Tulkkien työt loppuivat tänään kolmeksi minuutiksi – "Uber-tulkkaus" ei houkuta ammattilaisia

Tulkit järjestivät tänään kello 10.20 kolmen minuutin työnseisauksen. Kieliasiantuntijat ry:n tiedotteen mukaan mielenilmauksella vastustetaan huonoja työehtoja ja julkishallinnon lähes pelkästään hintaan perustuvia kilpailutuksia. 

Ongelmaksi on tulkkien näkökulmasta muodostunut se, että tulkkausta on mahdollista tilata etukäteen tai hätätilanteissa niin sanottuna pikatulkkauksena puhelin- tai videoyhteydellä erilaisten sovellusten kautta. Laskutus on useimmiten minuuttiperusteinen.

Eräs MTV Uutisten tavoittama tulkki kertoo sovelluksen hankaloittavan ajankäytön suunnittelua ja vapaa-aikaa.

Mikäli tulkki osaa Suomessa kysyttyjä kieliä, kuten venäjää tai arabiaa, hälytykset voivat tulla vaikka keskellä yötä.

– Jos tulkkitoimistosta soitetaan keskellä yötä, otan puhelun vastaan. Muuten pidän sovelluksen pois päältä, hän sanoo. 

Toinen, yli 10 vuotta sekä omalla toiminimellä että alihankkijana työskennellyt tulkki kertoo välttäneensä tulkkaussovellusten käyttöä. 

– Mielestäni sen käyttö on tulkkien ja kääntäjien ammattikunnan arvojen sekä sääntöjen vastainen. Olen nimennyt tämän Uber-tulkkaukseksi ja tästä eräs esimies oli närkästynyt, hän kertoo.

– Lisäksi tulkin tulisi päivystää pitkin päivää, päivystyksestä ei kukaan maksa. Jos vaikka tulkki ottaisi vastaan pikasovelluksen kautta työtä ollessaan kotinsa ulkopuolella, niin on hyvinkin mahdollista, että salassapitositoumus rikkoutuu tai vaarantaa tulkattavan oikeusturvaa. 

Onko tulkilla tarvittavaa osaamista?

Tulkkauspalveluja tarjoavasta Túlkasta kerrottiin Helsingin Sanomille maaliskuussa, että pikatulkkausten osuus yhtiön tilauksista on ollut 49 prosenttia tänä vuonna. Korona on lisännyt etätulkkausten suosiota. 

Lehden haastattelemat tulkit olivat huolissaan, että työtilaukset eivät välttämättä tavoita tulkkeja, joilla on riittävä ammattitaito esimerkiksi oikeustulkkaukseen. 

Lisäksi pikatulkkauksesta käytettävän hinnoittelun pelättiin johtavan matalampiin palkkioihin alalla laajemminkin. 

Isoista tulkkaus- ja käännöspalveluja tarjoavista yrityksistä  Semantix Finland kertoo käyttävänsä työkorvauksissa kategoriamallia, jossa korvaus määräytyy muun muassa tulkin koulutustason mukaan, kertoo yrityksen tulkkauspalvelujen myyntipäällikkö Joonas Tiainen.

– Pikatulkkauksesta maksetaan suhteellisesti korkeampaa palkkiota johtuen pikatulkkauksen luonteesta, hän sanoo MTV Uutisille. 

Vaativiin tehtäviin haetaan Tiaisen mukaan aina ensisijaisesti pätevintä vapaana olevaa tulkkia. 

Semantix käyttää omaa sovellusta, jonka kautta tulkin voi varata ja tulkkaustilanteen joka kansainvälisen tietoturvastandardin mukainen.

Etukäteisvarauksissa tulkki näkee muun muassa tulkkauksen ajankohdan ja aiheen, oikeustulkkauksissa myös valmistautumismateriaalit. 

– Pikatulkkaus soveltuu pääasiallisesti akuutteihin tulkkausta vaativiin tilanteisiin, jotka eivät vaadi esimerkiksi erityisalan sanaston hallintaa. Tätä eroa painotamme myös palvelua tilaaville asiakkaille, Tiainen kertoo.

