Tutkimus: Ihmiset ikääntyvät eri tahtiin – 38-vuotiaalla jopa 60-vuotiaan kunto

Kansainvälinen tutkimus paljastaa, että ihmiset vanhenevat eri vauhdilla. Vanhenemisen merkit voivat näkyä joissain voimakkaasti jo nuorella iällä, kun taas toiset saavat nauttia pitkästä nuoruudesta.

Tutkimuksessa kerättiin tietoa 954:n Uudessa-Seelannissa vuosina 1972–1973 syntyneen henkilön terveydestä. Koehenkilöiden terveystietoja vertailtiin heidän ollessaan 26-, 32- ja 38-vuotiaita.

Tutkijat tarkkailivat yhteensä kahdeksaatoista mittaustulosta, joiden avulla he määrittivät koehenkilöiden biologisen iän. Näitä olivat muun muassa kolesteroliarvo, keuhkojen, munuaisten ja maksan toiminta, fyysinen suorituskyky ja sydämen kunto.

Tulosten perusteella selvisi, että ero ikääntymisessä oli suurimmilaan koehenkilöiden ollessa 38-vuotiaita. Tällöin heidän biologiset ikänsä vaihtelivat alle kolmekymppisestä lähes kuusikymppiseen.

Aihetta lisätutkimukselle

Tutkijat laskivat, että useimpien koehenkilöiden keho vanheni noin yhden biologisen vuoden jokaista kulunutta vuotta kohden, mutta toisilla vanhenemisen tahti oli jopa kolmen biologisen vuoden luokkaa. Osa taas vanheni pitkälti alle yhden biologisen vuoden tahtia.

Nopeasti vanhenevilla ikääntymisen merkit näkyivät selvästi jo 26-vuotiaina. Lisäksi he pärjäsivät huonosti tasapainoa, koordinaatiota ja ongelmanratkaisukykyä mittaavissa testeissä, jotka on tavallisesti tarkoitettu yli 60-vuotiaille. Nopeasti vanhenevat kertoivat myös vaikeuksista esimerkiksi portaiden kiipeämisessä.

Tutkijat aikovat seuraavaksi käydä koehenkilöiden kanssa läpi muun muassa näiden henkilöhistoriaa, perhetaustaa ja elintapoja. Heidän tavoitteenaan on jatkossa pureutua sairauksien estämiseen jo parikymppisten kohdalla, kun terveyteen on vielä mahdollista vaikuttaa elintavoilla.

Lue myös:

    Uusimmat