"Some ja grooming liittyvät vahvasti yhteen" – vihjeiden määrä lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä yli kymmenkertaistui vuodessa

Lapsien seksuaalista hyväksikäyttöä koskevien nettivihjeiden määrä on kaksinkertaistunut, kertoo Pelastakaa lapset -järjestö 2:29
Jo toissa vuonna lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevien nettivihjeiden määrä kaksinkertaistui, kertoi Pelastakaa lapset -järjestö

Yhä useampi nuori kohtaa nykyään groomingia. Grooming on yksi ihmiskaupan muoto, jossa hyväksikäyttäjät pyrkivät hyötymään lasten ja nuorten luontaisesta hoivan ja huomion tarpeesta.

Grooming on määritelty manipulatiiviseksi prosessiksi, jossa aikuinen valmistelee lapsen tai nuoren seksuaalista hyväksikäyttöä luomalla häneen ensin luottamussuhteen esimerkiksi sosiaalisen median kautta.

Meille poliisissa se näyttäytyy eräänlaisena valmistelurikoksena, lapsen houkuttelemisena seksuaalisiin tarkoituksiin. Usein teko on edennyt niin pitkälle, että on jo aloitettu seksuaalissävytteinen keskustelu, rikosylikonstaapeli Milja Vuorio Lounais-Suomen poliisista kertoo.

Groomingin vaaroista keskusteltiin Porin SuomiAreenassa.

Pelastakaa Lapset ry on pitänyt yli 20 vuotta matalan kynnyksen vihjepalvelua osoitteessa nettivihje.fi. Sivustolle kuka tahansa voi ilmoittaa, jos kohtaa netissä lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa materiaalia tai siihen liittyvää toimintaa, kuten groomingia.

Vuonna 2022 nettivihje-sivustolle tuli lähes 35 000 vihjettä. Määrä on yli kymmenkertainen verrattuna vuoteen 2021, kehittämispäällikkö Tanja Simola Pelastakaa lapset ry:stä kertoo.

Some liittyy vahvasti groomingiin

Seksologi Lotta Pihlava on työskennellyt yli 10 vuotta lasten ja nuorten parissa ja kohdannut urallaan lukuisia lapsia, jotka ovat joutuneet groomingin kohteeksi.

Sosiaalinen media ja grooming liittyvät vahvasti yhteen, hän sanoo.

Poliisissa tekoja tutkitaan lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä tai sen yrityksenä.

Lapset viettävät somessa yhä enemmän aikaa ja keskustelut tapahtuvat siellä, eivät kasvotusten. Esitutkintaan se tuo tiettyjä haasteita, kun puhutaan siitä, miten paljon materiaalia löytyy, Vuorio sanoo.

Groomingissa aikuinen pyrkii houkuttelemaan lasta seksuaalisiin tekoihin.

Grooming voi tarkoittaa nopeaa yhteydenottoa, suoraa kommunikointia aikuiselta lapselle tai kyse voi olla hyvin pitkäkestoisesta prosessista, jossa aikuinen pyrkii muodostamaan luottamuksellisen suhteen lapseen. Silloin kun luotat ihmiseen, luotat hänen tekoihinsa, Simola sanoo.

Vastuu on aina vain tekijällä

Lapset ja nuoret eivät välttämättä tunnista joutuneensa groomingin uhriksi, koska heidän voi olla vaikea erottaa tai tietää, millainen aikuisen käytös on väärin. 

Jokaisen aikuisen vastuulla on varmistaa lapsen oikeus suojeluun ja yksityisyyteen. Lisäksi pitää muistaa, että vastuu teosta on aina aikuisella. Vaikka lapsi lähettäisi kuvan tai vastaisi aikuisen viesteihin, vastuu on aina tekijällä, Simola muistuttaa.

Asiantuntijat muistuttavat, että vanhempien olisi erittäin tärkeää opettaa lapselle seksuaalikasvatusta ja sitä, millainen käytös aikuiselta on väärin. Vanhempien lisäksi myös muut aikuiset, kuten harrastusvalmentajat, tuttavat ja sukulaiset voivat osallistua lapsen ja nuoren seksuaalikasvatukseen.

– Näiden keskustelujen lisäksi tarvitsemme formaalia, muodollista seksuaalikasvatusta, jota esimerkiksi kouluissa annetaan. Seksuaalikasvatuksen on perustuttava parhaaseen mahdolliseen näyttöön, Simola sanoo.

Seksologi Lotta Pihlavan mukaan olisi tärkeää keskustella lapsen kanssa seksuaalisuudesta jo ennen kuin mitään ikävää ehtii tapahtua.

Olisi hyvä, että seksuaalisuus olisi otettu jo lapsen kanssa puheeksi, jotta nuorena kynnys seksuaalisuuden teemoista puhumiseen helpottuu. Jos on lapsen tai nuoren vastuulla ottaa asia puheeksi ensimmäisen kerran silloin, kun jotain ikävää on tapahtunut, se voi olla todella häpeällistä, hän sanoo.

Aikuinen voi kysyä lapselta, mitä somessa on tapahtunut tai onko jostain jäänyt ikävä tunne, Pihlava neuvoo.

Groomingista voi toipua

Poliisin neuvo lapsille ja nuorille on, että viestittely aikuisen kanssa somessa kannattaa lopettaa, vaikka aikuinen siihen houkuttelisi ja painostaisi esimerkiksi syyllistämällä lasta.

Olisi ensiarvoisen tärkeää lopettaa viestittely ja sitten kertoa asiasta jollekin aikuiselle. Asian kanssa yksin oleminen on haastavinta. Esitutkinnan kannalta olisi tärkeää, että viesteistä ja someprofiileista olisi kuvakaappaukset. Henkilön voi estää sosiaalisessa mediassa. Tapahtuneesta olisi tärkeää tehdä ilmoitus poliisille, Vuorio antaa ohjeeksi.

Asiantuntijat muistuttavat, että groomingista voi toipua. 

On tärkeää pitää yllä toipumisnäkökulma ja muistaa, että mitään ei ole menetetty. Ikävä tapahtuma ei määritä nuoren tulevaisuutta ja koko omaa minuutta, Pihlava sanoo.

Nuoren toipumisen kannalta olisi tärkeää ymmärtää, että hän on joutunut hyväksikäytön uhriksi. Kun groomingin uhriksi joutuu, tunteiden kirjo on todella laaja. On ensisijaisen tärkeää auttaa lasta ja ohjata häntä hoitoon, jotta hän saa tarvittavaa apua asian käsittelyyn, Vuorio neuvoo.

Lue myös:

    SuomiAreena-videot

    Uusimmat