Tulkin ammattietiikka voi vaarantua 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL) vastaava toiminnanjohtaja Jenni Kavén kertoo, että pikatulkkaukseen liittyy sekä tulkin ammattietiikkaa että työn laatua vaarantavia seikkoja.

 Asioimistulkin ammattisäännöstössä vuodelta 2021 sanotaan muun muassa, että “tulkki valmistautuu tehtäväänsä huolellisesti ja ajoissa sekä selvittää, millä tavoin tulkkaus toteutetaan”.

– Pikatulkkaus on rajatapaus, mitä tulee näihin ammattisäännöstömme eettisiin ohjeisiin, Kavén sanoo.

– Tavallaan tulkki joutuu pikatulkkauksessa toimimaan osittain ammattietiikkansa vastaisesti, koska toimeksiantoon tai aihepiiriin ei ole mahdollista perehtyä etukäteen.

Tulkin on voitava myös jäävätä itsensä, mikäli puolueettomuus vaarantuu esimerkiksi tulkin ja tulkattavan läheisen suhteen vuoksi. 

– Tämä saattaa aiheuttaa nolon tilanteen tulkattavalle, jos käsiteltävä ja tulkattava asia on intiimi tai arkaluontoinen. Silloin vahinko on jo päässyt tapahtumaan.

Tehtävistä maksettava korvaus ei myöskään suosi kokeneita tulkkeja, joilla voi olla esimerkiksi oikeustulkin koulutus tai muuta erityisosaamista.  

– Jos nopein tulkki nappaa työn, sitä tärkeämpää on, että kaikki palvelua tarjoavat tulkit ovat ammattitaitoisia, sillä tulkki ei millään voi tietää, mikä asia nousee tulkkauksessa esille, jos hän ei ole voinut valmistautua tehtävään, Kavén sanoo.

– Jos pikatulkkauksia vastaanottavan tulkin pitää olla koko ajan niin sanotusti valmiustilassa, tulee miettiä, millainen päivystyskorvaus on kohtuullinen korvaus siitä, että tulkin pitää päivystää. Varallaolokorvaus ei riitä päätulonlähteeksi.

Túlka: Työkaluja kehitetään tulkkien ehdoilla

Túlka Oy:n kehittämää palvelualustaa käyttää noin 500 yritykselle työskentelevää tulkkia, kertoo toimitusjohtaja Lauri Hyry

Tulkit ovat Hyryn mukaan kokeneet pikatulkkausmallin pääosin mielekkääksi. Työkorvaukset ovat alan mittapuulla ”hyvää keskitasoa”.

– Pikatulkkauksessa korvaustaso on ennalta varattavia tulkkauksia korkeampi, koska tulkkausajan lisäksi tulkeille maksetaan aloitusmaksu, Hyry sanoo. 

Palvelua kehitetään yhdessä tulkkien kanssa. Esimerkiksi pikatulkkauksiin on toivottu avainsanaa näkyviin ennen tulkkauksen vastaanottoa, jotta tulkki osaisi arvioida paremmin, osaako hän esimerkiksi vaadittavaa sanastoa. 

– Toinen tulkkien toivoma muutos koskee pikatulkkausten vastaanottoa. Nyt saadakseen pikatulkkauksen tulkin pitää vastata hälytykseen nopeasti. 

Toimeksiannot jaetaan jatkossa niin, että yksittäisellä tulkilla on merkittävästi enemmän aikaa vastaanottaa kyseinen toimeksianto.

Tulkkien valtakunnallinen, kolmeminuuttinen työnseisaus parempien työolojen puolesta ja mielenilmaus Eduskuntatalolla järjestetään torstaina 25.11. Työnseisauksen järjestävät Kieliasiantuntijat ry ja Akavan Erityisalat. 

Päivitetty 26.11. kello 11.43: Lisätty ingressiin ja ja loppuun maininta Kieliasiantuntijoista ja Akavan Erityisaloista työnseisauksen järjestävinä tahoina. 

Lue myös:

    Uusimmat