Tutkimuksessa käytettiin radikalisoitumista tutkivaa mallia

Selvittääkseen eroja incel-miesten ajattelussa, tutkijat käyttivät radikalisoitumisen 3N-mallia. Malli sisältää kolme tekijää, joiden ajatellaan ennustavan äärikäyttäytymistä.

Ensimmäinen on tarve eli käyttäytymisen taustalla oleva motivoiva voima, usein merkitys tai validointi.

Toinen on narrativii eli kulttuurinormit ja arvot, jotka ohjaavat kannattajia saavuttamaan merkitystä ja käsittelemään epäkohtia.

Kolmas on verkosto eli ryhmä, johon kuuluu samanmielisiä yksilöitä, jotka vahvistavat yksilön narratiivia ja tarjoavat sosiaalista tukea.

Tutkijat pyrkivät analysoimaan incel-yhteisön jäseniä sen perusteella, kuinka pysyvänä he näkivät tilanteensa, tukivatko he väkivaltaa tai oliko heillä itsensä vahingoittamiseen tai itsemurhaan liittyviä ajatuksia.

Riski väkivaltaan voi kasvaa vastentahtoisen selibaatin pitkittyessä

Ellenbergin mukaan on mahdollista, että mitä pidempään joku elää vastentahtoisessa selibaatissa, sitä todennäköisemmin hän alkaa uskoa, että tilanne on pysyvä, ja siksi väkivalta on paras tai jopa ainoa tapa saada itselleen merkityksellisyyttä. 

Siksi heidän, jotka yrittävät auttaa inceleitä, pitäisi keskittyä tunnistamaan heidät ajoissa ja pystyä tarjoamaan heille helposti lähestyttävää mielenterveyshoitoa.

Tutkimuksen heikkoudeksi kuitenkin mainitaan, että sen tuloksen perustuvat osallistujien itse ilmoittamiin tietoihin, eikä psykometrisesti validoituja mittareita psykologisiin oireisiin käytetty, koska incel-yhteisöllä on taipumus suhtautua kyynisesti mielenterveyden arviointia kohtaan.

Tutkimuksemme heikkoudet liittyvät siihen, ettemme käyttäneet psykologisten oireiden validoituja mittareita ja siihen, että incel-miehillä on taipumusta tehdä "paskapostauksia" netissä ja voi olla, etteivät he ole olleet antamissaan vastauksissa kovin rehellisiä, kommentoi Ellenberg itse tutkimusta.

Lue myös:

    Uusimmat