Tunnetko olevasi ikäistäsi nuorempi? Saatat elää muita kauemmin

Onnea sinulle, joka koet olevasi sydämeltäsi nuori! Tutkimuksen mukaan itsensä ikäistään nuoremmiksi tuntevat ihmiset saattavat elää muita pidempään.

Sillä, minkä ikäiseksi koet itsesi, saattaa olla suuri merkitys eliniällesi. Vähintään vuoden ikäistään vanhemmaksi itsensä tuntevilla ihmisillä voi olla 41 prosenttia suurempi kuolemanriski, kertovat Journal of the American Medical Association -lehdessä julkaistun tutkimuksen tulokset.

University College London -yliopiston tutkijat tarkastelivat tutkimuksessa lähes 6500 keski-iältään 65,8-vuotiasta ikääntyvää. Kysyttäessä tutkittavilta kuinka vanhaksi he itsensä tunsivat noin 70 prosenttia heistä koki itsensä nuoremmaksi kuin olivat, noin neljäsosa tunsi olonsa ikäisekseen ja hieman alle viisi prosenttia vähintään vuoden todellista ikäänsä vanhemmaksi.

Ikäistään vanhemmaksi itsensä tunteneiden kuolleisuus oli tutkimuksen jälkeisenä 99 kuukauden seuranta-aikana muita suurempi. Tuona aikana heistä kuoli 24,6 prosenttia. Ikäistään nuoremmiksi tunteneista seuranta-aikana menehtyi 14,3 prosenttia ja tismalleen ikäisekseen itsensä kokeneista 18,5 prosenttia.

Tutkijoiden mukaan aiheesta kaivataan lisätutkimusta, mutta tulokset saattavat viitata siihen, että “sydämeltään nuoremmat” omaavat terveellisemmät elämäntavat sekä enemmän sinnikkyyttä – jotka puolestaan antavat heille vahvemman elämänhalun.

Oman iän kokeminen voi kuitenkin muuttua. Ikäistään vanhemmaksi itsensä kokevat voisivat hyötyä terveestä asenteesta ikääntymistä kohtaan sekä terveellisistä elämäntavoista, tutkijat kertovat. Hyvä uutinen on siis se, että voit muuttaa käsitystäsi siitä, kuinka nuori olet. 

Muiden tutkimusten mukaan itsensä mieltäminen nuoremmaksi tuo pidemmän elämän lisäksi muitakin hyötyjä. Eräässä tutkimuksessa ikääntyville näytettiin positiivisia mielleyhtymiä heidän iästään ja se auttoi heitä parantamaan suoritustaan fyysisissä tehtävissä kuten tasapainossa tai tuolilta nousemisessa vain neljässä viikossa. Vuonna 2013 tehdyn tutkimuksen mukaan ikääntymiseen ja huonoon muistiin liittyvät negatiiviset stereotypiat saivat ikääntyvät tuntemaan itsensä jopa viisi vuotta vanhemmiksi – heidän henkisistä kyvyistään riippumatta. 

Kuvat: Colourbox.com

Lue myös:

    Uusimmat