Sosiaalinen media masentaa tyttöjä poikia enemmän – tutkijat korostavat vanhemman vastuuta: "Kyse on tasapainosta"

Lapset kasvavat luuri kädessä - pitääkö olla huolissaan? 8:50
Lapsi kasvavat älypuhelin kädessään – pitäisikö olla huolissaan? Huomenta Suomen vieraina Xplora Mobilen maajohtaja Timo Vaskio ja Mannerheimin lastensuojeluliiton mediakasvatuksen suunnittelija Paula Aalto.

Tutkijat ovat huolissaan puhelimen käytön haittavaikutuksista teini-ikäisten henkiseen ja fyysiseen terveyteen, uutisoi BBC

Moni vanhempi pohtii, missä vaiheessa lapselle voi hankkia älypuhelimen. Vaikka puhelin voi tuoda lapselle turvaa, älylaitteiden käytössä voi piillä myös monia haittoja. 

Tuoreen brittitutkimuksen mukaan sosiaalisen median käyttö teini-iässä voi rapisuttaa sekä fyysistä että henkistä hyvinvointia ja vieroittaa nuoren todellisuudesta. 

Somen pläräämisen tarve kasvaa iän myötä

Tutkimukseen osallistui noin 13 000 teini-ikäistä brittiä, jotka olivat iältään 13–16-vuotiaita. Heidän somekäyttäytymistään seurattiin kolmen vuoden ajan haastatteluiden ja kyselylomakkeiden avulla.

Teini-ikäisiltä muun muassa tiedusteltiin, kuinka usein he vilkuilevat sosiaalisen median sivustojaan, kuinka tyytyväisiä he olivat elämäänsä ja miten he kokivat sosiaalisen median vaikuttavan heidän elämäänsä.

Kävi ilmi, että 51 prosenttia tytöistä ja noin 43 prosenttia pojista pläräsivät esimerkiksi Facebookia, Instagramia ja Twitteriä kolmesti päivässä.

Iän myötä sometilien vilkuilun tarve lisääntyi, sillä lukiolaisista tytöistä 75 prosenttia ja noin 69 prosenttia pojista koki sosiaalisen median selailun tarpeelliseksi useasti päivän aikana.

Sosiaalinen media heikensi mielenterveyttä

Nuoret, jotka viettivät aikaansa sosiaalisessa mediassa useammin kuin kolmesti päivässä kokivat henkisen hyvinvointinsa muita huonommaksi.

Tutkijat uumoilevat, että älypuhelimien käyttö syö aikaa levolta ja liikunnan harrastamiselta, jotka ovat tärkeitä ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta. Lisäksi nettikiusaamisella oletetaan olevan osuutta henkiseen pahoinvointiin.

Tutkimustulokset osoittivat tyttöjen olevan poikia ahdistuneempia ja kokevansa nettikiusaamista poikia enemmän.

Vanhempien vastuuta ei parane unohtaa

Tutkijat korostavat, ettei sosiaalinen media itsessään ole välttämättä kaiken pahan alku ja juuri, vaikkakin somesisällöt voivatkin olla haitallisia.

– Kyse ei ole sinänsä sosiaalisesta mediasta, vaan siitä, syrjäyttääkö se aidot ihmiskontaktit ja muut aktiviteetit. Kyse on tasapainosta, lastenpsykiatri Dasha Nicholls huomauttaa.

– Vanhempien tulisi huolehtia siitä, kuinka paljon liikuntaa ja unta heidän lapsensa saavat, brittitutkimusta johtanut professori Russell Viner Great Ormond Streetin sairaalasta toteaa.

Tutkimustulokset vajavaisia

Tutkijoiden mukaan sosiaalisen median vaikutusta poikiin tulee tutkia tulevaisuudessa lisää, sillä esimerkiksi nettikiusaaminen ei selittänyt syitä poikien henkiselle pahoinvoinnille.

Tutkimustuloksia ei voi myöskään tulkita mustavalkoisesti, sillä sosiaalisen median vaikutukset voivat olla monitahoisia.

Tutkimustulosten pohjalta tehdyt johtopäätökset ovat myös luotettavampia, kun tutkimusmateriaalia on käytettävissä pidemmältä ajanjaksolta suuremmalla otannalla.

Lue kaikki uusimmat lifestyle-aiheiset artikkelit!

Lähteet: BBC, CNNThe Lancet

Lue myös:

    Uusimmat