Saako moottori- tai kehätien vasenta kaistaa ajaa, vaikka oikeallakin olisi tilaa?

Tiedätkö, mitä uudessa tieliikennelaissa oleva"vähimmäisnopeus"oikeasti tarkoittaa? 1:16
Moni on ymmärtänyt uudessa tieliikennelaissa olevan "vähimmäisnopeuden" aivan väärin. Autoliitto opastaa videolla, mitä se oikeasti käytännössä tarkoittaa.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme liikenneturvallisuusaiheisiin kysymyksiin joka lauantai. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen autot@mtv.fi.

Kysymys: Saako moottoritien vasenta kaistaa ajaa, vaikka oikeallakin olisi tilaa? Entä kehätiellä? Onko nopeiden ja hitaiden kaistoja olemassa niin kuin moni ajattelee?

Vastaus: Lainsäädäntö määrittelee varsin tarkasti sen, mitä kaistaa on milloinkin tarkoituksenmukaista käyttää. Vasemman kaistan käytöstä tietyillä tieosuuksilla on uuden tieliikennelain myötä tulossa kuitenkin hieman aiempaa vapaampaa.

Tällä hetkellä voimassa olevan tieliikenneasetuksen 7 §:n mukaan moottoritiellä on ajoneuvoa kuljetettava eniten oikealla olevalla vapaalla ajokaistalla. Jos ajokaistat ovat liikennemerkein osoitettu tarkoitetuiksi kukin tietylle liikennesuunnalle, saa kuljettaja kuitenkin käyttää olosuhteisiin ja matkan jatkamiseen parhaiten soveltuvaa ajokaistaa.

Jos moottoritiellä on samansuuntaista liikennettä varten vähintään kolme ajokaistaa, saa kuorma-autoa tai yli seitsemän metrin pituista ajoneuvoyhdistelmää kuljettaa vain jommallakummalla kahdesta oikeanpuoleisesta ajokaistasta. Tästä saa kuitenkin poiketa, mikäli oma liittyminen moottoritielle tai poistuminen sieltä niin edellyttää.

1. kesäkuuta 2020 voimaantuleva uusi tieliikennelaki ei muuta nykyisen tieliikenneasetuksen ohjeistusta moottoritiekäyttäytymisestä noilta osin – ohjeistus tosin siirtyy asetuksesta lakiin.

Muut tiet

Tällä hetkellä voimassa olevan tieliikennelain 9 § määrittelee, että ajoneuvoa on ajoradalla kuljetettava muu liikenne ja olosuhteet huomioon ottaen niin lähellä ajoradan oikeaa reunaa kuin turvallisuutta vaarantamatta on mahdollista. Tämä säännös ei koske ajoa yksisuuntaisella ajoradalla. Myös 1.6.2020 voimaan tulevan uuden tieliikennelain myötä ohjeistus pysyy näiltä osin nykyisen kaltaisena (19 §).

Kaksi- tai useampikaistaisten teiden osalta todetaan nykyisessä tieliikennelaissa, että milloin kuljettajan ajosuunnassa on vähintään kaksi ajokaistaa, hänen on kuljetettava ajoneuvoa ajokaistaa tarpeettomasti vaihtamatta yleensä eniten oikealla olevalla vapaalla ajokaistalla.

1. kesäkuuta 2020 voimaan tulevan uuden tieliikennelain mukaan samaisessa tilanteessa on ajettava oikeanpuoleisimmalla ajokaistalla taikka muulla ajokaistalla, jos siitä ei aiheudu vaaraa eikä haittaa.

Uusi laki siis suhtautuu hieman väljemmin tuohon vasemman kaistan käyttöön. Pääsääntöisesti kuitenkin – niin nyt kuin tulevaisuudessakin – ajetaan pääkaupunkiseudun kehäteiden kaltaisilla väylillä oikeaa kaistaa ja vasenta käytetään lähinnä ohittamiseen tai ryhmittymisvalmisteluun vasemmalla puolelle olevalle hidastuskaistalle siirtymiseksi. Näitä pidempiaikainen vasemman kaistan omiminen saatetaan katsoa lakitekstissä kielletyksi haitan aiheuttamiseksi.

Mikäli ohitettavia autoja on kohtuullisen etäisyyden päässä useita peräkkäin eikä takaa lähesty nopeammin ajavaa, voi vasenta kaistaa ajaen jatkaa, kunnes välitöntä ohitustarvetta ei enää ole. Näin vältytään lakitekstissä mainituilta tarpeettomilta kaistanvaihdoilta, jotka kielletään myös uudessa tieliikennelaissa. 

Tuo uuden lain myötä tuleva lievennys lienee tarkoitettu lähinnä taajamaan. Esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa ollaan kääntymässä risteyksessä jonkin matkan päässä vasemmalle, voidaan ryhmittäytyä ajoissa tai jatkaa edellisen käännöksen jälkeen ajoa valmiiksi sopivalla kaistalla seuraavaan käännökseen saakka. Muutos mahdollistaa siis koko ajoradan järkevämmän käytön.

Nopeiden ja hitaiden kaistat

Mitään nopeiden ja hitaiden kaistoja ei siis erikseen ole. Luonnollisesti vasemmalla kaistalla liikenne pääsääntöisesti etenee nopeammin, koska ko. kaistaa käytetään ainakin taajaman ulkopuolisilla tieosuuksilla pääasiassa ohittamiseen.

Olennaista on muistaa, ettei uuden tieliikennelain myötä tulevista muutoksista ole vielä oikeuskäytäntöjä.

Lue myös:

    Uusimmat