Näitä Suomen tieliikenteen kummajaisia ei enää rakenneta – osaatko ajaa ja ohittaa leveäkaistatiellä?

Osaatko ohittaa leveäkaistatiellä? MTV Uutiset opetteli, kuinka harvinaisella tiellä tulee ajaa 5:16
Osaatko ohittaa leveäkaistatiellä? MTV Uutiset opetteli, kuinka harvinaisella tiellä tulee ajaa

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme liikenneturvallisuusaiheisiin kysymyksiin joka lauantai. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen autot@mtv.fi.

Kysymys: Mikä on leveäkaistatie ja miten sillä kuuluu ajaa ja ohittaa?

Vastaus: Leveäkaistatie on yksiajoratainen tie, jonka ajokaistat ovat normaalia leveämmät. Leveäkaistatielle ei ole olemassa omaa lainsäädäntöä vaan siellä toimitaan samojen sääntöjen mukaan kuin millä tahansa maantiellä.

Tieliikennelain mukaan ajoneuvolla on kaksisuuntaisella ajoradalla – siis myös leveäkaistatiellä – ajettava muu liikenne ja olosuhteet huomioon ottaen niin lähellä ajoradan oikeaa reunaa kuin turvallisuutta vaarantamatta on mahdollista.

Näin toimien vastaantuleviin ajoneuvoihin jää mahdollisimman paljon sivuetäisyyttä ja takaa tulevien ohittaminen helpottuu. 

Ohittaminen

Kuten kaikilla tieosuuksilla, myös leveäkaistateillä on ohitustarve ja -paikka mietittävä harkiten. 

Normaalia leveämmän ajokaistan vuoksi edellä ajava voidaan tietyissä tilanteissa ohittaa siirtymättä vastaantulevien kaistalle. Tällöin on tärkeää, että kaikki tilanteen osapuolet toimivat oikealla tavalla – mikäli vastaantulijaa on samaan aikaan ohittamassa joku, ei ohitukseen ole järkevää lähteä.

Jos autoja on neljä rinnakkain, jäävät niiden väliset sivuetäisyydet liian pieniksi ja yhdenkin kuljettajan pieni herpaantuminen saattaa aiheuttaa vakavan onnettomuuden.

Ohituskiellot

Mikäli ohitukseen on tarpeen käyttää edes osittain vastaantulevien kaistaa – kuten varsin usein on – vertautuu tilanne ohittamiseen normaalilla tiellä. Näin ollen ohittaminen on kielletty, jos…

  • …näkyvyys on mäen tai kaarteen vuoksi tai muusta syystä turvalliseen ohitukseen riittämätön.
  • …ohitukseen käytettävä ajokaista ei ole riittävän pitkälti vapaa ja esteetön turvalliseen ohitukseen.
  • …ohittaja ei voi palata takaisin kaistalleen ohituksen jälkeen turvallisuutta vaarantamatta tai muuta liikennettä oleellisesti haittaamatta.
  • …edellä ajava osoittaa suuntamerkillä aikovansa ohittaa.
  • …takaa tuleva on aloittanut ohituksen.

Lisäksi on olennaista muistaa, että ohittaminen on kielletty taajaman ulkopuolella liikennemerkistä ennakolta ilmenevän risteyksen kohdalla tai välittömästi ennen sitä. 

Jos tieosuudella on omalle ajosuunnalle tarkoitettu sulkuviiva, sitä ei saa ylittää eikä sen päällä ajaa. Ajoneuvolla ei myöskään saa ajaa ajoneuvolle tarkoitetun, vastakkaiset ajosuunnat erottavan, sulkuviivan vasemmalla puolella. Sulkuviivojen havaittavuus, erityisesti talvikelillä, muuttui uuden tieliikennelain myötä haasteellisemmaksi. Keltaisia sulkuviivoja onkin jo ehditty maalailla varsin paljon valkoisiksi, uuden lain mukaisesti. Tarkkuutta siis tarvitaan.

Ohituskieltomerkin voimassaoloalueella ohittaminen on pääsääntöisesti kielletty, vaikka se olisikin mahdollista vastaantulijoiden kaistaa käyttämättä.

Leveäkaistateiden sijaan ohituskaistateitä

Uusia leveäkaistateitä ei enää rakenneta, koska ne eivät poista kohtaamisonnettomuuden riskiä. 

Nykyisin rakennetaan leveäkaistateiden sijaan ohituskaistallisia tieosuuksia, joissa vastaantuleva liikenne kulkee ohituskaistan kohdalla keskikaiteen toisella puolella.

teppoboksi teppo vesalainen

Lue myös:

    Uusimmat