Tästäkö krooninen kipu johtuu? Jotkut alttiimpia

Alttius krooniseen kipuun saattaa selvityksen mukaan näkyä aivojen valkeassa aineessa.

Useimmat ihmiset, jotka saavat jonkin vamman ja kokevat sen takia kipua, palautuvat ajan myötä ennalleen. Joillakin kipu kuitenkin jatkuu pitkään sen jälkeen, kun itse vamma on parantunut. Se, minkälaiset mekanismit muuttavat akuutin kivun jopa vuosia kestäväksi krooniseksi kivuksi, on ollut epäselvää.  Livescience-verkkosivusto uutisoi selvityksestä, jonka mukaan syynä saattavat olla rakenteelliset erot aivoissa.

Tutkijat kuvasivat aivot DTI- eli diffuusiotensorikuvausta käyttäen 46 ihmiseltä, jotka olivat poteneet alaselkäkipua noin kolmen kuukauden ajan. Kipua arvioitiin seuraavan vuoden aikana neljä kertaa. Noin puolet potilaista toipui tuon vuoden aikana ennalleen, mutta toisella puoliskolla kipu ei hellittänyt koko tutkimusaikana.

Aivokuvista selvisi, että kivusta toipuneiden ja kroonisesta kivusta kärsivien ihmisten aivoissa oli rakenteellisia eroja. Erot löytyivät aivojen valkeasta aineesta, joka koostuu lähinnä aivojen eri osia toisiinsa yhdistävistä neuronien aksoneista. Eroavaisuudet näkyivät tarkemmin sanottuna kivun aistimukseen liitettyjen aivoalueiden yhteyksissä.

– Olemme saattaneet löytää aivoista anatomisen merkin krooniselle kivulle, tutkija ja professori Vania Apkarian sanoi lausunnossa.

Jos tulokset pitävät paikkansa, osan ihmisistä voi olettaa olevan alttiimpia krooniselle kivulle. Ajatus sai vahvistusta, kun tutkijat vertasivat tutkimukseen osallistuneita ihmisiä uusiin verrokkiryhmiin. Silloin havaittiin, että sitkeästä kivusta kärsivien aivojen valkea aine näytti samanlaiselta kuin niin ikään toisessa ryhmässä kroonista kipua poteneiden. Kivusta toipuneiden valkea aine puolestaan muistutti verrokkiryhmän terveiden ihmisten valkeaa ainetta.

Tutkijat olivat yllättyneitä tulosten johdonmukaisuudesta ja siitä, kuinka hyvin aivokuvat ennustivat alaselkäkivun jatkuvuutta.

– Ennustettavuus on avainasemassa kroonisen kivun hoidossa, Apkarian sanoi.

Selvitys julkaistiin viime lokakuussa Pain-lehdessä. Lisätutkimuksia valkean aineen roolin selventämiseksi tarvitaan edelleen.

Lähde: Livescience.com

Kuva: Colourbox.com

Lue myös:

    Uusimmat