Tuore tutkimus: Kahvi voi tehdä sinusta paremman kuljettajan – sukupuolellakin yllättävä vaikutus

Näin yllättäen hirvi hyppää auton eteen – rekkakuski ei ehtinyt edes jarruttaa 0:32
EI HERKILLE: Näin yllättäen hirvi voi hypätä auton eteen. Tämä rekkakuski ei ehtinyt edes jarruttaa.

Kahvin juominen sekä tietyn musiikkigenren kuunteleminen voivat brittitutkimuksen mukaan auttaa tunnistamaan liikenteen vaaratilanteita paremmin ja sitä myöten reagoimaan niihin nopeammin.

Brittiläinen käyttäytymistieteeseen erikoistunut konsultointiyhtiö CX Lab sekä vakuutusyhtiö Uswitch tutkivat yhdessä, millaisia vaikutuksia erilaisilla asioilla on siihen, miten nopeasti autoilija tunnistaa vaaran ja reagoi siihen.

Tutkimukseen osallistui yhteensä 103 ihmistä, jotka suorittivat ensin reaktiotestejä täysin kylmiltään, jotta heidän lähtötasonsa saatiin selville.

Tämän jälkeen vaaratilanteiden tunnistamiseen perustuvia reaktiotestejä toistettiin eriävissä olosuhteissa ja kuljettajia altistettiin muun muassa erilaisille musiikkityyleille. Tutkimuksessa selvitettiin, miten paljon pysähtymismatka 112 kilometrin tuntinopeudesta jarrutettaessa lyhenisi tai pitenisi eri vaikuttimien myötä.

Kuunteletko räppiä? Ehkä kannattaisi!

Kävi ilmi, että rap-musiikkia ennen testiä kuunnelleet tunnistivat esitetyt vaaratilanteet nopeammin ja reaktioaika parani verrattuna teknon, metallin, klassisen ja jazzin kuuntelijoihin verrattuna. Ero pysähtymismatkassa oli keskimäärin 15 metriä. R&B:tä kuunnelleiden suoritukset peräti heikkenivät, sillä jarrutusmatka piteni keskimäärin 3,6 metriä.

Kaikkein eniten vaaran tunnistamista edisti ja reaktioaikaa lyhensi vahvan kahvin juominen 20 minuuttia ennen testiä. Ero ei myöskään ollut mitenkään pieni, sillä kofeiinin vaikutuksen alaisena kuljettajat saivat autonsa pysäytettyä 112 kilometrin tuntinopeudesta keskimäärin 24 metriä lyhyemmällä matkalla kuin ilman kahvia.

Yllättävää kyllä, myös lasten metelöinti ajon aikana vaikutti parantavan kuljettajien reaktioaikaa, sillä lasten älämölöä kuunnelleiden kuljettajien jarrutusmatka lyheni lähes 13 metriä.

Myös sukupuolten välillä huomattiin ero, sillä naisten aika vaaran havaitsemisesta jarrutuksen aloittamiseen oli keskimäärin 690 millisekuntia lyhyempi kuin miesten. 112 kilometrin tuntinopeudesta jarrutettaessa tämä tarkoittaisi noin 21,5 metriä lyhyempää pysähtymismatkaa.

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että naisten reaktioaika on keskimäärin hieman miehiä hitaampi. Brittitutkimuksen poikkeavat havainnot voivatkin selittyä sillä, että siinä otettiin huomioon myös aika, joka kului vaaratilanteen havaitsemisesta ja tunnistamisesta jarrutukseen, ei pelkkää absoluuttista reaktioaikaa.

Lue myös:

    Uusimmat