Tällaiset ihmiset eivät noudata koronarajoituksia yhtä säntillisesti kuin muut – brasilialaistutkijat löysivät lisää näyttöä persoonallisuuden vaikutuksesta

Järkyttävä näky: Lomakohteessa ei koronarajoituksista välitetty 0:43
Tässä lomakohteessa koronavirus ei pahemmin huolettanut. Katso järkyttävä näky!

Antisosiaalisella käyttäytymisellä näyttäisi olevan yhteys piittaamattomuuteen koronavirusrajoituksista.

Tuoreen brasilialaistutkimuksen mukaan antisosiaalisen käyttäytymisen piirteitä omaavat ihmiset eivät noudata koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi asetettuja rajoituksia yhtä todennäköisesti kuin muut. Londrinan osavaltionyliopiston ja São Fransiscon yliopiston tekemästä tutkimuksesta kertoo Fox News.

Tutkijoiden mukaan sellaisia ominaisuuksia kuin piittaamattomuutta, vilpillisyyttä, vihamielisyyttä ja riskin ottamista ilmenee tyypillisesti henkilöillä, joilla on todettu epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö. Tällaiset piirteet liitetään sääntöjä rikkovaan käyttäytymiseen, kuten rikollisuuteen ja väkivaltaan, tutkijat kirjoittavat.

Terveyskirjasto kertoo, että epäsosiaaliselle persoonallisuushäiriölle on ominaista välinpitämättömyys toisten oikeuksista ja kyvyttömyys tai haluttomuus huomioida toisia ihmisiä. Henkilö on impulsiivinen, vilpillinen, helposti ärtyvä ja syyllistyy kerta toisensa jälkeen lainrikkomuksiin eikä henkilö kadu tekojaan. Epäsosiaaliselle persoonallisuushäiriölle tyypillistä on yleisistä normeista piittaamaton toimintatapa, kertoo Mielenterveystalo.

Antisosiaalisella käyttäytymisellä yhteys piittaamattomuuteen

Tutkimuksen tekijät olettivat, että enemmän antisosiaalisia piirteitä omaavien sekä vähemmän myötätuntoa muita kohtaan kokevien henkilöiden voisi olla vaikeampi noudattaa koronavirusrajoituksia. Antisosiaalisia taipumuksia omaaville ja vähemmän empatiaa kokeville näyttäisi tutkijoiden käsityksen mukaan olevan tyypillistä se, että he altistavat itsensä tai muut riskille myös silloin, kun riski olisi vältettävissä.

Tutkimukseen osallistui 1 578 brasilialaista aikuista. Tutkittavat olivat vastanneet kysymyksiin siitä, miten he olivat noudattaneet koronavirusrajoituksia ja suostuneet koronavirustesteihin.

– Havaintomme viittaavat siihen, että antisosiaaliset piirteet, etenkin alhaisempi kyky tuntea empatiaa ja korkeampi taipumus piittaamattomuuteen ja riskinottoon, olisivat suoraan yhteydessä siihen, että rajoituksia noudatetaan vähemmän, tutkijat kirjoittavat.

Tutkijat tulivat siihen tulokseen, että nämä piirteet selittävät osaltaan sitä, miksi ihmiset eivät noudata rajoituksia siitäkään huolimatta, että koronavirustartuntojen ja viruksesta johtuvien kuolemantapauksien määrä jatkaa nousuaan. Tutkimustulosten kerrotaan tuovan vahvistusta aiemmille teorioille siitä, että persoonallisuuspiirteiden ja koronavirusrajoituksiin mukautumisen välillä on yhteys.

Brasiliassa on tähän mennessä todettu yli 3,6 miljoonaa koronavirustartuntatapausta, kertoo The New York Times. Koronaviruksesta johtuvia varmistettuja sekä siihen oletettavasti liittyviä kuolemantapauksia maassa on todettu ainakin 116 580.

Lue myös:

    Uusimmat