Nainen ratissa on monesti "tientukko", "bimbo" tai "riski muille" – jo pikkulapset voivat pitää naisia huonoina kuskeina

Nainen näyttää miehelle, miten taskuparkki tehdään 1:20
Nainen näyttää miehelle, miten taskuparkki tehdään.

Sukupuoleen liittyvät ennakkoluulot ja stereotypiat elävät sitkeästi ihmisten mielissä. Kolmannes Neste K:n kyselytutkimukseen vastanneista naisista kertoi kokeneensa ennakkoluuloja omia ajotaitojaan kohtaan.

Naisten ajotaitoihin liittyvät stereotypiat tunnetaan ympäri maailman. Naisten ajotyyliä kuvataan usein ylivarovaiseksi ja epävarmaksi.

Tämän on nähty johtuvan siitä, että naiset ovat jollain tapaa huolimattomampia ja tunne-elämältään epätasapainoisempia kuin miehet. On jopa väitetty, että nopea päätöksenteko vaativassa tilanteessa olisi naisille vaikeaa. Miehet puolestaan nähdään usein taitavina ja pelottomina kuljettajina.

Helsingin yliopiston liikennetutkija ja Liikenneturvan suunnittelijan Ida Maasalon mukaan tällaiset stereotyyppiset näkemykset naiskuskien ajotaidoista syntyvät usein jo lapsuudessa.

Maasalo kertoo Liikenneturvan Liikennevilkku-blogissa vuonna 2011 tehdystä ranskalaistutkimuksesta, jossa lapset luonnehtivat naisia huonoiksi kuljettajiksi useammin kuin miehiä. Tulokset olivat Maasalon mukaan nähtävissä jo tutkimuksen nuorimmissa osallistujissa, jotka olivat vasta 10-vuotiaita.

Yli puolet nuorista naisista kohdannut ennakkoluuloja ajotaidoistaan

Neste K -liikenneasemaketjun toteuttamaan kyselytutkimukseen vastanneista naisista 33 prosenttia kertoo kohdanneensa ennakkoluuloja omista ajotaidoistaan. Alle 25-vuotiaista niitä on kohdannut jopa 54 prosenttia.

Selkeä enemmistö (71 %) on sitä mieltä, että ennakkoluulot ovat liittyneet sukupuoleen. Viidennes naisista, erityisesti alle 35-vuotiaat, yhdistää ennakkoluulot omaan ikäänsä.

Naiset kokevat ennakkoluuloja erityisesti oman puolison, sukulaisten tai ystävien suunnalta. Joka neljäs nainen paikantaa ennakkoluulot yleiseen mielipiteeseen, ja tämän tunnistavat erityisesti nuoret 18–25-vuotiaat naiset. 55–65-vuotiaista naisista ennakkoluuloja on kohdannut joka toinen.

Sanapari ”nainen ratissa” herättää negatiivisia mielikuvia

Vastaajia pyydettiin myös kuvaamaan omin sanoin, mitä sanaparista "nainen ratissa" tulee ensimmäiseksi mieleen.

Avoimissa vastauksissa toistuivat erityisesti ajotaidon puute, hitaus, taitamattomuus, onnettomuudet ja sukupuoleen liittyvät vitsit: Riski muille tiellä liikkujille.

Mielikuvaa kuvattiin esimerkiksi sanoilla: tientukko, bimbo, arvaamaton ja riski. Samoin epävarmuus, varovaisuus ja rauhallisuus toistuivat useissa vastauksissa.

Toisaalta osa vastaajista totesi toistavansa yleisiä mielipiteitä, eivätkä välttämättä omia ajatuksiaan: Stereotypisesti ajateltuna varovainen tientukko.

Maasalon mukaan on mahdollista, että kokemus itsestä huonona kuljettajana saa osan naisista myös välttelemään rattiin tarttumista. Tilastojen valossa naiset nimittäin ajavat vähemmän kuin miehet. Kyselyn vastaajissa naisista 44 prosenttia ajoi päivittäin. Miehistä päivittäin ajavia oli 64 prosenttia.

Tutkimuskyselyn naiset kuvasivat itseään rauhallisina, turvallisina ja varovaisina kuljettajina. Miehet liittävät ajotaitoihinsa useammin kuin naiset esimerkiksi adjektiivit taitava ja huomaavainen (47 %, 35 %).

Tulkintoihimme vaikuttaa myös ajoneuvon feminiinisyys tai maskuliinisuus

– Kuljettajan sukupuolen lisäksi saatamme muodostaa ennakkokäsityksiä kuljettajista heidän ajoneuvojensa feminiinisten ja maskuliinisten piirteiden perusteella, Maasalo toteaa blogikirjoituksessaan.

Claire Lawrencen ja Jane Richardsonin vuonna 2005 tekemässä tutkimuksessa hyödynnettiin liikenneonnettomuuksien alkuperäisiä raportteja, mutta kolariin osallistuneen kuljettajan sukupuolta ja ajoneuvoa vaihdeltiin. Koehenkilöiden tehtävä oli arvioida, kuinka paljon kuljettajien huolimattomuus ja aggressiivisuus vaikuttivat kolariin.

Koehenkilöt arvioivat kuljettajat sukupuolesta riippumatta useammin aggressiivisiksi, mikäli heidän ajoneuvonaan oli BMW verrattuna siihen, että se oli feminiinisenä pidetty Smart. Lisäksi onnettomuuden syyksi ajateltiin useasti huolimattomuus, jos kuljettaja oli Smartia ajava nainen. Kuitenkin, jos naiskuljettajien autona oli BMW, ei heitä ajateltu sen huolimattomammiksi kuin miehiäkään.

Lähde: Neste K, Liikenneturva

Lue myös:

    Uusimmat