Selvitys: Suomalaisten terveys on jaksamista, energisyyttä ja suorituskykyä

Terveellinen elämä merkitsee suomalaisille ennen kaikkea elämäniloa, tasapainoa, vapautta ja elämää ilman sairauksia. Terveydenhuoltopalveluilta toivotaan eniten helpompaa hoitoon pääsyä.

Suomalaiset arvostavat terveyttä yli kaiken: se mahdollistaa hyvän ja tasapainoisen elämän, elämästä nauttimisen, elämänilon ja hauskuuden. 

– Ikä ja elämänkaari näkyvät suomalaisten terveyskäsityksissä. Nuoremmille terveys merkitsee jaksamista, energisyyttä ja suorituskykyä; vanhemmille taas toimintakykyä, itsemääräämisoikeutta ja riippumattomuutta, kertoo toimitusjohtajaJussi Fredrikson tutkimuksen toteuttaneesta Designtutkimus Helsinki Oy:stä.

Terveystalon teettämässä Mitä terveys on -tutkimuksessa vertaillaan potilaiden ja hoitavan henkilöstön näkemyksiä terveydestä ja sen hoitamisesta.

Vastaajat liittivät terveyden käsitteeseen vahvasti myös vapauden: terveellä ihmisellä on vapaus tehdä haluamiaan asioita. Potilaiden ja hoitohenkilöstön näkemykset terveydestä ovat hyvin samankaltaisia.

Terveyspalveluilta vastaajat toivovat erityisesti helpompaa hoitoon pääsyä. Ongelmiksi koettiin sekä ajan varaamisen vaikeus että pitkät jonotusajat.

Moni toivoo lääkäreiltä myös enemmän aikaa, pysyvyyttä hoitosuhteeseen ja oman terveyden tarkastelua kokonaisuutena yhden oireen hoidon sijaan: 20–24 prosenttia potilaista katsoo, että hoitohenkilöstöllä ei ole hyvää kokonaisnäkemystä heidän terveydentilastaan.

Terveyden hoidossa tärkeintä ravinto ja liikunta

Oman terveyden hoitamisessa tärkeimpänä nähdään oikeanlainen ravinto ja riittävä liikunta. Suomalaisista 77 prosenttia hoitaa terveyttään liikkumalla ja urheilemalla, 64 prosenttia kiinnittämällä huomiota ravintoon sekä 17 prosenttia huolehtimalla riittävästä levosta ja unesta. Lääkärit ja etenkin hoitajat hoitavat terveyttään enemmän ja monipuolisemmin kuin muu väestö.

Vaikka suurin osa suomalaisista kiinnittää huomiota terveellisiin elämäntapoihin, toivoisi moni silti pystyvänsä panostamaan vielä enemmän omasta terveydestä huolehtimiseen. Jopa 79 prosenttia vastaajista olisi valmis seuraamaan terveydentilaansa nykyistä enemmän – jos vain tietäisi miten.

– Terveydenhuollon tehtävä ei ole vain hoitaa sairauksia, vaan ehkäistä niitä ja auttaa ihmisiä huolehtimaan omasta terveydestään. Muun muassa elintasosairauksien lisääntyminen ja suomalaisen yhteiskunnan ikärakenne tuovat mukanaan paljon muutoksia seuraavan kymmenen vuoden aikana, sanoo Terveystalon johtava ylilääkäri Juha Tuominen.

Suomalaisten mielestä terveys koostuu seuraavista tekijöistä:

  • Terveelliset elämäntavat: ei tupakkaa, ei liikaa alkoholia, herkuttelua kohtuullisesti
  • Liikunta
  • Mielen tasapaino ja terveys            
  • Lepo ja nukkuminen
  • Sosiaaliset suhteet ja hyvä parisuhde
  • Elämä ilman kipuja ja lääkkeitä (korostui erityisesti vanhemmilla vastaajilla)

Tutkimuksen toteutti Terveystalon toimeksiannosta Designtutkimus Helsinki Oy kesällä 2013. Kyselyyn vastasi 1 081 yli 18-vuotiasta suomalaista kuluttajaa. Lisäksi kyselyyn vastasi 118 lääkäriä ja 308 hoitajaa, jotka kuuluvat Terveystalon hoitohenkilöstöön.

Kuluttajista tarkastellaan etenkin yksityisiä palveluja käyttäviä, myös muiden kuin Terveystalon palveluja, eli arviot eivät koske vain Terveystaloa. 

Lue myös:

    Uusimmat